ፀላም መሲላ ክትዋሳእ ዝፈተነት ቻይናዊት "ብዘርኣውነት" ተነቂፋ

Spring Festival Gala with Chinese actors in blackface

ምንጪ ስእሊ, Youtube/CCTV

መግለጺ ስእሊ,

እቲ ምርኢት ኣብ ዓለምና በዝሒ ተመልከትቲ ዘለውዎ መደብ ቴሌቪዥን ከምዝኾነ ይዝረብ

ኣብ ዓመታዊ ምርኢት ቴሌቪዠን ቻይና ዝቐረበ ምድላው ሰፊሕ ነቐፌታን ጉዳይ ዘርኣውነትን ኣልዒሉ ኣሎ።

ሓንቲ ኤስያዊት ተዋሳኢት ርክብ ቻይና-ኣፍሪካ ንምፅምባል ኣብ ዝቐረበ ተዋስኦ፡ ገፃ ፀሊም ሕብሪ ተለኽያን መቐመጭኣ ብተወሰኽቲ ነገራት ኣግዚፋን'ያ ናብ መድረኽ ቀሪባ።

ንፀለምቲ ህዝብታት ክትመስል ፀሊም ሕብሪ ንገፅካ ምልካይ ከም ዘይሕጋዊ ተግባር ዝቖፀርዎ ብዙሓት'ዮም። ሓደ ሓደ ወሃብቲ ርእይቶ ግን ተግባር እታ ተዋሳኢት ንኽብሪ ኣፍሪካውያን ከምዘይትንክፍ ገሊፆም።

እቲ ኣብ ሃገራዊ ጣብያ ቴሌቪዥን ቻይና ዝፍኖ ዓመታዊ ምርኢት ፍሉጥን ኣስታት 800 ሚልዮን ሰባት ዝርእይዎን'ዩ።

ምንጪ ስእሊ, Youtube/CCTV

መግለጺ ስእሊ,

ብቻይናዊት ተዋሳኢት ዝተወከላ ኣፍሪካዊት ኣደ መቐመጭአን ብዝተጋነነ ምስሊ ቀሪቡ

ቻይናውያን ተዋሳእቲ ንኻልኦት ዓሌታት ክመስሉ ዝጥቀሙሎም ሜላታት ሕቶታት ክለዓሉ እንትገብሩ ንፈለማ እዋን ኣይኮነን።

ኣብቲ ተዋስኦ ኣፍሪካውያን'ውን ተሳቲፎም ነይሮም።

ኮይኑ ግን እታ ቻይናዊት ፀላም ዘምስላ ሕብሪ ተቐቢኣ ናብ መድረኽ እንትትኣቱ፤ ጓላ ኮይና ዝተዋስአት ግን ትኽክለኛ ኣፍሪካዊት መንእሰይ ነይራ።