ደኳትር ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ ትሕቲ ደቂ ተባዕትዮ ይኽፈለን?

በዓልቲ ሞያ ሕክምና መጥባሕቲ

ምንጪ ስእሊ, Getty Images

ልምዲ ዘለወን ደኳትር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተመሳሳሊ ብርኪ ምስ ዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ዝንእስ መሃያ ከምዝኽፈለን ቢቢሲ ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁ።

ዝለዓለ ክፍሊት ካብ ዝረኽቡ 100 እንግሊዝውያን፡ ሓሙሽተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ይርከብኦም።

ፅቡቕ ዝበሃል መሃያ ዝኽፈሎ እንግሊዛዊ ኣስታት 740,000 ፓውንድ እንትኽፈሎ፡ እዚ ድማ ካብታ ዝለዓለ መሃያ እትረክብ ብክልተን ፈረቓን ዕፅፊ ይዛይድ።

ሓንቲ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ ዝተቖፀረት በዓልቲ ሞያ ብማእኸላይ ገምጋም ዓመታዊ ኣታዊኣ ብኣስታት14,000 ፓውንድ ይንእስ። እዚ ድማ 12 ሚኢታዊት ናይ ክፍሊት ኣፈላላይ ከምዘሎ የረድእ።

ነባራት ደኳትር ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣመልኪተን ኣብ ዝሃብኦ ርእይቶ "ዘሕርቕ" ከምዝኾነ ብምግላፅ፤ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ኣብ ዘለው ሰብ-ሞያ ፆታ መሰረት ዝገበረ ኣፈላላይ ክፍሊት ንኽፀብብ ብዙሕ ክስራሕ ከምዝግባእ ሓቢረን።

ሓቅታት ብቑፅሪ

  • ኣብ እንግሊዝ ኣብቲ ዓውዲ ዝለዓለ ክፍሊት ዝኽፈሎ ተባዕታይ ኣብ 2016-17 ዝረኸቦ ኣታዊ 739,460 ፓውንድ ነይሩ።
  • ዝበለፀ ዝበሃል ክፍሊት ዝተኸፈላ ጓልኣንስተይቲ ድማ 281,616 ፓውንድ ኣታዊ ረኺባ።
  • ሓደ ኣብ እንግሊዝ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ስራሕ ዝተቖፀረ ተባዕታይ ብማእኸላይ ገምጋም 127,683 ፓውንድ እንትረክብ፤ እዚ ኣታዊ ምስታ ብተመሳሳሊ መገዲ ተቖፂራ እትሰርሕ ኣንስተይቲ ብ14,000 ፓውንድ ሓለፋ ኣለዎ።

ገለ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ደኳትር ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ገለገሊኡ ኣፈላላይ ክፍሊት ዝፍጠር ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዝበለፀ ተወሰኽቲ ሰዓታት ወይ ድማ ካብ ሰዓት ስራሕ ወፃኢ ስለዝሰርሑ ከምዝፍጠሩ ሓቢሮም።

ካብዚ ወፃኢ ዝፍጠሩ ኣፈላላያት ግን ፍትሓዊ ከምዘይኮኑ ገሊፆም።

ዶክተር ሳሊ ዴቪስ ካብ 'ሜዲካል ዉሜንስ ፌደሬሽን'፤ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዓ እንትወልዳ ዝድሕራሉ ኩነታት ስለዘሎ ደገፍ ከምዘድልየን ተዛሪበን።