ዲዝኒ ብስም ብላክ-ፓንተር ሓደ ሚልዯን ንግብረ-ሰናይ ይውፊ

ቻድዊክ ቦስማንን ሉፒታ ኒዮንጎን Image copyright Getty Images/PA
ናይ ምስሊ መግለጺ ቻድዊክ ቦስማንን ሉፒታ ኒዮንጎን ከዋኽብቲ ገጸ-ባህርያት ብላክ ፓንተር

ብላክ-ፓንተር ዓቢ ዝና ዘጥረየት፡ ኣብ ናይ ዓለም ሲነማታት ሚልዮናት ትሓፍስ ዘላ ፊልም'ያ። ንመጀመርታ ግዜ ናይታ ፊልም ተዋሳእቲ ዳርጋ ብምሉኦም ጸለምቲ'ዮም፡ እቲ ዛንታ ድማ ዛንታ-ኣፍሪቃ ኮይኑ ንክብርን መዓርግን ጸሊምነት ብምስፍሳፍ ንምሉኣ ዓለም ተዛርብ ዘላ ፊልም እያ።

ብላክ-ፓንተር በቲ ኣዝዩ ምዕቡል ተክኖሎጂ-ሓዘል ኣቀራርብኣ ድማ ዘገርም ምርኢታዊ ጦብላሕታ ብምትራፍ፡ ብኣገላልጻ ኣሜሪካውያን "ብሎክባስተር" ፊልም ኰይና ኣላ።

እቲ ናይ ቆልዑት ፊልምታት ብምስራሕ ዝፍለጥ ዲዝኒ ድማ ንብሉጽነት ብላክ-ፓንተር፡ ሓደ ሚልዮን ዶላር ንግብረሰናይ ማሕበር ብምዉፋይ ጸንቢልዎ።

እቲ ወፈያ ንመንን ስለምንታይን?

እቲ ብዲዝኒ ዝተለገሰ ገንዘብ ንሓደ ናይ መንእሰያት ክለብ ኢዩ ተዋሂቡ።

እቲ ሓገዝ ንናይ ኣሜሪካ ኣወዳትን ኣዋልድን ክለባት ዝተወፈየሉ ምኽንያት መንእሰያት ኣብ ስነ-ፍልጠት፡ ተክኖሎጂ፡ ህንደሳ ዀነ ቍጽሪ ዘሎዎም ተገዳስነት ክብ ንምባል ዝዓለመ እዩ።

ሓንቲ ካብ ቀንዲ ቴማታት ናይ'ዛ ፊልም፡ ብቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዝበልጸገት ሃገር ምንጽብራቕ'ዩ ኔይሩ።

Image copyright Marvelo Studios
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣድናቖት ዓለም ዝረኸበት ብጸለምቲ ዝተሰርሐት ፊልም ብላክ ፓንተር

ዕላማ ናይ'ቲ ወፈያ፡ ዓቕሚ ዝሓጽሮም ቈልዑ ነዛ ፊልም ብነጻ ንክርእዩዋ ዕድል ክረኽቡ'ዩ። እዚ ሰናይ ተግባር ኣቐዲሙ ብሓደ ፍረደሪክ ጆሰፍ ዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ዝተጀመረ ኾይኑ፡ ዱሮ ኣብ ዓዲ እንገሊዝ፡ ከምኡ'ውን ጋናን ደቡብ ኣፍሪቃን'ዉን ተመሳሳሊ ተበጉሶ ይዉሰድ ኣሎ።

እዚ ዲዝኒ ኣወፍይዎ ዘሎ ገንዘብ ናብ 12 ማሕበረኮማት ዝምቀል ኰይኑ ነቶም ብማሕበረሰብ ዕድል ዝተነፍጎም ቈላዑ ንምግልጋልን ምትብባዕን ኣብ ስነ-ፍልጠታዊን ተክኖሎጂካዊን ምዕባሌታት ንምድፍፋእ'ዩ።

ንምንታይ ክሳብ ክንዲ'ዚ ጽንብል?

ዛንታ ብላክ ፓንተር፡ ዛንታ ኣፍሪቃ፡ ብሓፈሽኡ ዛንታ ጸለምቲ'ዩ። እዚ ስለዝኾነ ድማ ንበጻሕቲ-ሲነማ ብርቂ ምርኢት ብምዃን፡ ቈልዑን መናእሰያትን ብዛዕባ ብሩህ መጻኢ ከምዝትሰፈዉ፡ ዓበይቲ ድማ ታሪኽ ክፍለ-ዓለሞም ስለ ዝተነግረሎም ከምዘስተንትኑ ጌይራ።

Image copyright Marvel/Disney
ናይ ምስሊ መግለጺ ንኣተሓሳስባታት ክትልውጥ ዝኻኣለት ናይ ጸለምቲ ፊልም

ሓንቲ ካብ'ተን ቀንዲ ተዋሳእቲ፡ ሉፒታ ንዮንጎ፡ ተወላዲት ኬንያ ምዃና፡ ንልቢ ኬንያውያን ፍስሃ መሊኡ፡ ንኣፍሪቃውያን ብሓፈሻ ድማ ዘሐበነ ምርኢት'ዩ ኾይኑ።

እዛ ብዓይኒ ምዝንጋዕ ይኹን ታሪኽ ጸብለልታ ዘርኣየት ፊልም ብቴክኖሎጂካዊ መዳያ'ውን ናእዳ ዘትረፈት ኮይና'ላ።

በዛ ፊልም ኣቢሉ፡ ዋላ'ኳ ዛንታ ኣፍሪቃ ብብልጭልጭታን ሽው-ሽውታን ንህዝቢ ዓለም ይቕረብ እምበር፡ ስእሊ ኣፍሪቃ ብፍልይ ዝበለ መልክዕ ንክርአ ኣኽኢላ ክበሃል ይከኣል።

ንህዝብታት ጸለምቲ ኣመሪካውያንን ህዝቢ ኣፍሪቃን'ውን ሓደ ፍልይ ዝበለ ምትእሳር ፈጢራትሉ ኣላ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት