ኤውሮጳዊ ብዓል-ስልጣን ጸረ-ባልዕ ንኣናህብ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑ ኢሉ

እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኣናህብ በረኻን ኣናህብ መዓርን ዘትኮረ ዳህሳስ ኣካይዱ
ናይ ምስሊ መግለጺ እቲ መፅናዕቲ ኣብ ኣናህብ በረኻን ኣናህብ መዓርን ዘትኮረ ዳህሳስ ኣካይዱ

ድሕሪ'ቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸረ-ባልዕ ዝተገብረ ዳህሳስ፡ ካብ 2013 ጀሚሩ እቲ ጸረ-ባልዕ ብሕብረት ኤውሮጳ ተኣጊዱ ጸኒሑ።

ኣባላት'ቲ ሕብረት ነቲ ብኮምሽን ኤውሮጳ ዝቐረበ ሓሳብ ምንዋሕ እቲ እገዳ ክዝትያሉ እየን ተባሂሉ።

ኒዮንኒኮቲኖይድስ እቲ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዝዝውተር ዓይነት ጸረ-ባልዕ ኢዩ።

ሓቀኛ ኩነታት ዓለም

ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዓምበብቲ ኣእኻል፡ ብፍላይ ንኣናህብ ዝማርኻ ዓይነት ኣእኻል፡ ዝዝውተር ሰለስተ ዓይነት ጸረ-ባልዕ ኬሚካላት ንዳርጋ ሓሙሽተ ዓመታት ኣጊዱ ጸኒሑ። ዓዲ እንግሊዝ ግና ነቲ እገዳ ተቓዊማቶ ነይራ።

ሕጂ ግና፡ መንግስቲ እንግሊዝ ነቲ ወሲዳቶ ዝነበረት መርገጺ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ዋላ እተን ዘይዕምብባ ዓይነት ተኽሊ እንተላይ ስርናይን ቀይሕ ሱርን ዝንጸግ ጸረ-ባልዕ ዝግበር እገዳ ከምእትድግፎ፡ ምኒስተር ኣካባቢ ዓዲ ኣንግሊዝ ሚሸል ጎቭ ገሊጹ።

መንግስቲ እንግሊዝ ድሕሪ ሊቃውንቲ ሳይንስ ሃገራ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝገበርዎ መጽናዕቲ፡ ነቲ ብሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኒዮንኒኮቲኖይድስ ዝተወሰነ እገዳ ክትግብሮን ቀጻሊ እገዳ'ውን ክምትድግፍን ኣፈኛ ጉዳያት ኣካባብን መግብን ገሊጹ።

"ኩሉ ገዜ ነቲ ኣብ ልዕሊ'ቲ ጸረ-ባልዕ ዝቐረበ ጭብጢ ብስርዓት ኢና እንግምግሞ፡ ነቲ ሎሚ ብኤውሮጳዊ ናይ መግቢ ድሕነት ብዓልስልጣን ዝቐረበ ጸብጻብ'ውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና" ኢሉ እቲ ኣፈኛ።

እንተኾነ፡ ሃገራዊ ናይ ሓረስቶት ሕብረት ነቲ ቀጻሊ እገዳ ዝደፍእ ዝኾነ መመኽነይታ የለን። እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ "ሓቀኛ ኩነታት ኣብቲ ግራውቲ" ኣብ ግምት ዘየእተወ ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ንኣናህብ ዝትንክፍ ብዝሓት ረቛሒታት ከምዘሎ ስለዘርኢ።

ጥዕና ኣናህብ

እቲ ኣብ ልዕሊ'ቲ ጸረ-ባልዕ ዝተወሰነ ቀጻሊ እገዳ ዝኾነ መመኽነይታ የብሉን ኢሉ፡ ባየር - እቲ ቀንዲ ኣፍራዪ ናይዚ ዝተባህለ ጸረ-ባልዕ።

"ብመስረቱ፡ ባየር በቲ ብኽፍሊ ጉዳያት ኣካባብን መግበን ዝተገብረ መጽናዕትን ዝተበጽሐ መደምደምታን ከምዘይሰማማዕ" ኣብ ዘውጽኦ መገልጺ ገሊጹ።

ኣናህብን ካልኦት ሓሸራን ኣብ ዓለማዊ መግቢ ምምስራሕ ኣዝዮም ኣገደስቲ ፍጥረታት ኢዮም፡ ንብዙሓት ተኽሊ ስለዘጽግዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋናት ግና ጠንቂ ናይ ኣጽገይቲ ሓሸራታት ምንካይ ሕማማት ምትንኻፍ ባህርያዊ ዝነብርሉ ቦታታን ሰፊሕ ኣጠቓቕማ ጸረ-ባልዕን ከምዝኾነ ክጥቀስ ጸኒሑ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት