ብሉፃት ተፃወትቲ እዚ ሰሙን ብጋርት ክሩክ

ቪኒ ኮምፓኒን ኣጉዌሮን Image copyright Reuters

ጋርት ክሩክስ ኣብ ዝወደባ ሓሳባዊት ጋንታ ካብ ሞንጎ ዝተኻተቱ ተፃወትቲ ኣጉዌሮ፣ ሳላ፣ ቻምበርሌይንን ኮምፓኒን ይርከብዎም።

ማንቸስተር ሲቲ ንጋንታ ኣርሰናል 3 ን 0 ብዝኾነ ውፅኢት ብምስዓር ዋንጫ ካራባኦ ዓቲራ'ያ።

ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ንቸልሲ 2 ን 1 ብምስዓር ኣብ ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓ።

ኣብቶም ዝተኻየዱ ፀዋታታት በዓል መን ብቕዓቶም ኣርእዮም? ናብታ ሓሳባዊት ሕርይቲ ጋንታ ጋርት ክሩክ መነ መን ተፀምቢሮም?

ሓላዊ ማዕፃ (ልዳት) - ክላውዲዮ ብራቮ (ማን ሲቲ)

Image copyright AFP

ኣብ ልዕሊ ጋንትኡ ሸቶ ከይቑፀር ብምግባር ብቕዓቱ ዘመስክር ዘሎ ሓላዊ ማዕፆ'ዩ።

ዝኾነት ጋንታ ካልኣይ ወይ ድማ ተጠባባቒ ሓለዊ ማዕፆ ሒዛ ናብ ሜዳ እትኣቱ ኣብ ስግኣት ክትወድቕ ግድን'ዩ። ክላውዲዮ ብራቮ ግና ጋንትኡ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ካብ ትፅቢት ንላዓሊ ኮይኑ ተረኺቡ።

ተኸላኻሊ - ኤሪክ ዲየር (ቶተንሃም)

Image copyright EPA

ብዙሓት ኩዓሳሱ ናብ ደቂ ጋንትኡ ኣቐቢሉ። ምስ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዝነበሮም ግጥም ኣብ ምክልኻል ብዝነበሮ ብቕዓት ልዕሊ ኩሎም ደቂ ጋንትኡ ኮይኑ።

ከምዚ ዝበለ ዝነኣድ ብቕዓት ካብ ዘርእይ ነዊሕ ግዜ ኮይንዎ ነይሩ።

ተኻላኻሊ - ቪርጂል ቫን ደይክ (ሊቨርፑል)

Image copyright Reuters

ጋንትኡ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ናይ ምክልኻል ሓላፍነቱ 80 ሚኢታዊት ፈፂሙ። እዚ ድማ ልዕሊ ካልኦት ተፃወትቲ ጋንትኡ ይገብሮ።

ቪርጂል ቫን ደይክ ንጋንትኡ ሊቨርፑል ዘተኣማምን ውሕስና ምክልኻል ዝሃበ ተፃዋቲ'ዩ።

ተኻላኻሊ - ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማን ሲቲ)

Image copyright EPA

ኣብ ፀዋታ ዋንጫ ካራባኦ፡ ካብ ተፃወትቲ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ክንዲ ቪንሰንት ኮምፓኒ ሓደገኛታት ኩዓሳሱ ዝተኸላኸለ ኣይነበረን።

ናብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እናተንቀሳቐሰ ይፃወት ነይሩ። ናብ ዝነበሮ ብቕዓት ንምምላስ ዝገበሮ ፃዕሪ ዝተዓወተሉ ተፃዋታይ እንተልዩ ቪንሰት ኮምፓኒ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ።

ማእኸል - ሞሃመድ ሳላ (ሊቭረፑል)

Image copyright Getty Images

ሳላ ኣብዚ ዓመት ጥራሕ ኣብ 31 ሸቶታት ፕሪምየርሊግ ቀጥታዊ ተሳትፎ ኣለዎ። 23 ሸቶታት ኣቑፂሩ፤ 8 ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ይገብሮ።

ኣብ ሽድሽተ ተኸታተልቲ ፀዋታታት ንጋንትኡ ሸቶታት ኣቑፂሩ።

ማእኸል - ኣሌክስ ኦክስላድ-ቻምብርሌን (ሊቨርፑል)

Image copyright Getty Images

ጋንትኡ ንዌስት ሃም 4 ን 1 ኣብ ዝሰዓረትሉ ፀዋታ ካብ ካልኦት ብዝሓሸ ብዙሓት ዕድላት ፈጢሩ ነይሩ።

ክመርፆ ግድን'ዩ፤ ምኽንያቱ ዳግም ናብ ፀዋታ ክምለስ ጀሚሩ'ሎ።

ማእኸል - ዊልያን (ቸልሲ)

Image copyright Reuters

ዊልያን ኣብ ኩሎም ጋንትኡ ዘተፃወተትሎም ውድድራት ኣብዚ ዓመት'ዚ ጥራይ 12 ሸቶታት ኣቑፂሩ'ሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ምስ ባርሴሎና ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዝነኣድ ፀዋታ ተፃዊቱ። ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ'ውን ደጊምዎ። ]

ማእኸል - ኣንድሪው ሮብርትሰን (ሊቨርፑል)

Image copyright AFP

ንራብዐይቲ ሸቶ ሊቨርፑል፡ ኩዕሶ ዘቐበለ ኣንድሪው ሮበርትስን'ዩ።

ካብቶ ዝሓለፉ 14 ፀዋታታት ኣብ 13ቲኦም ክስለፍ ምኽኣሉ ንብቕዓት እዚ ተፃዋቲ ይምስክሩ።

ኣጥቃዓይ - ሰርጂዮ ኣጉዌሮ (ማን ሲቲ)

Image copyright Reuters

እዚ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋቲ ኣብ 2018 ኣብ ዝተሰለፈሎም ፀዋታታት 15 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። እዚ ድማ ካብ ካልኦት ኣብ ሓሙሽቲኦም ዓበይቲ ሊጋት ዝፃወቱ ተፃወትቲ ይልዕል።

ሰርጂዮ ጋንትኡ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ዋንጫ ካራባኦ ዝነኣድ ክእለት ኣርእዩ። ንሽኩርዳን ሙስጣፊ ዝሓለፈሉ መገዲ ነዚ መርኣዪ ይኸውን።

ኣጥቃዓይ - ሩሜሉ ሉካኩ (ማን ዩናይትድ)

Image copyright AFP

ማንቸስተር ዩናይትድ ውፅኢት'ኳ እናመዝገቡ እንተኾኑ፡ ኣብ ሜድኦም ዘለዎም ብቕዓት ግን ዘተሓሳስብ'ዩ።

ምስ ቸልሲ ኣብ ዝነበሮም ፀዋታ'ውን ሉካኩ'ዩ ክበፅሓሎም ክኢሉ።

ኣጥቃዓይ - ግሌን ሙራይ (ብራይተን)

Image copyright Reuters

ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ካብ ናይ ግሌን ሙራይ ንላዕሊ ሸቶታት ዘቑፀሩ እንግሊዛውያን ተፃወትቲ ሰለስተ ጥራሕ እዮም። ሃሪ ኬን፣ ስተርሊንግን ጄሚ ቫርደይን።

ኣብ ቅድሚ ሓላዊ ማዕፆ ዝገብሮ ምንቅስቓስን ዘለዎ ርግኣትን ዝነኣድ'ዩ። እዚ ድማ ጋንትኡ ኣብቲ ሊግ ንኽትፀንሕ ክሕግዝ ይኽእል።