ንስኻቱም፡ ሎሚ መዓልቲ መዓልቲ ፍቑራት ተኽብሩ ዶ?

ፅጌረዳ ዕምበባ Image copyright Getty Images

ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ንነዘ፡ ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ዝስቀሉ ቅርፅታት ልቢ፣ ከተማታት ዘወቅቡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዕምበባ ምርኣይ ፍሉይ ድምቀት ይፈጥር።

ብኻልእ ወገን ድማ ሆቴላት፣ ኣብያተ ብልዕን እንዳ ኬክን፡ ዘለዎም ፍለዑያት ዝበልዎም ኣቕርቦት፡ ንፍቑራት ኣብ ዝተመደበት መዓልቲ የዳልዉ። 'ናይት ክለብን' 'ላውንጅን' እውን ከምኡ፡ ፍሉጣት ድምፃውያን፣ ወይን ጠጅን ምግብን ሒዞም ይቐርቡ።

ኣብዚ ዓመት ኣብ 7 ለካቲት ዝወዓለ 'ሴንት ቫለንታይንስ' እናተብሃለ ዝፅዋዕ እዚ መዓልቲ ፍቑራት፡ ቀይሕን ፀሊምን ሕብሪ ክዳን ብምኽዳን፡ ቀይሕ ፅጌረዳ ዕንበባን ቸኮሌትን ብምልውዋት ብፍቑራት ዝኽበር መዓልቲ እዩ።

እዚ ካብ ምዕራባውያን ዝተወረሰ ባህሊ፡ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ውሽጢ፡ ኣብ ኢትዯጵያ ትኹረት እናተውሃቦ ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ።

Image copyright Getty Images

ናይ ኣደታታትናን ኣቦታትናን ዘበን'ኸ?

ነባሪት ከተማ መቐለ ጓል 56 ዓመት፡ ወይዘሮ ፀጋ በላይ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ 70 ምስ ዝርከቡ በዓል እንደአን ኣይተ ተውሐሶም ገብረ፡ ን34 ዓመታት ብሓዳር ነቢሮም እዮም። ኣይተ ተውሐሶም ብዛዕባ 'ቫላንታይንስ ደይ' ዝፈልጡ እኳ እንተኾኑ፡ ወይዘሮ ፀጋ ግና ክበሃል እኳ ሰሚዐንኦ ከምዘይፈልጣ እየን ዝዛረባ። ኣብ ግዘ ንእስነተን ከምዚ ዓይነት በዓል ከምዘይነበረ እውን ይገልፃ።

"ንፉቑራት ዝተመደበ መዓልቲ ዋላ ኣይንበር ሕጉሳት ኢና ነይርና" ይብላ ንሰብ ሓዳር፡ ፍቕሪ በብመዓልቱ ክዝከር ዝግበኦ ምዃኑ ብምግንዛብ።

"ፍቕሪ፡ በብመዓልቱ ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ነገር እዩ። ናይ ሎሚ መናእሰይ፡ ኣብዛ መዓልቲ ንፍቕሪ ዘኪሮም ብምኽባሮም ፅቡቕ እዩ" ኢለናና።

ነባሪት ከተማ ድሬዳዋ፡ ጓል 62 ዓመት በዓል ፀጋ ዕድመ ወይዘሮ መሰሉ መዝለቅያ ብወገነን፡ ኣብ ናህተን ግዘ ዝነበረ ኩነታት ብምዝካር፡ "መዓልቲ ፍቑራት ኣይኮነን ዶ ከኽብር ብስሩ እቲ መዓልቲ እንታይ ከምዝኾነ እውን ኣይፈልጥን ነይረ።

ኣብ ናትና ግዘ ኣይኮነን 'ዶ መዓልቲ ፍቑራት ክነኽብር ብዛዕባ ፍቕሪ እንተሓሲብና እውን ከም ገበን እዩ ዝቑፀር ነይሩ" ይብላ።

ኣብ ግዘ ንእስነተን፡ ናብ 'ፓርቲ' ተኣንጊደን ዝኸዳሉን ብወለደን ተታሒዘን ምምላሰንን ድማ ይዝክራ።

በዚ ዘመን መዓልተ ቫላንታይንስ ምኽባሩ ፅቡቅ ከምዝኾነ ዝገልፃ ወይዘሮ መሰሉ፡ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ዝተፋትሐ ወደንን በዓልቲ ገዝኡን ምስ ደቆም እዚ መዓልቲ የኽብርዎ ከምዘለዉ ነጊረናና።

ዋላ እኳ ኣደን ውላድን ተፈላልዮም እንተነበሩ፡ ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ፡ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ፡ንክራኸቡ ምኽንያት ስለዝኾኖም፡ 'ሴንት ቫላንታይን' እወንታዊ ጎኒ ኣለዎ ይብላ።

Image copyright Getty Images

ደቂ ሎሚ'ኸ እንታይ ይብሉ?

ጓል 30 ዓመት ምስክር ታሪኩን 33 ዝዕድሚኡ ሚካኤል ገብረን፡ ብዕርክነት ኣብ ዝፀንሕሉ ግዘን ምስተመርዐዉን፡ መዓልቲ 'ሴንት ቫላንታይንስ ከምዘኽብሩ ንቢቢሲ ገሊፆም።

"ብዙሕ ብዘይተጋነነነ መልክዑ፡ ኣብ ሆቴል ሓቢርና ብምምጋብ፡ ዕንበባ ብምውህሃብ ዘለና ፍቕሪ ንገልፀሉ መዓልቲ እዩ" ትብል መስከረም።

ብተወሳኺ፡ "ኣነ መዓልቲ ቫላንታይንስ እፈትዎ እየ፡ ግና ዝፋተው ሰብ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ፡ ፍቕሮም ክገላለፁ ኣለዎም" ትብል።

እዚ በዓል፡ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ዝሽየጠሉን ቀልቢ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ኮነ ተብሂሉ ዝኽበር ብምዃኑ፡ ምስ መፃምዳ እዚ መዓልቲ ከምዘየኽብርዎ ትዛረብ።

"ኣነ ብወገነይ ፍቕሪ ንምግላፅ፡ ፍቑራት ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክውስኑ ኣለዎም ኢለ ኣይኣምንን። ቀለልቢ ደቂ ኣንስትዮ ንምስሓብ ተብሂሉ ዝኽበር ስለዝኾነ፡ደስ ኣይብለንን" ኢላትና።

ከም ምሕረት ዕቑባይ ዝበሉ ሰባት ድማ፡ እዚ መዓልቲ ብዝተፈለየ መገዲ እዮም ዘብዕልዎ። ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብ ዝተመስረተ ተሓላቒ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ 'የሎው ሙቭመንት' ኣባል ዝኾነት ምሕረት፡ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ንተምሃሮ ይሕግዝ።

ካብ ከባብታት ገጠር ዝመፅኣ ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ከምዝሓፀሮም እትዛረብ ምሕረት፡ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ወርሓዊ ፅግያት ዝኣልያሉ፡ እኹል ገንዘብ ስለዘይህልወን ይፅገማ እየን። ነዘን ተምሃሮ ንምሕጋዝ ድማ ገንዘብ ከተኣካኽባ ጀሚረን።

እዚ እዋን ምስዚ መዓልቲ ከምዝተገጣጠመ ድማ ትዛረብ። ድሕሪ ግዘ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት መፍረይቲ ዕምበባ ፡ በብዓመቱ ዕንበባ ብነፃ ስለዝወሃቦም፡ ንብዙሓት ተምሃሮ ምሕጋዝ ከምዝተኽኣለን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ድማ 300 ሽሕ ብር ኣታዊ ከምዝተረኸበ ሓቢራ።

"ሰባት ነንሕድሕዶም፡ ፅቡቕ ንክኾኑ ምትብባዕ ዘሐጉስ ነገር እዩ። እዚ ዕለት ድማ ኣብ ሞንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሎ ርክብ ብፍቕሪ ዘተኣሳስር ምንቅስቓስ ስለዝኾነ ዘሐጉስ እዩ" ትብል።

Image copyright Getty Images

ኣብ ዙርያ ቫለንታይስ ዘለዉ ዘፈራት ስራሕ እንታይ ይመስሉ?

ዝተፈላለዩ ኣብያተ ብልዕን ሆቴላትን ነዚ ዕለት ንምኽባር ተዳልዮም ኣለዉ።

ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ከባቢ ቦሌ ዝርከብ 'ጉስቶ ሬስቱራንት' ብስራሕ መካየዲ ዝሰርሐ ሞገስ ቀለመወርቅ፡ ኣብዚ ዕለት ኣብ በሪ እቲ ሬስቱራንት ምስኣል ፎቶግራፍ ፣ ዕምበባን ሻምፓኝን ከምኡ እውን ናይ ፍቕሪ ሙዚቃታት ከምዘዳለዉ ይዛረብ።

ብተመሳሳሊ ሆቴል ሸራተን እውን፡ ነዚ በዓል ፍሉይ ምድላው ከምዘዳለወ፡ መተሓባበሪት ሽያጥ እቲ ሆቴል ሰለማዊት ኣዳነ ትዛረብ። ካብ ካልኦት መዓልትታት ብዝተፈለየ መልክዑ፡ ቁፅሪ መተኣናገድቲ ኣብ ውሽጢ ዝተወሰኑ ዓመታት እናወሰኸ ምዃኑ ትዛረብ ሰላማዊት።

ኣብ ዝሓለፉ ውሑዳት ዓመታት፡ እዚ በዓል ትኹረት እናረኸበ ከምዝመፅአ፡ ድምፃዊት ብሩክታዊት ጌታሁን (ቤቲ ጂ) ትዛረብ። ካብ ካልእ መዓልቲ ብዝተፈለየ ነዚ ዕለት ዝኾኑ፡ ልስልስ ዝበሉ ደርፍታት ክለማመዱ ትፅቢት ከምዝግበረሎም እያ ትገልፅ።

"እዚ ናይ ሃገርና ባህሊ እኳ እንዘይኮነ፡ መንነትናን ባህልናን እንተዘይረሲዕና፡ እንተኽበርናዮ ፀገም የብሉን። ብርግፅ ፍቕሪ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ክኽበር የብሉን፤ ደቂ ተባዕትዮ ፍቕሮም ንክገልፁ ዝሕግዞም እንተኾይኑ ፅቡቕ እዩ" ትብል።

Image copyright Neil Curry

እዚ ዕለት ኣብ ምሻጥን ምፍራይን ዕምበባ ንዝተዋፈሩ ትካላት እውን ዕዳግኦም ክብ ዝብለሉ እዩ። ትካል መናየ ሕርሻ ዕምበባ፡ ኣብዚ ዘፈር ካብ ዝዋፈር 11 ዓመታት ዘቑፀረ እንትትኸውን፡ ኣብዚ ትካል እትሰርሕ ማህደር ነጋሽ፡ ናይዚ ዕለት መዓልታዊ ሽያጦም ናይዚ ዓመት 75 ሚእታዊ ከምዝበፅሕ ትገልፅ።

"ቀይሕ ፅጌረዳ፡ ብዙሕ ሙቐትን ምቾትን ዝሓትት ብምዃኑ፡ ናይዚ ዓመት ፍርያትና ብኣሳሓይታ ተጎዲኡ እዩ። ናትና ዓማዊል ኣብ ኔዘርላንድ ብምዃኖም፡ ልዑል ዕዳጋ ኢና ንረክብ" ትብል ንሓደ ሓደ ሰናይ ተግባር ማሕበራት 2000 ዕምበባታት ከምዝልግሱ ብምግላፅ።

ንስኹም 'ኸ ብዛዕባ መዓልቲ ቫላንታይንስ እንታይ ትብሉና? ርኢቶኹም ኣብ ፌስቡክ መረባና ኣካፍሉና።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት