ሽልማት ኮምላ ዱሞር ክትዓትሩ ትደልዩ ዶ?

ሽልማት ኮምላ ዱሞር ክትዓትሩ ትደልዩ ዶ?

ቢቢሲ ንመዘከርታነት ጋዜጠኛ ኮምላ ድሞር ኢሉ በብዓመቱ ጋዜጠኛታት ኣፍሪቃ ዝነሓንሕሉ ውድድር ብምክያድ ሽልማት የበርክት እዩ።

ናይዚ ሽልማት ተዓዋታይ/ቲት ዝኾነ/ነት ጋዜጠኛ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ቢቢሲ ንሰለስተ ኣዋርሕ ስልጠናን ተሞክሮን ክትረክብ ይገብር።