እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ኣብ ቤተ-ፈተነ ክዓቢ ጀሚሩ

እንቋቑሖ ደቂ ሰባት

ምንጪ ስእሊ, University of Edinburgh

መግለጺ ስእሊ,

ብተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ኤዲንቡሩ ኣብ ቤተ-ፈተነ ዝዓበየ እንቋቑሖ ደቂ ሰባት

እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ንፈለማ እዋን ኣብ ቤተ-ፈተነ ክዓቢ ከምዝጀመረ ተመራመርቲ ዩኒቨርስቲ ኤዲንቡሩ ገሊጾም።

ኣባላት እታ ጉጅለ ተመራመርቲ ከምዝገለጽዎ እንተድኣኾይኑ፡ እቲ ሓድሽ ምርምር ኣብ ከይዲ ምርባሕ ደቂ ሰባት ሓድሽ ኣንፈት ከርኢ ዝኽእልን እሞ ድማ ብሕማም መንሽሮ ንዝጥቅዑ ዕሸላት ምሕብሓብ ዘኽእል እዩ።

ካብቲ ዝህቦ ረብሓ ብተወሳኺ ድማ እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ከመይ ከምዝምዕብል ንምፍላጥ ዝሕግዝ ከምዝኾነ እናተገለጸ እዩ። ምኽንያቱ ድማ መብዛሕቲኡ ከይዲ ምዕበላ እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ንሳይንስ ሚስጢር ኮይኑ ስለዝጸንሐ'ዩ።

እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ኣብ ቤተ-ፈተነ ናይ ምምዕባል ተኽእሎ፡ ዓብይ ብስራት ከምዝኾነ ዝገለጹ እቶም ተመራመርቲ፡ እንተኾነ ግና ሕዚ'ውን ውጺኢት እዚ ምርምር ኣብ ማእኸላት ሕክምና ኣብ ኣገልግሎት ቅድሚ ምውዓሉ ብዙሕ ጻዕሪ ከምዝሓትት ኪኢላታት እናገለጹ'ዮም።

ደቂ ኣንስትዮ ምስ ብዙሓት ግን ድማ ዘይባጽሑ እንቋቑሖታት እየን ዝውለዳ። እቶም ኣናእሽቱ እንቋቑሖታት ምስ ጎበዛ ጥራይ እዩ ንወሊድ ድልዋት ዝኾኑ።

ተመራመርቲ ፍረ ውጽኢት ምርምሮም ንኽርእዩ ብዓሰርተታት ዝቑጸር ዓማዉቲ ወሲድሎም እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግና ባህግታቶም ኣግሂዶም ኣለዉ።

እቲ ኣናእሽቱ እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ወሲድካ ኣብ ቤተ-ፈተነ ናይ ምዕባይ ምርምር ካብ ምምጥጣን ኦክስጂን ጀሚርካ ክሳብ ንዕብየት እቲ ህጻን ኣገደስቲ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ምቕራብ ልዑል ጥንቃቐ ከምዝጠልብ እቶም ተመራመርቲ ይገልጹ።

"መሐጎሲ ነገር"

እቶም ተመራመርቲ ዝከኣል ከምዝኾነ እናገለጹ እኳ እንተኾኑ እቲ ኣብ መሐተሚ መጽናዕታዊ ጽሑፋት መጽሄት 'ጆርናል' ዝወጸ ጽሑፍ ግና እቲ ምርምር ተወሳኺ መጽናዕቲ ከምዘድልዮ ጠቒሱ ኣሎ።

10 ሚኢታዊት ፍጥረት ወዲ ሰብ ጥራሕ ዝውንን እንቋቑሖ ኣብ ቤተ ፈተነ ናብ እኹል ዕሸል ንምብጻሕ ምሉእ ከምዘይኮነ'ውን ይግለጽ።

ውጽኢታውነቶም'ውን ኣጠራጣሪ ከምዝኾነ ይግለጽ።

ካብቶም ተመራመርቲ ሓደ ዝኮነት ፕሮፌሰር ኤቭሊን ተለፈር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ " ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ዋህዮ ከምዚ ዓይነት ውጽኢት ምርምር ክርከብ ምኽኣሉ ንባዕሉ ኣዝዩ መሐጎሲ ነገር'ዩ" ድሕሪ ምባል ንምሉእነቱ ግን ገና ተወሳኺ ጻዕሪ ከምዝሓትት ትሕብር።

እንቋቑሖ ደቂ ሰባት ኣብ ከይዲ ዕብየቱ ፍርቂ ጀነቲክ ኣካሉ ክስእን ግድን'ዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ልዑል መጠን ምርመራ 'ዲኤንኤ' ከድልዮ'ዩ ማለት እዩ።

እዚ ጉዳይ ንፕሮፌሰር ዘጨንቓ እኳ እንተኾነ ብምዕቡል ቴክኖሎጂ ክፍታሕ ከምዝኽእል ትኣምን።