ደሃይ 23፡ "ኲናት ዓድዋ ከመይ ከምዝተኻየደ መሊሰ ክርእዮ ምደለኹ"

ቢጀይ ብርሃነ Image copyright BEJEHEY BERHANE

ስመይ ቢጀይ ብርሃኑ'የ ዝበሃል። ትዉልዲ ዓደይ ትግራይ'ዩ። ሕዚ ኣብ ኒዉ ዮርክ'የ ዝቕመጥ።

ጓል ሸዉዓተ ዓመት እንከለኹ ድማ እስራኤል ኣትየ። ኣብ እስራኤል ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ወዲአ ናብ ኒዉዮርክ በጻሒት ዓዲ ኮይነ ኣትየ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ዝተፋላለዩ ቦታታት ዑደት ኣካይደ እየ።

ካብ 2000 ዓ.ም.ፈረንጂ ናብዚ እዚ ሃገር ስለዝፈተኹዎ፡ ኣብዚ ይነብር ኣለኹ። ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር'ዩ።

ካብ ሃገረይ ዝተፈለየ ዝመስለኒ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ሓደ ካብኡ ኣብ ኒዉ ዮርክ ብዕድመ ንዝዓብዩኻ እተርእዮ ኣኽብሮት ኣብዚ የለን። ዓባዮም ዕድመ እንንተደፊኣ ናብ ኣረጋውያን ዝእከብሉ ይወስዱዋ፡ ንሕና ግና ብሓደ ተኣኪብና ኢና እንነብር።

እዚ ካብ ሃገርና ዝተፈለየ'ዩ። ባህሊ ዓድና ካብ ኩሉ ዝዓበየን ዝተፈለየን'ዩ።

ዝፈትዎ መግቢ ኒዉ ዮርክ'ኳ ብዙሕ እንተዘይሃለወ እንተኾነ 'ጽዮን ኤግስ' ዝበሃል እንቋቑሖን ዓሳ ሳልመንን በሓደ ተቐልዩ ብእንጀራ ዝቐርብ መግቢ ኣዝየ ይፈትዎ። ኣብ ሬስቶራንትና'ዩ ዝቐርብ።

ባህሊ ሃገራት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ዝጠምር ዓይነት መግቢ'ዩ። እዚ ካብቲ ዝፈትዎ መግቢ ዓደይ እንጀራ ከምዘይተፈለኹ ክስመዓኒ ይገብር።

Image copyright BEJEHEY BERHANE

ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ዝናፍቖ፡ ንጹህ ኣየር ኣብዚ የሎን። ናብ ከም በዓል ኣክሱም ዝኣመሰላ ገጠር ከባቢታት እንክትኸይድ እቲ ኣየር ንጹህን ዘይተበከለን'ዩ። እዚ'ዩ ኸኣ እቲ ኣብ'ዚ ዓዲ ዘይርከብ።

ኣብ ኒዉዮርክ ብርክት ዝበሉ ዝፈትዎም ዝርኣዩ ቦታት ኣለዉ። ናብ ጽዮን ካፌ ዝወስድ መገዲ ግና ታሪካዊ ስለዝኾነ ክሪኦ ይፈትዎ።

ቐደም ማልኩም ኤግስ፣ ረድፎክስ፤ቻርሊ ፖከር ኣብዚ ነይሮም'ዮም። ቀደም እዚ ቦታ ሽሙ ጂሚ ስኪን ሻኪ'ዩ ዝበሃል ነይሩ። ቀደም ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ሰባት ዝነብርሉ ዝነበረ ከባቢ'ዩ። ሕዚ ንሕና እዚ ቦታ ብመግቢ፣ ብናይ ኣፍሪቃ ባህልን ካልኦትን ክምዕርግ ኢና ንሰርሕ ዘለና።

ብዙሓት ሰባት ዝረኽበሉ ቦታ ስለዝኾነ፡ ንዓይ ፍሉይ ቦታ'ዩ።

Image copyright BEJEHEY BERHANE

ሓደ ፍሉይ ሓይሊ እንተዝህልወኒ ኣብ ኒዉዮርክ መዓርነትን ፍትሕን ምቐየርኹ ነይረ። ዝተወጽዑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። ጻዕዳን ጸሊምን መዓረ ፍትሒ ክረክብ ምገበርኹ ነይረ።

ኣብ ኒዉዮርክ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘዘክረኒ ነገር ኣሎ። እቲ ብዙሕነት። ኣብ ሃርለን ዝተፈላለየ ሕብርን ካልእን ዘለዎም ብዙሓት ሰባት ይነብሩ'ዮም። ሃርለም ንዓይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መሲላ ስለእትስመዐኒ ብዛዕባ ብዙሕነት ኢትዮጵያ ተዘክረኒ።

እቲ ዝዓበየ ከቢድ ነገር ንዓይ፡ ኣብ መጀምርታ ዓመታት ናብዚ ዓዲ ንብሕተይ እየ መጺአ። ስድራ ኣብ ዘየለሉ እዋን ስድራ ስለእትናፍቕ ህይወት ትኸብደካ። ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ነይረ ናብዚ ዓዲ እንትትመጽእ። 20 ዓመት ኣብዚ ዓዲ እንትቕመጥ ኩሉ ቐሊል ኣይነበረን።

እንተዝኾነለይ፡ ኣብ ጥንታዊት ዓድዋ ምስ ጥልያን ዝተገበረ ዉግእ ከመይ ነይሩ ዝብል ነገር ንምርኣይ እቲ ግዜ ናብዚ ምመለስኹዎ ደስ ምበለኒ።