ብልጽቲ ጋንታ እዚ ሰሙን ብጋረት ክሩክስ ኣጉዌሮ፣ ሳላሕ፣ ኬንን ብሩይንን ዘካተተ እዩ።

ማንችስተር ሲቲ ንሌስተር ስዒራ። ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ድማ 4 ሸቶታት ኣቑጺሩ'ሎ።

ኒውካስል ንማንችስተር ዩናይትድ ብምስዓር ካብ ሓደጋ ምውራድ ዲሒና።

ብሉጻት ጋንታታት እዚ ሰሙን እኒመን ክኾና ይኽእላ ንዝብል ሕቶ ጋሬት ክሩክስ ምላሽ ኣለዎ።

ሓላዊ ማዕፆ - ማትርያን (ብራይተን)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ማት ሪያን

ማት ሪያን እተደምም ፍጹም ቅላዕ ኣድሒኑ።

ቻርሊ ኣዳም ውሕልልቲ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ንምቕያር ጻዕሪ ገይሩ እኳ እንተነበረ ብሓላዊ ልዳት ብራይተን መኺና ተሪፋ።

ተኸላኻላይ-ፓብሎ ዛባሌታ (ዌስት ሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ዛባሌታ

ዛባሌታ ካብ ማንችስተር ሲቲ ለቒቑ'ውን እንተኾነ ጽቡቕ ጸወታ ካብ ምጽዋት ንድሕሪት ኣይበለን።

ተኸላኻላይ-ቨረጂል ቫን ዳይክ( ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቫን ዲይክ

ቨርጂል ቫን ኣብ ሊቨርፑል ውጽኢታዊ ከምዝኸውን ዋላ ሓንቲ ጥርጥር የብለይን።

ናብ ናይ ቀደም ጋንትኡ ሳውዝ ሃምፕተን ተመሊሱ ከምዚ ዓይነት ጸወታ ከርኢ ምኽኣሉ ክንደየናይ ዝኣክል ናይ ኣእሙሮ ጥንካረ ከምዘለዎ ዘርኢ'ዩ።

ተኸላኻላይ - ያን ቬርቶገን (ቶተንሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ቬርቶገን

ምስ ቶቢ ኣልደዊርድ ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ናይ ምጽዋት ዕድል እኳ እንተዘይገጠሞ ያን ቬርቶገን ንፉዕ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣምስዩ።

ቬርቶገን ብጀካ ኣልደዊርደን ካብ ክልቲኦም ተኸላኸልቲ ቶትንሃም እቲ ኣብ ዝሓሸ ብቕዓት ዝርከብ ተጻዋታይ እዩ።

ማእኸል ተጻዋታይ - ጆሴ ኢዝኩዌርዶ (ብራይተን)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኢዝኩዌርዶ

ኢዝኩዌርዶ ምስ ስቶክ ኣብ ዝነበሮ ጸወታ ሸቶ ኣቑጺሩ እዩ።

ሎሚ ሎሚ ምስቲ ሊግ እናተላመደ እንትኸውን ኣብ ዝሓሸ ብቕዓት ዝርከብ ንፉዕ ተጻዋታይ እዩ።

ማእኸል ተጻዋታይ - ጊልፍ ሲጉርድሰን (ኤቨርተን)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሲጉርድሰን

ጊልፍ ሲጉርድሰን ጋንትኡ ምስ ኣርሴናል ኣብ ዝነበራ ጸወታ ኣይሰለፍ ድኣ እምበር ምስ ዋይኒ ሩኒ ኮይኑ ጋንትኡ ንፓላስ ክትስዕር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ነይርዎ።

ማእኸል ተጸዋታይ - ኬቪን ደ ብሩይን (ማን ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ደ ብሩይን

ኬቬን ብሩይን ምስ ሌስተር ኣብ ዝነበሮ ጸወታ ሸቶ ናይ ምዃን ዕድለን ዝዓዘዛ 3 ኮዓሳሱ ንደቂ ጋንትኡ ኣቀቢሉ'ዩ።

ማእኸል ተጸዋታይ - ማርኮ አርናቶቪች (ዌስት ሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ አርናቶቪች

ኩሎም ተጻወትቲ ብተመልከቶም ክፍተዉ ዝደልዩ ከምዝኾኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ማርኮ ኣርናቶቪችም ካብዚ ዝተፈለየ ባህጊ ዘለዎ ተጻዋታይ ኣይኮነን።

ገደፍቲ ግና ንኣርናቶቪችን ዝፈትውዎ ኣይመስሉን።

ኣጥቃዓይ- ሃሪ ኬን (ቶተንሃም)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ኬን

ሃሪ ኬን ናብ ሓላዊ ልዳት ጋንታ ኣርሴናል ብቴስታ ዘቑጸራ ሸቶ ኣዝያ ማራኺት ነይራ።

ኣብ ኣዝዩ ጸበብቲ ቦታታት ኩዕሶ ሒዝካ ንደቂ ጋንትኡ ናብ ጸወታ ናይ ምእታው ዓቕሙ ልዑል'ዩ።

ኣጥቃዓይ - ሰርጂኦ አጉዌሮ (ማንቸስተር ሲቲ)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ አጉዌሮ

እዚ ተጸዋታይ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተጻዋታይ ተባሂሉ እንተዘይተመሪጹ ከይዲ ምልመላ እቲ መረጻ ጸገም ኣለዎ ማለት እዩ።

ደ ብሩይን፣ መሓመድ ሳላሕን ሃሪ ኬንን መወዳድርቲ እኳ እንተኾኑ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ግን ተኸታታሊ ብቐዕዓት ኣርእዮም እዮም ምባል ኣይከኣልን።

ኣጥቃዓይ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ሳላሕ

ኣብዚ እዋን ንመሓመድ ሳላሕ ጠጠው ዘብል ተጻዋታይ ክትረክብ ከቢድ እዩ። ጋንትኡ ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዝነበራ ጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ንወዲ ጋንትኡ ኩዕሶ ኣቐቢሉ ሸቶ ከመዝግብ ኪኢሉ'ዩ።

ሳላሕ ንፉዓት ተጻወትቲ ምስ ዝኾኑ ነኬኒ ዳግሊሽ፣ ኬቬን ኪጋንን ጆን ባርነስን ዝመጣጠን ዓቕሚ ዘለዎ ተጻዋታይ'ዩ።