ብኽያት ከም መተንፈሲ ጭንቀት

ብኽያት ከም መተንፈሲ ጭንቀት

ኣብ ሓንቲ ግዝኣት ህንዲ'ዩ ከምዚ ኮይኑ። ሰባት ናብ ናይ ብኽያት ክለብ ኣምሪሖም ነናይ ሕድሕዶም መሕዘኒ ዛንታታት ኣዳሚጾም ኛር ኢሎም ዝበኽዩሉ መድረኽ። ብመሰረት ስነ ልቦና እዚ መድረኽ እንተኾይኑ ሰባት ድሕሪ ፊቕ ኢሎም ምብካዮም ጭንቀቶም ይነፍሰሎም።