"ካብ መጀመርትኡ ስልጣነይ ከረክብ'የ ምባል ንምንታይ ኣድለየ?"

ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ

ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣቦ መንበር ኢህወዴግን ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ቦተኦም ንክለዓሉ ሕቶ ካብ ዘቕርቡ እነሆ ሓደ ወርሒ መሊኡዎም። ፈፃሚት ስራሕ ኢህወዴግ ድማ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ኣብ ዕፁው አኼባ ይርከብ። ናይ ብዙሓት ትፅቢት ግን እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር መን ኮን ይኾን፤ መኣዝከ ይሽየም? ዝብል ይመስል።

እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ስልጣን ምርካብ ሕቶ ኣብ ዘቕረብሉ ፅባሕ ህፀፅ ግዜ ኣዋጅ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።

ብሄራዊ ኣባል ውድባት ገምጋም ኣካይዶም ገሊኦም ናይ አመራርሐ ለውጢ'ውን ገይሮም።

ሐዚ እቲ ግንባር'ውን እቲ አባል ውድባት ዘካየዱዎ ገምጋም ሪፖርት ቀሪቡሉ ይዝትየሉ ከምዘሎ ይዝረብ።

እስካብ ሐዚ ተተካኢ ቀዳማይ ሚኒስትር ንምንታይ ዘይተመረፀ ክንብል ግና ንምሁራንን ፖለቲከኛታትን ሕቶ ኣቕሪብና ነይርና።

ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ታሪክ መምህርዝኾኑ ኣይተ አበባው አያሌው ኣብ መንጎ እቶም ኣባል ውድባት ስምምዕ ከምዘየለ ይግምቱ።

"ከም ዝርደአኒ እንተኾይኑ፥ እቲ ግንባር ዝተፈጠረ ክፍተት ስልጣን ንምትዕርራይ ክንደዚ ዝኣክል ግዜ ይወስደሉ ኢለ ኣይኣምን" ይብሉ እቶም መምህር።

እቲ ግንባር ሎሚዘበን ካብ ካሊእ እዋን ንላዕሊ አኼባታት ዘንውሕ ዘሎ ካብ ህዝብን ካብ ኣባል ውድባትን ዝለዓሉ ሕቶታት ፈተና ከይኮኑዎ ኣይተርፍን ክብሉ ይግምቱ።

"ሓደ መራሒ ስልጣነይ ብፍቓደይ ለቒቐ እንተኢሉ ከይደንጎየ ተካኢኡ ክመርፅ ዘለዎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ስልጣን ክፍተት ይፈጥር እዩ" ይብሉ፥ እዚ ናይ ባዕሉ ሳዕቤናት ከምዘለዎ ብምግንዛብ።

ንሶም ከምዝብሉዎ እዚ ዘይምግባር፥ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ንዓይ'ባ ንዓይ'ባ ዝብል ምመንጣል የስዕብ።

ኣብ ውሽጢ ህዝቢ'ውን እንተኾነ እገለ'ዩ ዝኸውን ኣይ እገለ እዩ ዝብል ኣድላይ ዘይኮነ ምግምማዕ ይፈጥር'ዩ ዝብል እምነት አለዎም።

ኣባል ባይቶ ቤት ምኽሪ ነበር ኣይተ ግርማ ሰይፉ ብወገኖም፥ ምድንጓይ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ምሿም ኣብ ውሽጢ እቲ ግንባር ዘሎ ዘይምቅድዳው ዘመላኽት ምዃኑ ይዛረቡ።

"ብሓደ ገፅ እቲ ዝፀንሐ ተቐባልነት ክስእኑ ዝደልዩ ኣይመስለኒ። ብኻሊእ ገፅ ድማ ሕቶ ህዝቢ ኣሎ። እዚኦም ሚዛን መትሓዝ ዝሰኣኑ ይመሰለኒ" ይብሉ።

"ኣነ ዘይተረደአኒ ነገር፤ ካብ መጀመርትኡ ስልጣነይ ለቒቐ ኣለኹ ኢልካ ምንጋር ንምንታይ እዩ ኣድልዩ?" ክብሉ ይሓቱ።

ንዐኦም ትኸክል መሲሉ ዝረአዮም፥ ኣብ ውሸዕጢ እቲ ግንባር ዘሎ ንሕንሕ ስልጣን መዕለቢ ገይሮም፥ ተተካኢ ሰብ መሪፆም ስልጣኖም ምስኣረከቡ ወይ ካኣ ንምክትሎም አረኪቦም እንተዝዛረቡ እዩ።

ሕማቕ ነገር እንተጓነፈ'ኸ?

ኣብዚ ሐዚ እዋን ዘይተገመተ ነገር እንተጓነፈ'ኸ መን እዩ ተሓታቲ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሎም።

"ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ አካል ባዕሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ። ተወዳዲረ ስዒረ እየ ኢሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ንሱ እዩ ዝሕተትይብሉ፥ ምሁር ታሪኽ ኣበባው ኣያሌው።

ኣይተ ግርማ ሓሳብ'ውን እንተኾነ ካብዚ ዝፍለ ኣይኮነን።

"ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓደ ገዛኢ ውድብ ኣብታ ሃገር ንዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፍፃመ ተሓታቲ ካብ ምዃን ኣየምልጥን" ይብሉ።

ፈፃሚት ስራሕ ኢህወዴግ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ የካይዶ ዘሎ ኣኼባ ኣብ ቀረባ ዛዚሙ፥ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ቤት ምኽሪ እቲ ግንባር ተኣኪቡ ሓድሽ አመራርሓ ከምዘፍልጥ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኢህወዴግ ኣይተ ሺፈራው ሽጉጤ ትማሊ ኣፍሊጦም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት