ንኤርትራውያን ሓተትቲ ዕቑባ ተስፋ ዝህብ ውሳነ መጋባእያ ይግባይ እስራኤል

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል
ናይ ምስሊ መግለጺ መንግስቲ እስራኤል ርዋንዳን ኡጋንዳን ክሰዶም ውጥን ምውጽኡ ብዙሕ ተቓውሞ ገጢምዎ'ዩ

ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሰራዊት ምህዳሞም ጥራይ፡ ሙሉእ መሰል ዑቕባ ዘውህቦም እኹል ምኽንያት ከምዝኾነ፡ ማዕከናት ዜና'ታ ሃገር ንመጋባእያ ደያኑ እስራኤል ቤት ፍርዲ ብምጥቃስ፡ ኣቃሊሐን።

እዚ በዞም ደያኑ ወጺኡ ዘሎ፡ በዳሂ ውሳነ፡ ነቲ ንኤርትራውያን ስደተትኛታት ብመንግስቲ ኣስራኤል፡ ተነፊግዎም ዘሎ ናይ ዑቕባ መሰሎም ክወሃቦም ኣፍደገ ተስፋ ዘሩሑ ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም።

ነቲ እስራኤል ትሓስቦ ዘላ ምንጻግ መሰል ዑቕባ ኣሻሓት ኤርትርዋያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ክጣበቕ ከሎ፡ "ናይ ዑቕባ መሰሎም ንክወሃቡ፡ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሃዲሞም ናብ እስራኤል ምምጸኦም ጥራይ ባዕሉ እኹልን ብቑዕን ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ፡" ይብል ሓደ ካብቶም ንጉዳይ ስደተኛታት ዝርእዩ እስራኤላውያን ዳያኑ።

ኣፈኛ ተሓላቒት መሰል ስደተኛታትን ሓተትቲ ዑቕባን ዝኾነት ማሕበር 'ሆትላይን ፎር ማይግረንትስ ኤንድ ረፍዩጂስ'፡ ድሮር ሳዶት፡ "ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ እስራኤል፡ ነቲ ብሚኒስትሪ ዉሽጢ ሃገር ዝቐረበ ጠለብ ብምንጻግ፡ ካብ ሰራዊት ዝሃደመ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ፡ ናይ ዑቕባ ሕቶኡ ቅኑዕ ከምዝኾነ ኣፍሊጡ፡" ክትብል ንቢቢሲ ሓቢራ።

"እቲ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ዉሳኔ፡ ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ካልኦት ዑቕባ ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራዉያን ከይተረፈ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ'ዩ፡" ኢላ።

ናይ ምስሊ መግለጺ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዓቢ ሻቕሎት ይርከቡ

ብመሰረት ናይ ተራድኦ ጉጂለታት ዘውጸአኦ ጸብጻባት፡ ብዙሓት ሃገራት ምዕራብ ንኤርትርውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ወትሃደራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ዝመጽወን፡ ክብደት ዝጽበዮም ፍርዲ ኣብ ሃገሮም ርእየን መሰል ዑቕባ ከምዝህበኦም ይገልጹ።

"እዚ ነቶም ዝበዝሑ ካብ ጉዱድ ዕስክርና ብምምላጥ ዑቕባ ዝሓተቱ እሞ ሕቶኦም ዝተነጽገ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዓቢ ተስፋ ኮይኑ ኣሎ" ይብል ሓደ ካብቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝኾነን፡ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰል ተኽሊት ሚካኤል።

ተኽሊት ከም ዝብሎ እቲ መጋባእያ ንኹሉ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ሃዲሙ ከም ዝመጸ ዝገልጽ ሰብ ብኣልማማ መሰል ዕቑባ ክዋሃቦ'ዩ ማለት ከም ዘይኮነ ግን እቲ ወሳነ የነጽር።

"ነዚ ብቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ዉሳኔ ምርኩስ ብምግባር፡ ጉዳይ'ቶም ናይ ዑቕባ ሑቶኦም ተነጺጎም ዝጸንሑ ኣሽሓት ኤርትራውያን በብሓደ ዳግማይ ክሳብ ዝረአ፡ እስራኤል ነቲ ወጢናቶ ዝነበረት መደብ ምስጓግ ስደተኛታት ናብ ርዋንዳን ዩጋንዳን ከተቋርጾ፡ ምስ ክፍሊ ስደተኛታት ቴልኣቪቭ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕብባር ዝሰርሕ ዘሎ ማሕበር 'ሆትላይን ፎር ማይግረንትስ ኤንድ ረፍዩጂስ' ይጠልብ ኣሎ፡" ክትብል ድሮር ሳዶት ወሲኻ ትዛረብ።

እስራኤል ንኣስታት 38 ሽሕ ዝኾኑ ብመገዲ ግብጺ ኣቢሎም ዝኣተዉ ኤርትራውያንን ሱዳናዉያንን ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ናይ ቁጠባ ስደተኛታት ብምባል መሰል ዑቕባ ነጺጋቶም ትርከብ። ብመሰረት ወግዓውያን ናይ መንግስቲ ጸብጻባት ካብዚኣቶም 11 ጥራይ መሰል ዑቕባ ከም ዝረኸቡ።

.ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት መንግስቲ እስራኤል ንኤርትርራውያን ስደተኛት ካብ ሃገሩ ክወጽኡ 3,500 ዶላር ብምሃብ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ርዋንዳ ወይ ዩጋንዳ ክሰዶም ምዃኑ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዕድል ሂብዎም ከምዘሎ ዝዝከር'ዩ። ዝኣበዩ ድማ ነዊሕ ዕድመ ማእሰርቲ ይጽበዮም ከምዘሎ ተሓቢሩዎም ኣሎ።

ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚንስተር በንጃሚን ናታንያሁ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንናይ እስራኤል መልክዕን ሃገረ ኣይሁድን ዘትሕት እዩ ድሕሪ ማባሉ፡ በቲ ኣብ ዶብ ግብጺ ተሰሪሒ ዘሎ ሓጹር ንብሕጂ ካብ ኣፍሪቃ ክዉሕዙ ዝኽእሉ ስደተኛታት ንዓግቶ ኣሎና ክብል ተዛሪቡ።