ታሚል፡ ምምሕዳር ህንዲ ብጽሩይን ተሓዳስን ጽዓት ምምንጫው ዓለማዊ መራሒት ክትከውን ኢያ

ታሚል ናዱ መጠን ዘመንጭዎ ሓይሊ ንፋስ ብኽልተ ዕፅፊ ከዕብይ ትፅቢት ኣሎ Image copyright Alamy
ናይ ምስሊ መግለጺ ታሚል ናዱ መጠን ዘመንጭዎ ሓይሊ ንፋስ ብኽልተ ዕፅፊ ከዕብይ ትፅቢት ኣሎ

እቲ ብሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ እትርከብ ናይ ጽዓትን ቁጠባን ትካል ዝተገብረ መጽናዕቲ፡ ምምሕዳር ታሚል ናዱ ኣብ ዓመተ 2027 ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ እተመንጭዎ ጽዓት "ብባዶ ልቀት" ቴክኖሎጂ - ከም ጽሓይን ንፋስን ክኸውን ምዃኑ ኣተንቢሁ።

እታ ምምሕዳር ኣብዚ ኣዋን ካብ ንፋስ 7.5 ጊጋዋትትስ [gigawatts,GW] ናይ ምምንጫ ዓቅሚ ኣለዋ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዝምስገን ኢዩ፡ ምኽንያቱ ካብ ዴኒማርክን ሽወደንን ዘመንጭውኦ ጽዓት ዝለዓለ ስለዝኾነ። እቲ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ፡ እዚ ታሚል ናዱ በጺሓቶ ዘላ ምዕባለ ኣብዝመጽእ ዓሰርተ ዓመት ብዕጽፊ ክውስኽን፡ እቲ ካብ ጽሓይ ዝርከብ ጽዓት'ውን ብሽዱሽተ ዕጽፊ ብምውሳኽ 13.5GW ክበጽሕ ትጽቢት ኣሎ።

እዚ እንተድኣ ተገይሩ ድማ፡ ታሚል ካብ ጽሩይን ተሓዳስን ጽዓት እትረኽቦ ጽዓት 67% ክበጽሕ ተኽእሎ ከምዘሎን፡ እዚ ድማ ነቲ ብዕዳ ተሓሚሱ ዘሎ ናይቲ ሃገር ናይ መብራህቲ ትካል ከበራብሮ ኢዩ ይብሃል። ነዚ ንኽትገብር ግና፡ ታሚል ናዱ ነቲ ናይ ጽዓት ጽላታ ክትቅይሮ ይግባእ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ህንዲ ኣብ ዓለምና ዝለዓለ መጠን ከሰል ካብ ዘፍርያ ሃገራት ትስራዕ

ናይ ታሚል ናዱ ብዝሒ ህዝቢ ሰለስተ ዕጽፊ ናይ ኣውስትራልያ ክኸውን ከሎ ዓመታዊ ኣታዊኣ ድማ ማዕረ ሴሪላንክና ዩክረይንን ኢዩ። እዚ ድማ እተን ብቑጠባ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ናይ ካርቦን ልቀተን ብንምካይ ዝያዳ ክዓብያ ከምዝኽእላ ከም ኣብነት ክቐርባ ይኽእላ።

ካብ ከሰል ዝርከብ ሓይሊ ኤሌትሪክ ካብ ጽሓይን ንፋስን ዝርከብ ጽዓትር ክልተ ዕጽፊ ክቡር ክኸውን ይኽእል። እንተኾነ በቲ ተስፋ-ኣልቦ ቁጠባ፡ ታሚል ናዱ 22.5GW ከመንጭው ዝኽእል መመንጨዊ ትካል ከሰል ክትሃንጽ ኣብ መንገዲ ኢያ ዘላ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣስታት 300 ሚልዮን ህንዳውያን ብዘይ መብራህቲ ይነብሩ

ነዚ ብምጋር ድማ፡ እታ ሃገር ነቲ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይቲ ናይ ጽዓት መመንጨዊ ትካልን፡ ነቲ ኣብ ንጹህን ተሓዳስን ጽዓት እተውዕሎ ወፍርን ከዳኽሞ ኢዩ።

እቲ ካልእ ብድሆ፡ ካብ ንፋስ ዝርከብ ጽዓት ካብ ወርሒ ግንቦት ስጋብ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራይ ኢዩ ክምንጨው ዝኽእል። ኣብዘን ኣዋርሕ'ውን እንተኾነ እቲ ፍርያት ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን። እቲ መንግስቲ እኹል መከፋፈሊ መስመር ኤሌትሪክ ኣብቲ ምምሕዳር ስለዘይብሉ። ስለዚ፡ ካብ ካልእ ዘፍርይዎ ጽዓት ንግዚኡ ክንክይዎ ኣለዎም።

እቲ ዝዓበየ ናይታ ምምሕዳር ዕብየት ዝድርት ድማ ማይ ኢዩ።

Image copyright Alamy
ናይ ምስሊ መግለጺ ካብ ከሰል ሓይሊ ዘመንጭዉ ፍልፍላት ካብቲ ናይ ንፋስ ዝኸበሩ እዮም

ኣብ ሚያዝያ 2017፡ ሓረስቶት ታሚል ናዱ ኣብ ርእሰ-ከተማ ህንዲ - ደልሂ ብምኻድ ኣብ ቅድሚ መንበሪ ገዛ ቀዳማይ ምኒስተር ናረንድራ ሞዲ - ኣብ ኣፎም ዝሞታ ኣናጹ ብምውታፍ፡ ጥራይ ዝባኖምን ሽንቶም ብምስታይን ክብደት ናይቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ድርቅን ናይ ማይ ጸገማቶም ንምርኣይን ዓቢ ድራማ ዝመላኦ ተቓውሞ ኣርእዮም።

ብዝኾነ፡ ኣቲ ጸብጻብ ከምዘመልክቶ፡ ድሕሪ 10 ዓመት ታሚል ናዱ ካብ ጽሓይ እትረኽቦ ጽዓት 10.3GW ክበጽሕ ኢዩ።

ኣብ መጻኢ ጥዑይን ዘላቕን ኣካባቢ ክህሉ ካብቲ ረሳሕ ናይ ከሰል ጽዓት ናብቲ ጽሩይን ተሓዳስን ናይ ንፋስ ጽዓት ከነዘንብል ኣሎና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት