ብማይ ኣባይ ዘላገፀት ስነ-ጥበባዊት ግብጺ ን6 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዳ

ሸሪን ፍልጥቲ ደራፊት ግብጺ

ምንጪ ስእሊ, AFP

ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ማዕከን ቴሌቪዥን መደብ ዓረብኛ ዘቕረበቶ ዋዛ ንተመልከታ ካብ ገረብ ናይል (ኣባይ) ማይ ምስታይ ማለት ንተላበድቲ ሕማማት የቃልዕ'ዩ ኢላ ተባሂላ እዩ ክሲ ዝተመስረታ።።

"ኣብ ክንዲ'ቲ ወሓዚ ማይ፡ ዝተዓሸገ 'እቪያን' ዝተበሃለ ማይ ምስታይ ይሓይሽ"ኢላ እውን ከም ዝሓጨጨት ተገሊፁ'ዩ።

ብተመሳሳሊ፥ ቅድሚ ሎሚ እውን፡ ለይላ ኣመር ዝተባህለት ድምጻዊት ኣብ ዝዘርገሐቶ ቪድዮ ኣብ ዝሓለፈ ሶሉስ ንኽልተ ዓመት ማእስረቲ ተፈሪዳ።

ወይዘሪት ኣመር፡ ዋላ እኳ ክንዲ ሽሪን ዝኣክል ስምይቲ ኣይትኹን እምበር "ብዕልግና ኣብ ምዕብላል" ገበነኛ ኰይና ፀኒሓ።

መሳርሕታ ኣላዪ ፊልምን ተዋሳእን ድማ ን 6 ኣዋርሕ ከም ተፈርደ ተሰሚዑ'ሎ።

ሼሪን ዘይእሩምን ዘይቕኑዕን ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ብምዝረጋሕ እያ ኣብ ካይሮ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቐሪባ።

ቤት ፍረዲ 5000 ፓውንድ ማእሰርቲ ንመቕፃዕቲ ድማ 10000 ፓዉንድ ክትከፍል ቤት ፍርዲ ከም ዝኣዘዛ ማዕኸን ዜና ግብጺ ሓቢራ።

ክሲ ሽሪን ኣብ ወርሒ ሕዳር'ዩ ተኸፊቱ፤ ኣባላት መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘቕረብዎ ሕቶ " ማይ ኣባይ ሰቲኹም'ዶ ትፈልጡ?" ዝብል ርእሲ ዝሓዘ ቪድዩ ምስ ተዘርገሐ'ዩ ተጀሚሩ።

እታ ድምፃዊት ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ " ማይ ኣባይ ምስታይ ንሕማም ብልሃርዝያ የሳጥሕ'ዩ" ክትብል ትስማዕ ።

ይኹን እምበር ሕማም ቢልሃርዝያ ንብዙሓት ማያት ገጠራት እታ ሃገር በኪሉ ከም ዝነበረ ይዝከር።

ኣብ ልዕሊ'ዚ ዝተዋህባ ሕጋዊ ፍርዲ ፡ ማሕበር ደረስቲ ግብጺ ብዘቕረበቶ ላግፂ ዳግማይ ኣብ መድረኽ ንኸይተዋሳእ ከልኪሎምዋ።

ሽሪን እቲ ዋዛ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኢሚሬትስ ቕድሚ ዓመት ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ምድላው ሙዚቃ እያ ኣስሚዓቶ። ናብ ህዝባ ተመሊሳ ይቕረታ ድማ ሓቲታ።

"ፍቕርቲ ሃገረይ ግብፂ ከምኡ'ዉን ፍቑራት ደቒ ዓደይ ፤ ብሰንኪ በደለይ ዝተሰመዐኩም ቓንዛ ይቕረታ ግበሩለይ" ብምባል ይቕረታ ሓቲታ።

ሕማም ብልሃርዝያ ኣብ ታሪኽ ግብፂ ነዊሕ ግዜ ዘቑፀረ እንትኸውን፥ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት ብዝተገብረ ፃዕሪ እቲ ሕማም ክንክይ ተገይሩ እዩ።