ግምታት ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ብማርክ ላውረንሰን

ማርክ ላውረንሰን

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ቶንሃም ንኣርሰናል ኣብ ሜድኣ ክተእንግድ'ያ። ኣብ መጀመሪ ግጥማት እዚ ዓመት ብኣርሰናል ንዝገጠማ ስዕረት ክተካሓሓስ'ዶ ትኸውን?

ተንታኒ ኩዕሶ እግሪ ቢቢሲ ማርክ ላውረንሰን "ቶተንሃም ስዕረት ካብ ዘጋጥሞም ነዊሕ ግዜ ኮይኑ'ሎ። ኣብ ፅቡቕ ጉዕዞ ይርከቡ" ይብል።

ብተወሳኺ ድማ "ኣርሰናል ካብቶም ካብ ሜድኦም ወፃኢ ካብ ዝገበርዎም 13 ግጥማት ሰለስተ ጥራሕ ተዓዊቶም። ሕዚ'ውን ተመሳሳሊ ዕድል ዝገጥሞም ይመስለኒ" ክብል ገሊፁ።

ቀዳም

ቶተንሃም - ኣርሰናል

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ኣርሰናል ንኦባመያንግንምኪታርያን ብምፍራም ኣብ ምጥቃዕ ፅቡቕ'ኳ እንተኮነት ኣብ ክፍሊ ምክልኻል ግን ገና ይተርፋ እዩ።

ቶተንሃም ድማ ዝሓየሉ ክኾኑ እዮም። ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል መጥቃእቶም ከሕይሉ እዮም።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ኤቨርተን - ክሪስታል ፓላስ

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ክሪስታል ፓላስ ምስ ኒውካስል ነጥቢ ተማቒሎም እንትወፁ፡ ኤቨርተን ግን ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ ትኽክል ኣይነበሩን።

ፓላስ ክጥንቀቑ ኣለዎም። ምኽንያቱ ካብተን ኣብ ሓደጋ ምውራድ ዝርከባ ጋንታታት ናይ ሰለስተ ነጥብታት ኣፈላላይ ጥራሕ'ዩ ዘለዋ። ሰለስተ ወይ ድማ ኣርባዕተ ፀዋታታት ብዓወት ክዛዝሙ እንተዘይኪኢሎም ናብተን ዝወርዳ ሰለስተ ጋንታታት ምፅምባሮም ኣይተርፍን።

ግምት ላውሮ፡ 2-1

ስቶክ - ብራይተን

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ብራይተን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዌስት ሃም ዓወት ረኺቦም እዮም። እዚ ድማ ናብ መበል 13 ክመፁ ኣኽኢልዎም። ካብ ወራዲ ቀጠና ሰለስተ ብነጥብታት ይፍለዩ።

ስቶክ ግን ሕዚ'ውን ኣብ ታሕቲ ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብበርንማውዝ ስዕረት ገጢምዎም እዩ። ኮይኑ ግን ተዓዊቶም ዝወፁሉ ዕድል ነይርዎም።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ስዋንዚ - በርንለይ

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ስዋንዚ ሕዚ'ውን ኣብ ከቢድ ፈተና ይርከቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሌይስተር ነጥቢ ምምቓሎም'ውን ከም ስዕረት ይቑፀር። ምኽንያቱ ዓወት ስለዘድልዮም።

በርንለይ'ውን ካብ ዝዕወቱ ነዊሕ ኮይኑ'ሎ። ይኹን ደኣ'ምበር ለውጢ ዘምፅኡ ይመስል።

ግምት ላውሮ፡ 0-2

ዌስትሃም - ዋትፎርድ

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ዋትፎርድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓብዪ ዓወት ምርካባ ይዝከር። ዝተፀበዮ ሰብ ኣይነበረን።

ዌስትሃም ድማ ሕዚ'ውን ኣብ ፈተና ትርከብ። ማርኮ ካብ ማህሰይቲ ክምለስ ይኸውን'ዩ። ኣብዚ ሰሙን ዝፈረመ ፓትሪስ ኢቭራ'ውን ትፅቢት ይግበረሉ።

ግምት ላውሮ፡ 1-0

ማን ሲቲ - ሌይስተር

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ሌይስተር ሪያድ ማህሬዝ ዘይምህላዉ ዋጋ ክትኸፍል እናገበራ ይርከብ።

ማንቸስተር ሲቲ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ብርንለይ ኣብ ዝነበራ ግጥም ነጥቢ ተማቒላ'ያ ወፂኣ። ሕዚ ግን ንሱ ኣይክድገምን።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ሰንበት

ሃደርስፊልድ - በርንማውዝ

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ሃደርስፊልድ ብስዕረታት ዝተመልአ ጉዕዞ እናገበሩ እዮም። ካብ ድሕሪት ድማ ኣብ ካልኣይ ይርከቡ።

ብኣንፃሩ፤ ብርንማውዝ ዝኸፍአ ስዕረታት እናተኣናገዱ ኣይኮኑን። ናብ ታሽዓይ'ውን ክድይቡ ክኢሎም ኣለው።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ኒውካስል - ማን ዩናይትድ

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ኒውካስል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ንደሓር ኣብ ሜድኦም ዓወት ቀኒዕዎም ኣይፈልጥን። ኣብዚ ፀዋታ'ውን ክዕወቲ ትፅቢት ምግባር ኣይከኣልን።

ንማንቸስተር ዩናይትድ ዝፈታተን ብቕዓት ሒዞም ክቐርቡ ንርኣይ ዝሕሰብ ኣይኮነን።

ግምት ላውሮ፡ 0-2

ሳውዝኣምፕተን - ሊቭርፑል

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ሊቨርፑል ፀዋታ ክቆፃፀሩ እንትፍትኑ ይፅገሙ'ዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝተርኣየ ክፍተት እውን ንሱ እዩ።

ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝነኣድ ምንቅስቓስ ነይርዎም። ብድሕሪ ዕረፍቲ ግን ከምዝኸበዶም ይፍለጥ።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ሰኑይ

ቸልሲ - ዌስትብሮም

ምንጪ ስእሊ, BBC Sport

ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንቴ ኣብ ፈታኑ እዋን ይርከብ። ገለ ተፃወትቲ እታ ጋንታ'ውን ባአሰለጣጥንኡ ሕጉሳት ዘይምዃኖም ዝገልፁ ፀብፃባት ኣብ ጋዜጣታት ብምርኣየይ ሕጉስ ኣይኮንኩን።

ምስ ዌስት ብሮም ዝህልዉ ፀዋታ ንተፃወትቲ ቸልሲ ክኸብድ'ዩ ኢለ ኣይኣምንን።

ግምት ላውሮ፡ 2-0