ምንቅጥቃጥ መሬት ታይዋን ሂወት ትሽዓተ ሰባት ቐዚፉ

ቁጽሮም ዘይነዓቕ ህንጻታት ዕንወት ኣጋጢምዎም
ናይ ምስሊ መግለጺ ቁጽሮም ዘይነዓቕ ህንጻታት ዕንወት ኣጋጢምዎም

እቲ 6.4 ዝልካዕ ራዕዲ መሬት ቅድሚ ፍርቒ ለይቲ [ብናይ ታይዋን ኣቆጻጽራ ስዓት] ኢዩ ኣጓኒፉ።

ተቐማጦ ከተማ ሆውለይን ድማ ካብቲ ዝዓነወ ገዛውቶም ክርሕቁ ተሓቢሮም። ድሮ ኣስታት 800 ዝኾኑ ኣብ ናይ ኮማት ህንጻታት ተዓቚቦም ኣለው።

ከተማ ሆውለይን፡ ፍልጥቲ ናይ ቱሪስት ማእከል ክትከውን ኮላ፡ ኣስታት 100,000 ነበርቲ ኣለዋ።

ድሕሪ'ቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ናይታ ከተማ ምስሊ ዘርኢ ስእልታት ከምዘራዮ ድማ ዝዘዘው ህንጻታት፡ ፍርስራስ ገዛውትን ኣዝዮም ዝዓነው ጽርግያታትን የርኢ። ካብቶም ኣዝዮም ዝዓነው ህንጻታት ድማ ሓደ ሆስፒታል ከምዝርከቦም ሓንቲ መደበር ዜና ሓቢራ።

"እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብዘጓነፈሉ እቲ ቤት ብልዒ ክፉት ነይሩ" ኢሉ ሊን ቺንግ-ዊን፡ ወናኒ ቤት ብልዒ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት። ቤት ብልዑ ድማ ጥቓ'ታ ዝዓነወት ሆስፒታል ኢያ ትርከብ።

"ብዓልቲ ቤተይን ደቀይን ሒዘ ካብቲ ህንጻ ድሕሪ ምውጻእ ድማ ኻልኦት ከድሕን ፈቲነ" ኢሉ ሊን።

ህጹጽ ረዲኤት ዝህቡ እንተላይ ወተሃደራት ምሉእ ለይቲ ክሰርሑ ከምዝሓደሩን፡ ኣስታት 150 ሰባት ካብተን ዝዓነዋ ህንጻታት ከጽኡ ከለው፡ እቲ ድሒሩ ዝሰዓበ ሓያል ምንቅጥቃጥ ግና ነቲ ናይ ሂወት ምድሓን ንጥፈታት ዓንቂፍዎ።

'ብዝክኣሎም ይፍትኑ ኣለው'

እቶም ሂወት ንምድሓን ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰባት ስጋብ ሮቡዕ ንግሆ ሓሙሽተ ዝኾኑ ሰባት ካብቲ ዝዓነወ ህንጻታት ንምድሓን ይጽዕሩ ከምዝነበሩ ኤኤፍፒ ናይ ዜና ማዕከን ሓቢሩ።

ስጋብ ሕጂ ሃለዋት ናይ ኣስታት 140 ሰባት ኣይተፈልጠን ኣሎ ኢሉ ናይ ታይዋን ናይ ዜና ማዕከን።

ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ጽርግያታትን ህንጻታትን ኣዕኒዩ'ሎ

'ኣብ ትሕቲ ዓራት ክሕባእ ደልየ'

"ኣብ ሂወተይ ንመጀመርታ እዋን ምንቅጥቃጥ መሬት ሪኤ። ኣብ ትሕቲ ዓራት ክሕባእ ደልየ። ዳሕራይ ግና ኩሎም ስድራቤተይን ጎረባብተይን ካብ ገዛውትና ብምውጻእ ናብ ጽርግያ ወጺእና" ኢላ ጓል 32 ዓመት ቻይ፡ ምስ ናይ ቢቢሲ ናይ ቋንቋ ቻይና፡ ቻንግ ቹንግላንግ ኣብዝገበረቶ ቃለመሕተት።

ብምቕጻል ኣዝያ ፈሪሓ ከምዝነበረትን፡ ምዕናው ናይቲ ጥቓ ገዝኣ ዝርከብ ሆቴል ምስረአየት ድማ "ክትኣምኖ" ከምዘይከኣለትን ገሊጻ።

ኣስታት 40,000 ዝኾና ገዛውቲ ብዘይማይ ክህልዋ ከለዋ፡ ጽርግያታትን ቢንቶታትን ድማ ተዓጽየን ኣለዋ። ኣብያተ ጽሕፈታትን ትምህርትታትን ድማ ሮቡዕ ምሉእ መዓልቲ ተዓጽየን ክውዕላ ኣየን።

ፕሬዚደንት ጻይ ኢንግ-ዌን ብሮቡዕ ንግሆ ኣብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝጓነፈሉ ቦታ ድሕሪ ምብጻሕ፡ ናብ ሆስፒታላትን ናይ ረዲኤት ማእከላትን ድማ በጺሓ።

ኣብ ፌስቡካ ኣብዝሃበቶ መግለጺ ድማ መንግስታ ብዝክእሎ መጠን ንተቐማጦ ከተማ ሆውለይን ክሕግዝ ምዃኑ ገሊጻ። ሂወት ናይቲ ህዝቢ ድማ "ቀልጢፉ ናብ ንቡር ክምለስ ተተስፊያ"።

ገለ ሰባት ኣብታ 160 ኪሎሜትር ርሒቃ እትርከብ ርእሰ ከተማ ታይዋን፡ ተይፐ ነቲ ምንቕትቓት መሬት ከምዝተሰመዖም ገሊ ጾም።

እዚ ናይ ሕጂ ራዕዲ መሬት ድሕሪ'ቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ከተማ ተይናን ሂወት ናይ 116 ሰባት ዝቐዘፈ ምንቅጥቃጥ መሬት ኢዩ መጺኡ።

ታይዋን ኣብዚ ወርሒ ጥራይ ብልዕሊ 100 ዝኸውን ምንቅጥቃጥ መሬት ተሓሚሳ ኢያ።

Image copyright EPA
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣባላት መድሕን ሓደጋ፡ ኣብቶም ህንጻታት ተቐርቂሮም ዝተረፉ ሰባት ከይህልዉ ኣብ ኣለሻ'ዮም ዘለዉ

ተመሳሳሊ ዛዕባታት