ቻምፕዮና ብሽክሌታ ኣፍሪቃ 2018፡ ኢትዮጵያን ኤርትራን መዳልያታት ይዓትራ

ኤርትራውኣንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ

ምንጪ ስእሊ, Mekseb

መግለጺ ስእሊ,

ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳደምቲ ዝንኣድ ዓወታት የመዝግባ'ለዋ

ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብቲ ኣብ ርዋንዳ ዝካየድ ዘሎ ቻምፕዮና ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ዓወታት ይጎናጸፋ'ለዋ።

መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኪጋሊ፡ ርዋንዳ ዝካየድ ዘሎ ዉድድር ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪቃ: ሎሚ ዝተኻየደ ናይ ጁንየር ዕድመ ዉድድር ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ብኤርትራዉያንን ኢትዮጵያውያንን ተቐዳደምቲ ተዓብሊሉ ዊዒሉ።

ኣብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቅድድም፡ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ብምዉጻእ ወርቂ መዳልያ ክሽለም እንከሎ ናታን መድሃንየ ድማ ሳልሳይ ብምዃን ዉድድሩ ዛዚሙ።

ምንጪ ስእሊ, Mekseb

መግለጺ ስእሊ,

ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ንሻሙናይ ዓመት ኣከታቲላ'ያ ጎብለል ቻምፕዮና ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ትኸዉን ዘላ

ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዉድድር ጁንየር ደቂ-ኣንስትዮ'ዉን ብዓወት ኤርትራዊት ተቐዳዳሚት ደሴት ኪዳነ'ዩ ተፈጺሙ። ንኢትዮጵያ ወኪለን ዝተወዳደራ ጻድቃን ገብረመድህን ካሳሁንን ዛይድ ሃይሉን ከኣ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን።

ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኤሊት ናይ ጋንታ ቅድድም፡ ንመኽሰብ ደብሳይ፡ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሄር፡ መትከል እዮብ ከምኡ'ዉን ስምኦን ሙሴን ዘሰለፈት ኤርትራ ብሃገር ደረጃ ቀዳመይቲ ብምዃን ወርቂ ክትዕወት እንከላ፡ መኽሰብ ደበሳይ ድማ ብዉልቁ እቲ ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ 2018 ብምዃን ወርቂ መዳልያ ተሸሊሙ።

ኣብ ዉድድር ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኢትዮጵያ ብእየሩ ተስፎም፡ ሰላም ኣመሃ፡ ጸጋ በየነን እየሩሳሌም ከሊልን ኣቢላ ብሃገር ደረጃ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ክተከዉን እንከላ፡ ሞሳና ደበሳይ፡ ወሓዚት ኪዳነ፡ ትዕግስቲ ገብረሂወትን ብስራት ገብረመስቀልን ዘሰለፈት ኤርትራ ድማ ካልአይ ደረጃ ሒዛ።

ምንጪ ስእሊ, Mekseb

መግለጺ ስእሊ,

ዝመጽእ ቀዳምን ሰንበትን በብደረጅኡ ናይ ጽርግያ (ኮርሶ)ን ናይ መወዳእታን ውድድር ከካየድ'ዩ

ብዉልቃ ድማ፡ ሞሳና ደበሳይ ቀዳመይቲ ኾይና ወርቂ ተሸሊማ ኣላ።

ብሓፈሻ፡ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ንሻሙናይ ዓመት ኣከታቲላ'ያ ጎብለል ቻምፕዮና ውድድር ብሽክሌታ ኣፍሪቃ ትኸዉን ዘላ።

ቻምፕዮና ብሽክሌታ ኣፍሪቃ፡ ዝመጽእ ሰንበት ብናይ ጽርግያ ዉድድር (ኮርሶ) ኣብ ኪጋሊ ክዛዘም'ዩ።