መራሒት ላይበሪያ ነበር ሰርሊፍ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ተዓዊታ

ፕረዚደንት ነበር ላይቤርያ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ ፈላሚት ጓልኣንስተይቲ ተሸላሚት ሞ ኢብራሂም እያ።

ፕረሲደንት ላይበሪያ ነበር ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ በቲ ካብ'ቲ ሞ ኢብራሂም ዝተባህለ ንኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሃገር ነበር ዝሽልም ትካል ሓሙሽተ ሚሊዮን ዶላር ተሸሊማ።

እታ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረሲደንትነታ ዘረከበት ሰርሊፍ፡ ኣብ 2006 እያ ናይ ፈለማ ብዕሊ ዝተመርጸት ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሃገር ኮይና።

ነታ ብኲናት ሕድሕድ ዝዓነወት ሃገር ዳግማይ ንምህናጽን ነቲ መስርሕ ዕርቂ ናይታ ሃገር ብምምራሓን ድማ'ያ ተሞጊሳ።

እቲ ሽልማት ዝህብ ኮሚቴ፡ ሰርሊፍ ኣብታ ሃገር ንዝርአ ብልሽውና ዕሽሽ ከምዝበለቶ ተኣሚኑ፡ እንተኾነ ግን፡ ኣብ ጽንኩር ኩነታት ፍሉይ ናይ መሪሕነት ክእለት ኣርእያ'ያ ኢሉ።

ካብ ሓምሳን ኣርባዕተን ሃገራት፡ ላይበሪያ እታ ኣብ ኩሉ ምድብ መምዘኒታት ምሕደራ ናይ ሞ ኢብራሂም ዘማልአት እንኮ ሃገር እያ ድማ ኢሉ እቲ ኮሚቴ።

ሰርሊፍ ክልተ ነናይ ሽድሽተ ዓመት ናይ ፕረሲደንትነት እዋን ድሕሪ ምግልጋላ ኣብቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተገብረ ብዓወት ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርጅ ዊያ ዝተዛዘመ ምርጫ ክትሳተፍ ኣይከኣለትን።

ሰልፋ ድማ ንናይ ባዕላ ሰልፊ ፕረሲደንታዊ ተወዳዳሪ ገዲፋ ንጆርጅ ዊያ ጎስጒሳትሉ ኢሉ ድሕሪ ምውንጃል ካብቲ ሰልፊ ሰጒጉዋ።

ሰርሊፍ ሓምሸይቲ ተሸላሚት ናይቲ ካብ 2007 ጀሚሩ ዝተዋህበ ሽልማት ሞ ኢብራሂም ኮይና'ላ። እቲ ትካል ንጽቡቕ ምሕደራ ኣርእዮም መነባብሮ ህዝቦም ኣመሓይሾም ስልጣኖም ዘረከቡ መራሕቲ ኣፍሪቃ'ዩ ዝሽልም።

እቲ ናይ ሓሙሽተ ሚሊዮን ዶላር ሽልማት በብቑሩብ ኣብ ዓሰርተ ዓመት ዝኽፈል ኮይኑ፡ እቲ ተሸላሚ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ድማ ዓመታዊ ክልተ ሚእቲ ሽሕ ዶላር ($200,000) ይወሃቦ።

ኣብ ሽድሽተ እዋናት (ዓመታት) ግን ነቲ ሽልማት ዝበቅዕ ኣፍሪቃዊ መራሒ ሃገር ስለዘይተረኽበ እቲ ሽልማት ኣይተዋህበን።

ክሳብ ሕጂ ብሞ ኢብራሂም ዝተሸለሙ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ሃገር

2007፡ ፕረሲደንት ሞዛምቢክ ነበር ጆዋኪም ቺሳኖ

2008: ፕረሲደንት ቦትስዋና ነበር ፈስተስ ሞኻየ

2009፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን

2010፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን

2011፡ ፕረሲደንት ኬቭ ቬርድ ነበር ፔድሮ ቬሮና ፒኸስ

2012፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን

2013፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን

2014፡ ፕረሲደንት ናምቢያ ነበር ሂፊኪፑኘ ፖሃምባ

2015፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን

2016፡ ብቑዕ ተሸላሚ ኣይተረኽበን።