ቤተሰብ ናይቶም ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተኣሰሩ መንእሰያት ይሻቐሉ

ናይ ምስሊ መግለጺ ማእሰርቲ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣብ ማእከል ኣስመራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተቓውሞ ኣስዒቡ'ዩ

ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዓረፉን ዝሓለፈ ቀዳም 03 መጋቢት ኣብ ኣስመራ ዝተቐብሩን ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ዝተሳተፉ ቁጽሮም ብንጹር ዘይተፈልጠ ሓያሎ ሰባት ብሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ምእሳሮም ንቤተሰቦም ከቢድ ሻቕሎት ፈጢርሎም ኣሎ።

ቢቢሲ ዘዛራረቦም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝበልዎ፡ እቶም መብዛሕቶም መንእሰያት ዝኾኑ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ እሱራት ኣብቲ ካብ ኣስመራ ንሰሜን ውጽእ ኢሉ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ተታሒዞም ኣለዉ።

ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ከም ዝርከብዎም'ውን ገለ ቤተ ሰብ ናይቶም እሱራት ገሊጾምልና ኣለዉ።

ቢቢሲ ብዛዕባ'ዚ ዝበሃል ዘሎ ማእሰርቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ተወኪስዎ ነይሩ፡ እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ መልሲ የለን።

ቤት ትምህርቲ ኣልድያዕ ኣል እስላምያ ንቡር ኣገልግሎታ ጀሚራ

ኣኽርያ ኣብ ሓለዋ ወተሃዳራት ምህላዋ ተገሊጹ

ቢቢሲ መንነቶም ኣረጋጊጽዎ ዘሎ፡ ክልተ ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ፡ ቤተሰቦም ከም ዝተኣሰሩ ዝነገሩና ኤርትራውያን ብዛዕባ ኩነታት እቶም እሱራት ብዙሕ ሻቕሎት ፈጢርሎም ከም ዘሎ ሓቢሮም።

"እቲ ቀብሪ ክካየድ እንተድኣ ኣፍቂዶም ስለምንታይ ኣብቲ ጉዳይ ኢዶም ዘእትዉ?" ክብል ሓደ ካብኣቶም ቁጥዐኡ ገሊጹ።

ቤተሰቦም ክበጽሕዎምን ዘድልዮም ነገራት ክሰድሎምን ከም ዘይካኣሉ'ውን እቶም ምንጭታት ይዛረቡ።

ንሳቶም ከም ዝብልዎ፡ ሬሳ ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ኣሰንዮም ካብ ኣኽርያ ናብቲ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዘሎ መስጊድ እንናተጓዕዙ እንከለዉ፡ ፓሊስ ብቐጥታ ናብ መቓብር ክኸዱ ምስ ሓበርዎም፡ ፈንጢሶም ድሕሪ ምሕላፍ ናብቲ መስጊድ ኣትዮም።

ብድሕሪ'ዚ ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ መቓብር ሼኽ ኣልኣሚን ምስተፈጸመ፡ "ሓይልታት ጸጥታ ንመንእሰያት ዝኾኑ ካብቲ ቀጽሪ ከም ዘይወጹ ብምግባር ኣብ ሰለስተ በጠሓት ሓፊሶም ወሲዶሞም' ሓደ ካብቶም ቤተሰቡ ዝታኣሰሩ ኤርትራዊ ንቢቢሲ ገሊጹ።

ኣብ መፋርቐ መስከረም 2017፡ ቤት ትምህርቲ ኣልድያእ ኣል እስላምያ ናብ መንግስቲ ክትሰጋገር ዘዋሪ መልእኽቲ ክመዝበጽሓን ኮሚተታት ወለዲ እታ ቤት ትምህርቲ፡ እታ ቤት ትምህርቲ ብገንዘብ ህዝቢ ስለዝተሰርሐት ናይ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ከኣ ስለዝኾነት መንግስቲ ኣይወረሳን እዩ ኢሎም ከም ዝተቓወሙን ምስ ተማሃሮን ወለድን ብኣኼባ ከምእተዘራረቡን ተሓቢሩ ነይሩ።

ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ 2017 ዝተኻየደ ብስእልን ድምጽን ኣብ ቪድዮ ክሊፕ ዝተቐረጸ ኣኼባ ወለድን ተማሃሮን፡ ኣቦመንበር ሽማግለ ወለዲ እስታዝ ሓጂ ሙሳ መሓመድ፡ "እቲ ዘምጻእኩሞ ሓሳብ ኣይድግፎን እየ። ምስ ሐሳብና ዘይሰማማዕ መምርሕን ትእዛዝን ተቐባልነት የብሉን" ዝብል መደረ ድሕሪ መስምዖም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓሪፎም ሬሳኦም ንቤተሰቦም ከም ዝተዋህበ ይፍለጥ።

ብዛዕባ ሞቶም ኮነ ዝሰዓበ ኩነታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለጺ የለን።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት