ኣብ ኣውሮጳ ሕማም ንፍዮ ይውስኽ ከምዘሎ ትካል ጥዕና ዓለም ኣተሓሳሲቡ።

ንፍዮ

ምንጪ ስእሊ, SPL

መግለጺ ስእሊ,

ዘይተኸተቡ ህጻዉንቲ በቲ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ዝዛየደ እዩ።

ሃገራት ኣውሮጳ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ዓመተ ፈረንጂ፡ ልዑል መጠን ሕማም ንፍዮ ከምዘተኣነገዳ ዘዘኻኸረ ጸብጻብ ትካል ጥዕና ዓለም እቲ ወሰኽ ኣዝዩ መሰምበዲ ከምዝኾነ ኣረዲኡ።

ኣብ መላእ ኣውሮጳ ኣብ 2016 ልዕሊ 5 ሽሕ ህጻዉንቲ ብሕማም ንፍዮ ተጠቒዖም ከምዝነበሩን እቲ ቁጽሪ ኣብ 2017 ናብ 20 ሽሕ ክብ ከምዝበለን ሓቢሩ። ካብቶም በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ህጻዉንቲ ድማ እቶም 35 ሞይቶም።

ንዓባይ ብሪጣንያ ሓዊስካ 15 ሃገራት ኣውሮጳ ልዑል መጠን ሕማም ንፍዮ ዝተረኣየለን ክኾና እንከለዋ ሃገራት ሮማንያ፣ ጣልያንን ዩክረይንን ድማ በቲ ሕማም ኣመና ዝተጠቕዓ ሃገራት እየን።

ሰባት ክታበት እናተጸየፉ ምምጸኦም ከኣ ንምግዳድ እቲ ሕማም ቀንዲ ምኽንያት ከምዝኾነ ኪኢላታት ይዛረቡ።

ተወካሊ ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ዝሱዘሳና፡ " ኣብ ኣውሮጳ ብሕማም ንፍዮ ዝተጠቕዑ ሰባት ክንርኢ እንከለና ብዙሓት ኣገልግሎት ክታበት ዘይረኸቡ ሰባት ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከምዝኽእሉ ዘመላኸተ ክስተት እዩ" ኢለን።

ምንጪ ስእሊ, SPL

ብሰንኪ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ለበዳ ሕማም ንፍዮ፡ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ 2017 ጥራይ 282 ዜጋታታ በቲ ሕማም ተጠቒዖም'ዮም።

ዓባይ ብሪጣንያ ዋላ እኳ እቲ ሕማም ይደግስለን ካብ ዘለዋ ሃገራት ትመደብ ቅድሚ 2017 ኣብ ዝነበሩ ውሑዳት ዓመታት ሕማም ንፍዮ ውሕሉል ዝኾነ መገዲ ተኸቲለን ክከላኸላ ካብ ዝኸኣላ ሃገራት ከምዝነበረት ጸብጻብ ትካል ጥዕና ዓለም የረድእ።

ትካል ጥዕና ኢንግሊዝ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ሕማም ንፍዮ ኣብ ገለ ከባቢታት እታ ሃገር ክኽሰት ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።