ዋርድያ ግዳይ መጥቃዕቲ ዝኾነት ኣሜሪካዊት ቤት ትምህርቲ ጌጋ ኣይፈጸምኩን ይብል

ስኮት ፒተርሰን ካብ ስርሑ ምስተኣገደ ብፍቓዱ ስርሑ ለቒቑ Image copyright School Board of Broward County
ናይ ምስሊ መግለጺ ስኮት ፒተርሰን ካብ ስርሑ ምስተኣገደ ስርሑ ለቒቑ

ስኮት ፔተርሰን ዝተባህለ ዋርድያ ኣብ እዋን'ቲ ዓሰርተ ሸውዓተ ሰባት ዝተቐተልሉ መጥቃዕቲ ኣብ ልዳት ቀጽሪ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ደው ኢሉ ነይሩ።

እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ'ቲ ቤት ትምህርቲ ተዂሲ እናተሰምዐ ንውሽጢ ኣይኣተወን። ጠበቓኡ ጆሴፍ ዲሩዞ ድማ ስኮት እቲ ተዂሲ ብደገ ዝትኮስ ዝነበር'ዩ መሲልዎ ኢሉ። ነቲ ዝተዋህቦ ዓይነት ስልጠና ተጠቒሞ ድማ ንገዛእ ርእሱ ሽፋን ብምሃብ፡ እቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኽርደን ገይሩ ኢሉ ጠመቓኡ። ፔተርሰን ኣብታ መዓልቲ'ቲኣ ፈራሕ ነይሩ ዝብል እዠርእርብእ ድምእ "ውጹእ ሓሶት" እዩ ኢሉ ንሱ።

እቲ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ክሕሉ ተመዲቡ ዝነበረ ገዲም ዋርድያ ፔተርሰን ሓለቕኡ ስኮት እስራኤል ናይ ኣውራጃ ብሮዋርድ ብዘይ ክፍሊት ካብ ስራሕ ደው ምስ ኣበሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብገዛእ ፍቓዱ ስርሑ ለቒቑ። ምስሊ ቪድዮ ናይቲ መጥቃዕቲ ምስ ረኣኹ "ሰንቢደን" "ሐሚመን" እየ ኢሉ ስኮት እስራኤል። እቲ ጠበቓ ግን ንኮት እስራኤል "ብሕሉፍ ምንእኣስ" ድሕሪ ምውቃስ፡ ብዛዕባ ጠባይ ንፔተርሰን "ህዉኽ ውሳነ" ከምዝወሰደ ገሊጹ።

"ስልጠና ነብስኻ ንምሕባእ"

ፔተርሰን ኣብ ፈለማ "ሓበሬታ ብዛዕባ ሃልሃልታ ሓዊ" ከምዝተሓበሮ ገሊጹ። ናብቲ ድምጺ ዝመጸሎ ዝነበረ ሸነኽ ክጎዪ ምስ ጀመረ ጥራይ'ዩ ቶኽሲ ምዃኑ ፈሊጡ። እቲ ጠበቓኡ ድማ ኣብ እዋን ስልጠና፡ ዝኾነ ቶኽሲ እንተድኣ ሰሚዑ፡ ፈለማ ንነብሱ ሽፋን ሂቡ ነቲ ኩነታት ከጽንዖ ከምዘለዎ'ዩ ተማሁሩ ይብል እቲ ጠበቓኡ። ፔተርሰን ነቶም ዝመጽዎ ፖሊስ፡ እቲ ቶኽሲ ካብ ደገ ዝመጽእ ዝነበር ከምዝመሰሎ ነጊርዎም።

"ኣብዚ ግጉይ ኣረዳድኣ ክህሉ የብሉን። ፔተርሰን ነቶም ብዘይመዓልቶም ዝተቐትሉ ዓሰርተ ሸውዓተ ሰባት ከድሕኖም እንተዝኽእል'ዩ ዝምነ፡ ልቡን ቀልቡን ድማ ምስቶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ስድራ ቤቶም'ዩ ዘሎ" ኢሉ እቲ ጠበቓ። "እቲ ፔተርሰን ፈራሕ'ዩ፡ ኣብቲ ትሕቲ'ቲ ዝነበረ ኩነት ድማ ካብ ሓደ ዋርድያ ትጽቢት ዝግበረሉ ስራሕ ኣይሰረሐን ዝብል ኣምር ድማ ውጹእ ሓሶት'ዩ" ኢሉ ንሱ።

ትራምፕ ነቲ ግብረ-መልሲ ይወቅስ

መልሲ ናይ ፔተርሰን፡ ነቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ነይረ ኣንተዝኸውን (ቶኽሲ ምስ ሰማዕኩ) ዋላ'ውን ዕጡቕ እንተዘይኮንኩ ንውሽጢ ገጸይ ምስ ጎየኹ ነይረ ዝብል ዘረባ ናይ ትራምፕ ስዒቡ'ዩ መጺኡ። "ብሓቂ፡ ዋላ ብረት ኣይሃልወኒ፡ ንውሽጢ ገጸይ ምጎየኹ ነይረ ኢለ እኣምን" ኢሉ ትራምፕ ብሰኑይ ኣብ ዋይት ሃውስ (ቤተ-መንግስቲ ኣሜሪካ) ምስ ኣመሓደርቲ ግዝኣታት እብ ዝገበሮ ኣኼባ። እቶም ዋርድያታት ነቲ ጥርጡር ኣይገጠምሉን ዝበሃል "ብሓቂ ዘጽልእ'ዩ" ኢሉ ትራምፕ።

Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ተምሃሮ፡ ግዳያት ንምዝካር ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ከይዶም

ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኣውራጃ ብሮዋርድ ድማ ነቲ እቲ መጥቃዕቲ እናተኻየደ እንከሎ ሰለስተ ካብቶም ዋርድያታት ብረቶም ሒዞም ኣብ ደገ ደው ምባሎም ይምርምሮ ኣሎ ይበሃል። ትራምፕ ነዓኣቶም'ውን "ተሸለምቲ መዳልያታት ኣይኮኑን ድዮም?" ብምባል ወቒስዎም።

ተማሃሮ ድማ ንረቡዕ ናብ ንቡር ትምህርቶም ክምለሱ ይዳለዉ ኣለዉ። "ከም ናይ ፈለማ መዓልቲ ምጅማር ትምህርቲ ኮይኑ ይስመዓካ" ኢላ ሓንቲ ጓል ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተማሃሪት። "ፈጺሙ ግን ከም ንቡር ኣይኮነን" ድማ ኢላ።

እቲ ህልቂት ኣብ ታሪኽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣሜሪካ ብኻልኣይ ደረጃ ይስራዕ። ናይ ቀደም ተማሃራይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበር ወዲ ዓሰርተ ትሽዓተ ዓመት ኒኮላ ክሩዝ ድማ ብኣቐዲሙ ዝተተለመ ቅትለት ዓሰርተ ሸውዓተ ሰባት ተኺሲሱ ኣሎ። ፖሊስ ድማ ነቲ ተግባር ከምዝፈጸሞ ኣሚኑ'ሎ ኢሎም።

ድሕሪ'ቲ መጥቃዕቲ፡ ተመሃሮ ናይታ ቤት ትምህርቲ ንምቁጽጻር ብረት ንምድጋፍ ናይ ጎስጓስ ጉጅለ መስሪቶም ኣለዉ። ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ኩነት ኣእምሮን ድሕረ-ባይታን ምቁጽጻር ክግበር ድጋፍ ክገብር ምዃኑ ቃል ኣትዩ'ሎ። ምስ ገለ ተመሃሮን መማህራንን ድማ ርክብ ኣካይዱ። መማህራን ብሕቡእ ብረት ክዓጥቁ ድማ ሓቲቱ ኣሎ።