ካሜሩን፡ ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ትሕቲ 23 ዓመት ሳልሰይቲ ወጺኣ

ሳልሳይቲ ዝወጸት ጋንታ ኤርትራ
ናይ ምስሊ መግለጺ ብነጥቢ ክትመርሕ ድሕሪ ምቕናይ ጋንታ ኤርትራ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ነቲ ውድድር ዛዚማቶ

ኤርትራ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተዛዘመ፡ ኣብ ካሜሩን ክካየድ ዝቐነየ ዙር ተስፋ ሰማያዊ ቅናት ሃገራት ኣፍሪቃ ብሃገር ደረጃ ሳልሰይቲ ወጺኣ። ርዋንዳን ሞሮኮን ድማ ቀዳመይቲን ካልእይቲን ኮይነን ተዓዊተን።

ሓፈሻዊ ውጽኢት ምስ እንምልከት ድማ፡ ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ሚልዮን በዛ 6ይ ከኸውን እንከሎ፡ ኤትራዊ ሮቤል ተወልደ 10ይ ብምዃን ውድድራቶም ዛዚሞም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ሚልዮን በዛ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ደረጃ 6ይ ብምውጻእ ተዓዊቱ

ብሰንበት ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝተኻየደ ራብዓይን ናይ መወዳእታን መድረኽ፡ ኤትራዊ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ሙሉብርሃን፡ ነቲ ኣብ ኣኮኖ ዝጀመረ ናይ 71.5 ኪሎሜተር ውድድር ኣብ 1:50:44 ብምፍጻም፡ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዋቱ።

ጎብለል ናይቲ ዙር ብጠቕላላ ኮይኑ ዝተዓወተ ርዋንዳዊ ጆሰፍ ኣረሩያ ድማ ርብዓይ ወጺኡ። ዘመንፈስ ሶሎሙን መብል 14 ክኣቱ እንከሎ፡ ኢትዮጵያውያን ተቐዳደምቲ ሚልዮን በዛን ክፍላይ ዳናይ ገብረሃንስን መበል 16ን 17ን ኮይኖም ኣትዮም።

ኣብዚ 82 ተቐዳደምቲ ከአንግድ ዝቐነየ ውድድር ዝተሳተፉ 6 ኤርትራውያንን 2 ኢትዮጵያውያንን በብዉልቆም ዝድነቕ ዓወታት ከመዝግቡ ኪኢሎም'ዮም።

ናይ ምስሊ መግለጺ ርዋንዳ ናይቲ ዙር ተዓዋቲት ጋንታ ኮይና

ኤርትራውያን ናትናኤል መብራህቶምን ዘመንፈስ ሶሎሙንን ኣብቲ ቀዳማይ መድረኽ፡ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተመራሪሖም ብምእታዎ ክዕወቱ ከለዉ፡ ካልኣይ መድረኽ ናይቲ ውድድር ድማ ብዓወት ዳኒኤል ሃብተሚካኤል ተዛዚሙ።

ሳልሳይ መድረኽ ዙር ካሜሩን፡ ብርዋንዳውያን ተቐዳደምቲ'ኳ እንተተዓብለለ፡ ኢትዮጵያዊ ተቐዳዳማይ ሚልዮን በዛ ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።

ኣብተን ቀዳሞት ሰለስተ መዓልታት ብጫ ማልያ ብምወዳይ ዝመርሕ ዝነበረ ናትናኤል መብራህቶም ብወገኑ ነቲ ዘጋጠሞም ብድሆታት ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ።

"እቲ ዝዓበየ ብድሆ ክኾነና ዝኸኣለ ኣብዚ ውድድር'ዚ፡ ኩነታት ኣየር ናይዚ ዓዲ'ዩ። ብፍላይ እብተን ቀዳሞት ክልተ መዓልቲ ኣብ ድዋላ ዝገበርናየን ጸወታታት፡ ምስቲ ገማግም ባሕሪ ምዃኑ ኣዝዩ ጸቕጢ ኔይሩዎ።"

ትጥቀምሉ ዘለኹም መሳርሒ ኣይተቐበሎን።
ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ካሜሮን ዓወት ቀኒዒዎም

ተመሳሳሊ ዛዕባታት