ናይጀርያውያን ደቀኣንስትዮ ተምሃሮን መምህራንን ካብ መጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም ኣምሊጠን

ዕጡቓት ቦኮ ሓራም

ምንጪ ስእሊ, AFP

መግለጺ ስእሊ,

ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ እስላማዊ መንግስቲ ንምጥያሽ ይደልዩ።

ተማሃሮ ኣዋልድን መማህራንን ኣብ ሓደ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀሪያ ዝርከብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ብዕጡቓት ቦኮ ሓራም ካብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዘምለጣ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ገሊጾም።

እቶም ዕጡቓት ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይን ተጠቒሞም ኣብ ከተማ ዳፕቺ ናይ ግዝኣት ዮቤ ድሕሪ ምእታው፡ ክትኩሱን ነቶግቲ ክፍንጅሩን ጀሚሮም ኢሎም እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻክር። እንተኾነ ግን፡ እቶም ብድምጺ ዝነቕሑ ተማሃሮን ሰራሕተኛታትን ከምልጡ ክኢሎም።

ኣብ 2014፡ ዕጡቓት ቦኮ ሓራም ልዕሊ ክልተ ሚእትን ሰብዓን ተማሃሮ ኣዋልድ ካብ ከተማ ቺቦክ ጨውዮም ወሲዶም ነይሮም።

እቶም ዕጡቓት፡ ኣብዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ'ውን ተማሃሮ ኣዋልድ ክጨውዩ መደብ ከምዝነቦሮም'ውን ነበርትን ሚሊሻን ናይ ዳፕቺ ገሊጾም። እታ ቤት ትምህርቲ ሰብ ዘይብላ ጥራሓ ምስ ጸንሓቶም ድማ ዝረኸብዎ ንብረት ዘሚቶም ከይዶም። ብናይ ኲናት ነፈረቲ ዝተደገፉ ሓይልታት ናይጀርያ ነቲ መጥቃዕቲ ከምዘፍሸልዎ ድማ እቶም ነበርቲ ገሊጾም።

ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ካብተን ካብ ከተማ ቺቦክ ዝተጨውያ ተማሃሮ ኣዋልድ፡ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ሓደ ኣብ ርእሰ-ከተማ ኣቡጃ ዝተገብረ ጽምብል ምስ ቤተሰበን ዳግማይ ተራኺበን። ዝበዝሓ ካብኣተን ኣብ ወርሒ ግንቦት'የን ከም ኣካል ናይቲ ኣካታዒ ዝኾነ ኣብ መንጎ መንግስቲ ናይጀርያን ቦኮ ሓራምን ዝተገብረ እሱራት ናይ ምልልውዋጥ ስምምዕ ተለቒቐን ነይረን። ብመሰረት'ቲ ስምምዕ፡ ሓሙሽተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ቦኮ ሓራም ድማ ተለቒቖም። ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ተማሃሮ ኣዋልድ ግን ገና ብቦኮ ሓራም ተታሒዘን ኣለዎ፡ ሃለዋተን ድማ ኣይፍለጥን'ዩ።

ዕጡቓት ቦኮ ሓራም፡ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ እስላማዊት ግዝኣት ንምምስራት ንንዊሕ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይዱ ዘኒሖም ኣለዉ። እቲ ኲናት፡ ዛጊት ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ቀዚፉ፡ሎ።

ብመጠን ቁጽሪ ናይተን በቶም ዕጡቓት ኣብ ዝሓለፈ ሸሞንተ ዓመታት ናይ ዕጣቃዊ ቃልሶም ዝተጨውያ ብኣሽሓት ዝቑጸራ ደቂ ኣንስትዮ ክርአ እንከሎ፡ ቁጽሪ ናይተን ካብ ከተማ ቺቦክ ዝተጨውያ ኣዋልድ ሒደት እዩ።

ፀኒሖም ናብቲ ቦታ ዝበፅሑ ብወተሃደራዊ ነፈርቲ ዝተዓጀቡ ኣባላት ፀጥታ ናይጄርያ ነቶም ዕጡቓት ካብቲ ከባቢ ኣርሒቖም።