ጋቦን፡ ተዓጊታ ዝነበረት ህፃን ወፃእታት ሆስፒታል ድሕሪ ምኽፋል ተፈቲሓ

ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ምስ ወላዲታ ተፈላልያ ዝነበረት ህፃን ኤንጀል ዳግማይ ተራኺባ።
ናይ ምስሊ መግለጺ ህፃን ኤንጅል ፈላሞት ናይ ህይወታ 5 ኣዋርሕ ኣብ ሆስፒታል እያ ኣሕሊፋቶ።

ኣብ ጋቦን ኣብ ሓደ ውልቀ ክሊኒክ ናይ ሕክምና ወፃእታት ብዘይምኽፋላ፡ ንኣዋርሕ ውላዳ ዝተኣሰረታ ኣደ፡ ዳግማይ ውላዳ ክትረክብ ዝተገበረላ ጎስጓስ ኣመስጊና።

ኣደ ህፃን ኤንጅል ንቢቢሲ ከምዝገለፀቶ፡ ኣብ ሓደ ውልቀ ክሊኒክ ጋቦን፡ ምስ ሓረሰት (ወለደት)፡ ክፍሊት ክትፍፅም ብዘይምኽኣላ፡ ምስ ውላዳ ንሓሙሽተ ወርሒ ዝኣክል ክትፈላለ ተገዲዳ።

እዚ ጉዳይ እዚ ነታ ሃገር ዘደንገፀ እንትኸውን፡ ውላዳ ንኽትረክብ ብዙሕ ህዝባዊ ድጋፍ እያ ረኺባ።

ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበራ ክፍሊት 3 ሽሕን 630 ዶላር ድማ፡ ህዝባዊ ጎስጓስ ድሕሪ ምክያዱ ክኽፈል ክኢሉ እዩ።

ነዚ ክፍሊት ንምኽፋል ካብ ሞንጎ ዘዋፅኡ ሰባት ፕረዚደንት ዓሊ ቦንጎ ይርከብዎም።

ናይዚ ውልቀ ክሊኒክ ዶክተር ብምጭዋይ ውላድ ሕንጦ ተኸሲሱ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑይ ተኣሲሩ እኳ እንተነበረ፡ እቲ ክሲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከምዝተልዓለ፡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣፍሪቃ ቻርለስ ስቴቨን ማቩንጉ፡ ካብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ካብ ሊበርቪል ፀብፂቡልና።

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ክሊኒክ ን5 ኣዋርሕ ተኣሲራ ዝነበረት ህፃን ኤንጅል፡ ኣብዚ ሰሙን ካብዚ ክሊኒክ ክትወፅእ ተፈቒዱ።

ኣደ እዛ ህፃን ሶኒያ ኦኮሜ ውላዳ ድሕሪ ምፍትሓ ንቢቢሲ ከምዝሓበረቶ፡ ነቲ ኩነታት 'ምቁር ዕረ' ክትብል ገሊፃቶ።

"መሊሰ ውላደይ ክረክብ ብምኽኣለይ ሕጉስቲ እየ። ፀባ ጡብ ከጥቡቧ ብዘይምክኣለይ ግና እሓዝን፤ ምኽንያቱ ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ፀባ ጡበይ ኩሉ ነፂፉ እዩ" ኢላ።

ውላዳ ኣብቲ ክሊኒክ ኣብ ዝተዓገተትሉ እዋን ክታበት ስለዘይተኸተበት እውን ኮኒና።

መራኸብቲ ሓፋሽ ጋቦን ከምዝፀብፀብኦ፡ ህፃን ኤንጅል በቲ ክሊኒክ ክትዕገተሉ ዝኸኣላት ቀንዲ ምኽንያት፡ ምስተወለደት ን35 መዓልታት ኣብ መሞቒ ህፃናት ዝፀንሐትሉ ክፍሊት ስለዘይተኸፈለ እዩ።