ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ፡ ብሉፃት ተፃወትቲ እዚ ሰሙን

Image copyright AFP

ፒየረ-ኤመሪክ ኦባሚኣንግ ምስ ኣርሰናል ፈላመይቲ ሸትኡ ኣቑፂሩ'ሎ። ማንቸስተር ሲቲ'ውን ኣብዚ ዓመት ንራብዓይ ግዜ ነጥቢ ደርብያላ። ቶተንሃም ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበራ ግጥም ክልተ ፍፁም ቅላዓት ረኺባ ነይራ።

ሕርይቲ ጋንታን ብሉፃት ተፀወትቲን እዚ ሰሙን ብጋርት ክሩክ

ሓላዊ ማዕፆ - ኤደርሰን (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Reuters

ኤደርሰን ጋንትኡ ምስ በርንለይ ማዕረ ሓደ ንሓደ ኣብ ዝወፀትሉ ፀዋታ ካብ ቤን ሚ ዝተፈተና ኩዓሳሱ ብዝነኣድ ብቕዓት ኣድሒኑ።

ብሓፈሻ ዝነበሮ ምንቅስቓስ ዝገርም ነይሩ።

ተኸላኻሊ - ጃክ ስቴፈንስ (ሳውዝኣምፕተን)

Image copyright Reuters

ጃክ ስቴፈንስ ንፈለማ እዋኑ ኣብ ተኸታተልቲ ግጥማት ሸቶ ኣመዝጊቡ'ዩ።

ምስ ዌስት ብሮም ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ ዘቑፀራ ሸቶ ብጣዕሚ ሰሓቢትን ዝተፈለየትን ነይራ።

ተኸላኻሊ - ቤን ሚ (በርንለይ)

Image copyright Reuters

ቤን ኣብዚ ዓመት ናብ ሸቶ ዝተፀግዓ ኩዓሳሱ ብምምላስን ብምድሓንን ካብ ደቂ ጋንትኡ ክንድኡ ዝመፅእ የለን።

ፔፕ ጋርድዮላ ቅድሚ ፀዋታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በርንለይ ሓንቲ ካብ ሞንጎ ብሉፃት ጋንታታት ከምዝኾነት ሓቢሩ ነይሩ።

ቤን ብሉፅ ተፃዋታይ ኮይኑ ቀሪቡ እዩ። ኣብ ምክልኻል ብቕዓቱ ከመስክር ካብ ምኽኣሉ ብተወሳኺ ብዝወቕዐን ኩዓሳሱ'ውን ንሲቲ ስግኣት ኮይኑ ነይሩ።

ተኸላኻሊ - ዳኒሎ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Reuters

ኣብዚ ዓመት ክልተ ግዜ ሰቶ ኣቑፂሩ'ሎ። ኣብ 2015-16 ንሪያል ማድሪድ ክልተ ሸቶ ኣመዝጊቡላ እዩ።

ኩዕሶ ምስሓዘ ክመልሶ ዝኸኣለ ኣይነበረን። ንክመልስዎ'ውን ብቕዓት ኣይነበሮምን።

ማእኸል - ሄንሪክ ሚክታሪያን (ኣርሰናል)

Image copyright PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ማእኸል - ሄንሪክ ሚክታሪያን (ኣርሰናል)

ዝፈጠረን ዕድላት ኩለን ናብ ውፅኢት ተሰጋጊረን እየን። ኣብ ሓደ ፀዋታ ሰለስተ ንሸቶ ዝበቕዓ ኩዓሳሱ ብምቕባል ካብ ሳንቲ ካዞሮላ ቀፂሉ ስሙ ተመዝጊቡ። ካዞሮላ ኣብ 2013 ምስ ዊጋን ኣብ ዝነበረ ግጥም ኣርባዕተ ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ።

ኣርሰናል ምስ ኤቨርተን ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ዘርኣዮ ብቕዓት ፈትየዮ ኣለኹ።

ምስ ኦባሚያንግ ሓቢሮም ናብ ኣርሰናል ምምፅኦም ተዘራሪቦምሉ ከይኮነ ኣይተርፍን። ኣብ ልዕሊ እቲ ሓደ ናይቲ ካልእ ፅልዋ ኣለዎ።

ማእኸል - ማርዮ ለሚና (ሳውዝኣምፕተን)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ማእኸል - ማርዮ ለሚና (ሳውዝኣምፕተን)

ማርዮ ፈላመይቲ ኣብ ፕሪምየርሊግ ፈላመይቲ ሸቱኡ ብቐዳም ኣመዝጊቡ።

ክፃወተላ ኣብ ዘይግብኦ ጋንታ'ዩ ዝፃወት ዘሎ። ማርዮ ለሚና ንኣርሰናል ምተገብአ።

ኣብ ሳውዝኣምፕተን ይባኽን ዘሎ ተፃዋታይ እዩ። ኣንፃር ዌስት ብሮም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ፍሉይ ክእለቱ ኣርእዩ እዩ።

ማእኸል - ኣሮን ራምሰይ (ኣርሰናል)

Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ማእኸል - ኣሮን ራምሰይ (ኣርሰናል)

ኣሮን ራምሰይ ንኣርሰናል 'ሃትሪክ' ዝሰርሓላ (ኣብ ሓደ ፀዋታ ሰለስተ ሸቶ ዘመዝገበ) መበል 20 ተፃዋቲ ኮይኑ።

ዌልሳዊ ራምሰይ ዘመዝገበን ሸቶታት አንተውሓደ ንጋንትኡ መእተዊ ዓዲ ኮይነን ኣለዋ።

ማእኸል - ፎሰኒ ዲያባቴ (ሌይስተር)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማእኸል - ፎሰኒ ዲያባቴ (ሌይስተር)

ፎሰኒ ንጋንትኡ ሸቶ እናመዝገበ ይርከብ።

ሌይስተር ሓድሽ ሪያድ ማህሬዝ ዝረኸበት ይመስለኒ።

ኣብ ኤፍ ኤ ካፕ ምስ ፒተርስቦሮ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዘርኣዮ ብቕዓት ዝነኣድ ነይሩ።

ኣጥቃዓይ - ሞሃመድ ሳላ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣጥቃዓይ - ሞሃመድ ሳላ (ሊቨርፑል)

ሞሃመድ ሳላ ሊቨርፑል ምስ ቶተንሃም ማዕረ ኣብ ዝወፀትሉ ግጥም ሸቶ ኣመዝጊቡ እዩ።

ንቶተንሃም ግን ዋሕስ ዝኾኖም ዳኛ እቲ ዕለት ነይሩ። ናይ ሳላ ብቕዓት ድማ ንኹሉ ዘስደመመ ነይሩ።

ኣጥቃዓይ - ፒየረ-ኤምሪክ ኦባሚያንግ (ኣርሰናል)

Image copyright AFP

ኦባሚያንግ ኣብ ሊጋት ኣውሮፓ 12 ሸቶታት ኣብ ሜድኡ ኣቑፂሩ (ንቦርስያ ዶርትሙንድን ኣርሰናልን)። ኤዲሰን ካቫኒንን ሮበርት ለዋንዶውሰኪን (13) ጥራሕ ልዕሊኦ ኣመዝጊቦም።

ብቐዳም ምስ ኤቨርተን ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ፅቡቅ ኣወዳድኣ ኩዕሶ ከርእይ ኪኢሉ።

ኣጥቃዓይ - ጆሴ ዝኩየርዶ (ብራይተን)

Image copyright AFP

ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ካብ ዝተሳተፈለን ሓሙሸተ ሸቶታት ፕሪምየርሊግ እተን ኣርባዕተ ኣብ ሜዳ ጋንትኡ ኣብ ዝተኻየዱ ዝተረኸባ እየን። ክልተ ኣቑፂሩ ክልተ ኣቐቢሉ።