ሳምሰንግ ኤስ 9 ኣብ ዓይኒ ካሜራ ቆላሕታ ይገብር

ሮይ ሴለን ጆነስ ኣር ኢሞጂ

ዘበናይን ዝተመሓየሸን ዓቕሚ ካሜራ ቀንዲ ቆላሕታ ሳምሰንግ ዘፍረየን ሓደሽቲ ዝተራቐቓ ስልክታት ሳምሰንግ ኤስ 9ን ኤስ 9+ን'ዩ።

እዘን ስልክታት ብጣዕሚ ሓያልን ዝኡግ ምንቅስቓስን ቪድዮ፣ ብትሑት ብርሃን ዝዉሰድ ጽሩይ ምስልን ዘይጓዳእ ብርሃንን ዝተላበሳ እየን።

መሸጣ ሳምሰንግ ኣብ 2017 ወሰኽ ዘርኣየ'ኳ እንተኾነ፡ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ፍርያት ቻይና ግና ኣይኾነን።

ሰብ ሙያ ግና፡ እዞም ሓደሽቲ ምምሕያሻት፡ ሓደሽቲ ለዉጥታት ዘመላኽቱ'ዮም ይብሉዎም።

እዚ ሓዱሽ ዲዛይን ስልኪ ሳምሰንግ ምስ ኤስ 8 ዘመሳስል ትሕዝቶ ስለዘለዎ፡ መሸጣ ስልክታት ከተዓናቕፍ ይኽእል'ዩ ዝብል ግምት ኣሎ።

ኣብ ላዕልን ኣብ ታሕትን ንኣሽቱ ናይ ኣጻብዕቲ ዓሸራ ዝሓዙ ብምኻኖም ግና ተመረጽቲ ይገብሮም።

ኤስ 9+ ካብ ኤስ 8+ ብዝተወሰነ መልክዑ'ዩ ዝፍለ። ክልተ ሌንሳት ካሜራ ዝሓዘ እንትኾን፡ ብቲ ስልኪ ዝዉሰዱ ፎቶታት ዲጂታል ብዝኾነ መልክዑ ከይድብዝዙ ይሕግዞም።

በዓል ሙያ መጽናዕትን ምርምርን ኣይ ዲ ሲ ዝኾኑ ፍራንሲስኮ ጀሮኒሞ፡ "እቲ ምምሕያሽ ሰባት ከምድላዮም ክጥቀሙ እኹል ከምዝኾነ ርግጸኛ ኣይኾንኹን" ይብሉ።

"ናይ ካሜራ ጽሬት ንብዙሓት ዓደግቲ ገናሒ'ኳ እንተኾነ፡ ናይ ሳምሰንግ ግና ካብ ናይ ጎግል ፒክሴል 2 ዝሓሸ ኾይኑ ኣይተረኸበን"'ዉን ይብሉ።

ብተነጻጻሪ ሁዋዌ ዘፍረየን ዘመነዎት ስልኪታት ኢንተርኔት ኣብ ዘይብሉ ሰዓጥ ቃላት ምትርጓም ዘኽእል ተኽእሎ ኣለወን በሃሊ'ዮም።

ሳምሰንግ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ዝተኻየደ ኮንግረንስ ሞባይል ዓለም ዕላዊ ዝገበረን ኤስ 9 ብ849 ዩሮ (1047 ዶላር)፡ ኤስ 9+ ድማ ብ 949 ዩሮ (1170 ዶላር) ኣቕሪቡወን ኣሎ።

እዚአን ኣብ ካሜርአን ዝተገበረ ወፍሪ'ዩ ፍሉያትን ተመረጽትን ዝገብረን። እንተኾነ ግና ሳምሰንግ ብዚ ፈላማይ ኣይኾነን።

ኖኪያ ኣብ 2009 ኣብ ሞባይል ኖኪያ ኤን 86 ተመሳሳሊ ምህዞ ኣተኣታትዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና እዚ ምህዞ ክቕጽል ኣይኽኣለን።

Image copyright Samsung

ካብዚ ሓሊፉ ሳምሰንግ፡ ስምዒታት ዝግለጸሎም መገዲታት (ኢሞጂስ)'ዉን ኣመሓይሹ ኣቕሪቡ ኣሎ።

እዚኦም ኣፕል ሒዙዎ ምስ ዝቐረበ ኣኒሞጂ (ብእንስሳት ዝግለጽ ስምዒት) ዝመሳሰል እንትኾን፡ ሳምሰንግ ብሰባት ዝግለጹ ገይሩዎም ኣሎ።

ክኢላ ቴክኖሎጂ ኣይ ኤች ኤስ ኢን ፎግ፡ ዓማዊል ሳምሰንግ እዚ ሕዚ መጺኡ ዘሎ ስልኪ ጠለቦም ኣዉሒዶም ኤስ 10 እንታይ ሒዙ ይመጽእ ዝብል ትጽቢት ሒዞም ክጸንሑ ይኽእሉ'ዮም ይብል።

"ሳምሰንግ ምስቶም ቅድም ኢሎም ዝነበሩ እንትነጻጸር ኣብ ካሜራ ዝሓሸ ነገር ሒዙ መጺኡ ኣሎ።

ይኹን'ምበር፡ ቅድም ክልተ ሰለስተ ዓመት ዝነበሩ'ዉን ክሳብ ሕዚ የገልግሉ ዘለዉን ንብዙሓት ድማ ተምጽትን'ዮም" ይብል።

ብዝኡግ ምንቅስቓስን ንዓርስኹም ብዝመስል ገላጺ ስምዒት (ኢሞጂ)ን ዓለም ንምርኣይ ድሌትኩም ክሳብ ክንደይ'ዩ?

ከም ጋላክሲ ዝበላ ዝተራቐቓ ስልኪታት ዳርጋ ብሉጻት ኮምፒዩተራት ዝዉንነኦ ፍሉይ ዓቕሚ ዘለወን ብምዃነን ሓደሽቲ ሞዴላት ንኹሎም ኣፍረይቲ ፈተና'የን።

ኤስ 9 ግና ንሳምሰንግ ካልእ እቲ ከስቢ ዘምጽእ ፍርያት'ዩ።