ኣይተ በቀለ ገርባ ንመጋባእያ ብዘይምኽባር ናይ 6 ኣዋርሕ እስራት ተፈሪድዎም

በቀለ ገርባ

ምኽትል ኣቦ ወንበር ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዝነበሩ፡ ኣይተ በቀለ ገርባን ካልኦት ተኸሰስትን፡ ሎሚ መዓልቲ ንጉሆ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ ተወሳኺ ቅፅዓት ማእሰርቲ ሽድሽተ ኣዋርሕ ተፈሪድዎም።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ፌደራል ልደታ ራብዓይ መጋባእያ ገበን፡ መዝገብ ክሲ እቲ መጋባእያ፡ ንተኸስስቲ ሽሞም ኣብ ዝፅውዐሉ እዋን ብዘይምልዓሎም፡ ንቤት-ፍርዲ ኣየኽበርኩምን ብዝብል እዩ ነዚ ውሳነ ዝበየነ።

እቲ ቤት-ፍርዲ ቅድሚ ሕዚ ንበቀለ ገርባ ሓዊሱ ንካልኦት ተኸሰስቲ፡ መጋባእያ ብምድፋር ማእሰርቲ 6 ኣዋርሕ ምቕፅዑ ዝዝከር እዩ።

እዚ ቅፅዓት ዝተወሰነ፡ ብመሰረት መቕፅዒ ሕጊ ገበን ዓንቀፅ 449/23 ከምዝኾነ ጠበቓ ኣይተ በቀለ ገርባ ዝኾነ፡ ኣይተ ዓብዱልጅባር ሑሴን ገሊፆም።

"ድምፂ ብምስማዕ ኣቤት ኣይበሉን፤ ደው ኢሎም ኣየኽበሩናን ብዝብል እንተዘይኮይኑ፡ ኣብቲ መጋባእያ ከምዝተረኸቡ፡ ኢዶም ብምውፃእ ኣርእዮም" ዝብሉ ዓብዱልጅባር፡

"ንዕኦም ወኪልና ከምዝተረኸብና እውን ጠበቕኦም ተዛሪብና ኢና" ኢሎም።

ቅድሚ ሕዚ መረዳእታታትን መከላኸሊ መሰኻኽርን ኣብ ዝቕርብሉ እዋን፡ ተኸስስቲ ሓቢሮም ደው ከምዘይብሉን፡ ኢድ ብምውፃእ ጥራሕ፡ ኣብቲ መጋባእያ ምርካቦም ዘርእይሉ ከይዲ ከምዝነበረን፡ ኣይተ ዓብዱልጅባር የረድኡ።

"እቲ ቤት-ፍርዲ ምኽንያት ደልዩ እዩ እዚ ቅፅዓት እዚ ዝቐፅዖም፡ መጋባእያ ምድፋር ኣብ ሕጊ ዝሰፈረ፡ ስራሕ እቲ ቤት-ፍርዲ ዝህውኽ ንከይኸውንን ክብሪ ቤት-ፍርዲ ዝጥሕስ ተግባር ንከይፍፀም እዩ። ይኹን 'ምበር፡ ናይ ዳያኑ ውልቀ ኽብሪ ንምሕላው፡ ኣየኽበርኩምንን ኢልካ እዚ ውሳነ ምብያን፡ ስርዓት ፍትሒ እታ ሃገር ዝወረደ ምዃኑ ዘርእይ እዩ" ኢሎም እቶም ጠበቓ።

ካብ ሞንጎ ተኸሰስቲ፡ ስድራ ተኸሳሲ ኣዲሱ ቡላላ ዝኾነት ሃልካሜ ጡራ ብወገና፡ " በቲ ቤት-ፍርዲ ተስፋ ከምዘይብላን በቲ ውሳነ ከምዝሓዘነትን" ንቢቢሲ ገሊፃ።

እቲ ቤት-ፍርዲ ን28 ለካቲት ተለዋጢ ቆፀሮ ሂቡ።