"ካብ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ሃዲምና መፂእና ሕዚ'ውን ኣብ ምህዳም ንርከብ" ተወለድቲ ክልል ኦሮሚያ

ተፈናቐልቲ ኣብ ሃማሬሳ

ኣብ ጥቓ ከተማ ሃረር ኣብ ዘሎ ግዝያዊ መዕቖቢ ሃማሬሳ ዝርከቡ ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ኦሮሚያ፡ ሓይልታት ፀጥታ ብዝኸፈትዎ ተኹሲ ህይወት ሽድሽተ ሰባት ሽዑ ንሽዑ ከምዝሓለፈን ብዙሓት ድማ ኣካላዊ መጉዳእቲ ከምዝበፅሖምን ንቢቢሲ ተዛሪቦም።

"ኣብ ውሽጢ መዕቖቢ ኮይኑ ምግቢ ይፅበ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ዝተፈፀመ 'ቅትለት' ሓዘንና ዘጋደደ ኮይኑ ኣሎ" ክብሉ ኣብቲ መዕቖቢ ዝነብሩ ኣሕመዲን ማሞ ተዛሪቦም።

"ብተኹሲ ወፂእና ብተኹሲ ተቐቢሎምና" ዝብሉ ኣሕመዲን፡ ካብ ትማሊ ጀሚሮም ካብቲ ተኹሲ ንምህዳም ከምዝተሓብኡ ገሊፆም።

ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ኣይተ ጀማል ኣመዴ ብወገኖም፡ በቲ ኩነታት ኣርባዕተ ሰባት ከምዝሞቱን ዓሰርተ ሓደ ከምዝተጎድኡን ኣፍሊጦም።

እቲ ተኹሲ ከመይ ክፍጠር ከምዝኸኣለ እንተብርሁ ድማ "ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ክልል ሶማሌ ይጓዓዝ ዝነበረ ተስሓቢ መኪና ንክፍተሽ ብኣባላት ፖሊስን መንእሰይን ሕቶ እንትቐርብ፡ በዚ መፀ ዘይበሃል ሓይሊ ሰራዊት ተኹሲ ከፊቱ" ኢሎም።

ብኣባላት ፖሊስ ክልል ኦሮሚያ ይሕሎ ዝነበረ መዕቖቢ ስደተኛታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይሕሎ ምህላዉ ይዛረቡ ኣይተ ኣሕመዲን።

"ካብ ክልል ሶማል ኢትዮጵያ ሃዲምና ወፂእና ሕዚ'ውን እናሃደምና ኢና። ካብ መንግስታዊ መሓውር ዝበፅሐልና ኣካል የለን" ክብሉ'ውን ጓሂኦም ይገልፁ።

ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ቦታ ምስበፅሑ፡ ስደተኛታት ካብቲ መዕቖቢ ብቕልጡፍ ንኽወፁ ስግኣት ይበፅሖም ምህላዉ ሓቢሮም።

ካልእ ኣብቲ መዕቖቢ ዝርከብ ሃይረዲን "ሕዚ ዝበፅሐ በደል ካብ ትፅቢት ወፃኢ ነይሩ" ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

"ኣቑሑት ኮንትሮባንድ ፅዒኑ ዝነበረ መኪና ንክፍተሽ እንትሓቱ፡ ኣብታ መኪና ዝነበሩ ሰባት ናብ ሰራዊት ምክልኻል ብምድዋሎም፡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል መፂኦም እዚ ጥቕዓት ኣብፂሖም" ኢሉ።

ሰራዊት ምክልኻል ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ፡ ነዚ ጉዳይ ኣብ ክንዲ ምህዳእ፡ ተኹሲ ከምዝኸፈተ ዝዛረብ ሃይረዲን፡ " ነቲ መዕቖቢ ዝሕልዩ ዝነበሩ ፖሊሳት እቲ ክልል፡ ሰራዊት ምክልኻል ናብቲ ቀፅሪ ንከይኣትዉ ንምክልኻል ኣብ ዝፀዓርሉ እዋን፡ ብተመሳሳሊ ብዝተኸፈተሎም ተኹሲ፡ ሓደ ፖሊስ እንትመውት፡ ኣብ ካልኦት እውን ጉድኣት በፂሑ" ኢሉ ሄይረዲን።

ጉድኣት ዝበፅሖም ሰባት ድማ ኣብ ሆስፒታል ህይወት ፋናን ጀጎልን ይሕከሙ ከምዘለዉ ተገሊፁ።

ኣብ ሆስፒታል ህይወት ፋና በዓል ሞያ ጥዕና ዝኾኑ፡ ኣይተ ኣለማየሁ ከፈኒ ብወገኖም፡ ናብቲ ሆስፐታል ምስመፁ ዋላ እኳ ቀዳማይ ብርኪ ሓገዝ እንተተገበረሎም፡ ልዑል ጉድኣት ዝበፅሖም ግና ተወሳኺ ሕክምና ከምዘድልዮም ይዛረቡ።

"ናብዚ ናብ ሕክምና ዝመፅኡ ገሊኦም ኣብ ከብዶም፣ ርእሶምን ሑቐኦምን ጥቓ ዝተተኮሰሎም ስለዝኾኑ፡ ሕክምና ኢና እናሃብና ንርከብ" ኢሎም።

ብዛዕባ እቲ በፂሑ ዝተብሃለ ጥቕዓት ኣመልኪትና ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረልናነ።