ብሉጻት ተጻወትቲ እዚ ሰሙን

ሚኬል ቮርም (ቶተንሃም) Image copyright BBC Sport

ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት፡ ኣርባዕተ ግጥማት ጥራሕ ዘአንገደ ፕረሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብዓወት ሊቨርፑል፡ ክሪስታለ ፓላስ፡ ቦርንሙዝ፡ ከምኡ'ውን ኤቨርተን ክዛዘም እንከሎ፡ ቶትንሃም፡ ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ሳውዝሃምፕተንን ቼልሲን ድማ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኤፍ.ኤ. ካፕ ሓሊፈን ኣለዋ።

መሓመድ ሳላሕ ኣርባዕተ ሸቶታት ብምእታው ሊቭርፑል ንዋትፎርድ 5 - 0 ንኽትስዕራ ኣኽኢሉዋ'ሎ። ግብጻዊ ተጻዋታይ፡ ሳላሕ ኣብ ዉድድር ፕረሚየር ሊግ 28 ሸቶታት ብምምዝጋብ ቶፕ ስኮረር ናይ'ዚ ዓመት ኮዩኑ ይመርሕ ኣሎ።

ቦርንሙዝ ንዌስትብሮም ከምኡ'ውን ኤቨርተን ንስቶክ 2 - 1 ሲዒረንአን፡ ክሪስታል ፓላስ ድማ ንሃደርስፊልድ 2 - 0 ኣፋንያታ።

ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ኤፍ.ኤ. ካፕ፡ ቶትንሃም ንስዋንዚ 3 - 0፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ንብራይተን 2 - 0 ክስዕራ እንከለዋ፡ ሰንበት ድማ ሳውዝሃምፕተን ንዊጋን 2 - 0፡ ቼልሲ ድማ ንለስተር 2 - 1 ሲዒረን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ክሓልፋ ኪኢለን ኣለዋ። በዚ መሰረት ድማ፡ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ፡ ቼልሲ ንሳውዝሃምፕተን፡ ማንቼስተር ዩናይትድ ድማ ንቶትንሃም ክእንግዳ'የን።

ተንታኒ ስፖርት ቢቢሲ ጋርዝ ክሩክስ ብሉጻት 11 ናይ'ዚ ሰሙን ኢሉ ዝሓረዮም ተጻወትቲ እዞም ዝስዕቡ'ዮም።

ሓላው ልዳት

ሚሸል ቮርም (ቶትንሃም)

ቮርም፡ ብዘይካ'ታ ንስዋንዚ ተስፋ ክትህብ እትኽእል ዝነበረት ብማርቲን ኦልሰን ካብ ርሑቕ ዝተፈተነትሉ ብርትዕቲ ቅላዕ፡ ብዙሕ ከሸግሮ ዝኽእል ፈተነታት ኣይተኻየደሉን።

ንባዕሉ ሓለው ልዳት ሰዋንዚ ነበር፡ ቮርም ካልኣይቲ ብታሚ ኤብራሃም ዝተፈተነትሉ እትዉቲ ሸቶ ብምዳሓን ብሉጽ ሓለዊ ልዳት ናይ'ዚ ሰሙን ኮይኑ'ሎ።

መስመር ምክልኻል

Image copyright BBC Sport

ሴድሪክ ሶዋረዝ፡ ሲዛር ኣዝፒሊክዌታ፡ ጄምስ ቶምኪንስ፡ ኣንዲ ሮበርትሰን

ሴድሪክ ሶዋረዝ - ሶዋረዝ ኣንጻር ዊጋን ኣብ ምዉት ግዜ ብዘምዝገባ ሸቶ ጋንታኡ ሳውዝሃምፕተን 2 - 0 ክትዕወት ኣኽኢሉዋ'ዩ።

ሲዛር ኣዝፒሊክዌታ - ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ብባርሰሎና ከቢድ ስዕረት ዘጋጠማ ቼልሲ፡ ኣብ ርብዒ ፍጻሜ ኤፍ.ኤ. ካፕ ናብ ሜዳ ለስተር ኬይዳ ንኽትዕወት ዓቢ ብድሆ'ዩ ኾይኑዋ። ሓለቓ ጋንታ ሲዛር ኣዝፒሊክዌታ ድማ ቼልሲ ኣብዚ ጸወታ ሲዒራ ንኽትወጽእ ዓቢ እጃም'ዩ ኣበርኪቱ።

ጄምስ ቶምኪንስ - ክሪስታል ፓላስ ሓንቲ ካብ'ተን እዚ ዓመት ካብ ፕረሚየር ሊግ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ናይ ምውራድ ሓደጋ ዘንጸላልወን ዘሎ ክለባት ኮይና፡ ቶምኪንስ ኣንጻር ሃደርስፊልድ ጎል ኣመዝጊቡ፡ ፓላስ ንግዚኡ ካብ ሓደጋ ምንቁልቋል እፎይታ ከምተረክብ ጌይሩ'ሎ።

ኣንዲ ሮበርትሰን - ተከላኻላይ ሊቭርፑል፡ ሮበርትሰን ኣብ ሓንቲ ካብ ጎላት መሓመድ ሳላሕ ኣብ ምስራሕ ኢድ ዝነበሮ መንእሰይ ኮይኑ፡ ብሓፈሻኡ ኣንጻር ዋትፈርድ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርኣየ ተጻዋታይ'ዩ ኔይሩ።

ማእኸል

Image copyright BBC Sport

ሉካ ሚሊቮየቪች፡ ክሪስትያን ኤሪክሰን፡ ነማንያ ቪዲች

ሉካ ሚሊቮየቪች - ኣብ ማእከል፡ ከም ዓንዲ ክሪስታል ፓላስ ኮይኑ ክጻወት ዝጸነሐ ሚሊቮየቪች ካብ ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝመዝገባ ሸቶ ንጋንታኡ ኣዓዊታ። ኣብዚ ዓመት'ዚ፡ ክሳብ ሕጂ ካብ ቅላዕ መቕጻዕቲ ሽዱሽተ ግዜ ሸቶ ኣመዝጊቡ'ሎ።

ክሪስትያን ኤሪክሰን - ሃሪ ኬይን ተሰቢሩ ካብ ጸወታ ወጻኢ ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ኤሪክሰን ነቲ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክልተ ግዜ ጎል ብምምዝጋብ፡ ቶትንሃም ኣንጻር ስዋንዚ 3 - 0 ንኽትዕወት ኣብቂዑዋ'ዩ።

ነማንያ ቪዲች - ንብዙሓት ክሳብ ሕጂ ኣስደሚሙ ዘሎ፡ ቼልሲ እንታይ ኮይኖም'ዮም ንነማንያ ቪዲች ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሼይጦሞ ዝብል'ዩ። ኣብ ግጥም ኤፍ.ኤ. ካፕ ኣንጻር ብራይቶም ሸቶ ብምምዝጋብ ንኽእለቱ ዘመስከረ ጸወታ'ዩ ኔይሩ።

ኣጥቃዕቲ

Image copyright AFP

መሓመድ ሳላሕ፡ ዠንክ ቶውሱን፡ ሮመሉ ሉካኩ

መሓመድ ሳላሕ - ሳላሕ ካብ ጸወታ ናብ ጸወታ መመሊሱ እናተኾለዐ ዝመጽእ ዘሎ ተጻዋታይ ኮይኑ'ሎ። ኣንጻር ዋትፈርድ ኣብ ዝተገብረ ግጥም ድማ ኣርባዕተ ግዜ ጎል ኣመዝጊቡ ናይዚ ሰሙን ብሉጽ ኣጥቃዓይ ኮይኑ'ሎ። ይኹን እምበር ጸወታ ሳላሕ ኣቓልቦ ስጳኛዊት ክለብ ረያል ማድሪድ ይስሕብ ስለዘሎ፡ ዝመጽእ ክረምቲ ሊቨርፑል ንሰላሕ ከትርፍዎ ይኽእሉ'ዶ ይኾኑ ዝብል ሕቶ ይለዓዓል ኣሎ።

ዠንክ ቶውሱን - ቱርካዊ ቶውሱን ጋንታኡ ኤቨርተን ናብ ሜዳ ስቶክ ኼይዳ 2 - 1 ከምትዕወት ዝገበረ ተጻዋታይ'ዩ። ክልቲአን ሸቶታት ኤቨርተን ቶውሱን እዩ ኣመዝጊቡወን።

ሮመሉ ሉካኩ - ሉካኩ መመሊሱ ንዉሩይ ተጻዋታይ ቼልሲ ነበር ዲዲየር ድሮግባ እናመሰለ ይኸይድ ኣሎ ክብል ጋርዝ ክሩክስ ኣብ ልዕሊ ሉካኩ ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ። ሉካኩ ኣንጻር ብራይተን ዘመዝገባ ሸቶ፡ ንዩናይትድ 2 - 0 ሲዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ኤፍ.ኤ. ካፕ ከምትሓልፍ ጌይራ'ያ።