ዩኒሴፍ፡ 'ቁጽሪ ትሕቲ ዕድመ ዝምርዓዋ ኣዋልድ ነኪዩ'

ትሕቲ ዕደመ ኣዋልድ ኣብ ትምህርቲ Image copyright Getty Images
ናይ ምስሊ መግለጺ ምርካብ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ምንካይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ቀንዲ ረቛሒ'ዩ ነይሩ

ቁጽሪ ናይ'ተን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ትሕቲ ዕድመ እንከለዋ ዝምርዓዋ ኣዋልድ ብርኡይ ከምዝነከየ፡ ዩኒሴፍ ሓቢሩ።

ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመታት፡ ኣስታት 25 ሚልዮን ኣዋልድ ዕድሚኤን 18 ዓመት ከይኣኸለ ከይምርዓዋ ከምዝተገብረ፡ ጸብጻባት እቲ ትካል የመልክቱ።

እቲ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ምንካይ ቁጽሪ ተመርዓውቲ ኣዋልድ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ እዩ ተራእዩ፡ ይብል ዩኒሴፍ።

ኣብ ህንዲ፡ ክንኪ ዝኸኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ፣ንኣዋልድ ዝሓሸ ዕድላት ትምህርቲ ብምኽፋትን፡ ኣፍልጦ ህዝቢ ብዛዕባ ጉድኣት ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክብ ብምባልን'ዩ ።

እቲ ጸገም ብዓቢኡ ጌና ኣብ ኣፍሪቃ ዝዉቱር ምዃኑ ዝሓበረ ትካል ዩኒሴፍ፡ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ቁጽሪ ብሓደ ሲሶ ክጎድል ከምዝገበረት ኣፍሊጣ።

ኣብ ዩኒሴፍ ቀንዲ ኣማኻሪት ጾታ፡ ኣንጁ ማልሆትራ፡ ኣዋልድ ዕድሚኤን ከይኣኸለ ምምርዓወን ከስዕቦ ዘኽእል ነባሪ ሃስያ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ "እዚ ዝንኪ ዘሎ ቁጽሪ ብኣወንታ ዝርአ'ኳ እንተኾነ፡ ግና ነዊሕ ጉዕዞ'ዩ ዝጽበየና ዘሎ፡" ኢላ።

"ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ብግዴታ ክትምርዓው እንከላ፡ ንምሉእ ህይወታ ዝነብር ሳዕቤናት'ዩ ዝህልዎ።"

"ትምህርቲ ናይ ምውዳእ ዕድላ ክጸብብ እንከሎ፡ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ እዋን ጥንሲን ሕርሲን ከጋጥምዋ ዝኽእሉ ጸገማት ይዉስኹ።"

እቲ ጸገም ብዓቢዩ ኣብተን ኣብ ትሕተ ሳሃራ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ጌና ገኒኑ ከምዘሎን፡ እቲ ቅድሚ 10 ዓመት ሓደ ሕምሲት ዝነበረ መርዓ ናይ'ተን ኣብ ትሕቲ ዕድመ ዝርከባ ኣዋልድ፡ ኣብዚ እዋን ናብ ሓደ ሲሶ ደዪቡ ከመዝርከብን፡ ጸብጻብ ዩኒሴፍ ይሕብር።

መራሕቲ ዓለም፡ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2030 ዓ.ም. ካብ ሱሩ ንምጥፋእ ዝብል ዕላማ ዉዱብ ሕቡራት ሃገራት ንምዕዋት ክጽዕሩ ከምዝኾኑ ይማባጽዑ።

እዚ ዕላማ'ዚ ኣብ ሾትኡ ንምብጻሕን፡ እዚ ንትሐቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ፡ ንእስነተን ዝሰርቕ ዘሎ ጎዳኢ ልምዲ ንኽዉገድን፡ ጻዕሪታት ክዛይድ ከምዘለዎ፡ ኣንጁ ማልሆትራ ኣዘኻኺራ።