ቀምቃማይ ጸጉሪ ፍሉጣት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ

ቀምቃማይ ጸጉሪ ፍሉጣት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ

ኒኪኪ ኢኪይረ ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ተወሊዱ ዓብዩ። ደሓር ቀምቃማይ ጸጉሪ ኮይኑ ስራሕ ጀሚሩ። ኣዲኡ ግና ሓኪም ወይ ጠበቃ ክኾነለን እየን ዝደልያ ነይረን።

ንሱ ኣብዚ ሎሚ እዋን ኣብ ለንደን ፍሉጣት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ፕርምየር ሊግ እናቐምቀመ ህይወቱ ይመርሕ።