ካብ ሊቢያ ዝመጽኡ ስደተኛታት ዘድሓነት መርከብ ሓገዝ ስፔን ብጥልያን ተታሒዛ

216 ስደተኛታት ዘድሓነት መርከብ ገባሪ ሰናይ Image copyright EPA

ሰበ ስልጣን ጥልያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊቢያ ዝነበሩ 216 ስደተኛታት ሒዛ ናብ ጥልያን ዝመጽአት መርከብ ሓገዝ ስፔን ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ኣዉዒሎም።

እዛ 'ፕሮአክቲቫ ኦፕን አርምስ' ዝተብሃለት መርከብ ሰራሕተኛታት ሓገዝ ስፔን ነቶም ስደተኛታት ብምጽዓን ናብ ሓለዉቲ ገምገም ባሕሪ ሊቢያ ኣየረክብን ኢላ ናብ ጥልያን ሒዛቶም'ያ ኸይዳ።

ኣብ ወደባዊት ከተማ ጥልያን ፖዛሎ ምስ በጽሐት ግና ሰበ ስልጣን ጥልያን ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ክትዉዕል ኣዚዞም።

ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ድማ ብገበን ዘይሕጋዊ ዝዉዉር ሰባት ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ዉዒሎም ኣለዉ።

እዚ ጉዳይ ኣብ ሞንጎ ነብሲ ኣብ ምድሓን ዝሰርሑ ትካላትን ሕብረት ኣዉሮጳን ዘሎ ምስሕሓብ ከምዘርኢ ይዝረብ።

እቲ ኩነታት ከመይ'ዩ?

እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ ሓሙስ እንትኾን፡ እታ መርከብ ካብ ዶብ ሊቢያ 73 ማይል ርሒቓ ናይ ሓገዝ ስራሕቲ ትዉግን ዝነበረት መርከብ፡ ናብ ጥልያን ደዊሎም ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ሊቢያ ከምዝኾነት ይዛረቡ።

እንተኾነ ግና ሰራሕተኛታት መርከብ ሰብኣዊ ሓገዝ ስፔን ስደተኛታት ጽዒና ኣብ ማእኸል ባሕሪ ጠጠዉ ናብ ዝበለት መርከብ ብምርኣይ፡ ሓለዉቲ ገምገም ባሕሪ እቶም ስደተኛታት ናብ ኣፍሪቃ ከምዝምልሱዎም ይግንዘቡ።

ኣብዚ ኩነታት እምበኣር ነቶም ስደተኛታት ናብ ዝጸዓነት መርከብ ብምኻድ ናብ ናይ ባዕሎም መርከብ ጽዒኖሞም።

ዝሓለፈ ዓርቢ ድማ ካብ ሞንጎ እቶም ስደተኛታት ሓንቲ ነፍሰ ጹር ኣደ ስለዝወለደት ንዓኣን ነቲ ህጻንን ሒዞም ናብ ማልታ ይኸዱ። ድሕሪኡ ድማ ነቶም ዝተረፉ 216 ስደተኛታት ሒዞም ናብ ጥልያት ኣትዮም።

ድሕሪ እዚ ኹሉ ድራማ'ዩ እምበኣር እታ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ክትዉዕል ኣለዋ ዝተብሃለ። ኸሰስቲ መስረትቲ እቲ ትካል ሰብኣዊ ሓገዝን ሰራሕተኛታትን ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ብምዉዓል እታ መርከብ ዓለምለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ'ያ ኢሎም።

ጠበቓ እቶም ተኸሰስቲ ግና "ህይወት ሰብ ምድሓን ብዝብል ኽሲ ክቐጽዑና ደልዮም'ዮም" ክብል ነቲ ኽሲ ነጺጉዎ።

ኣብቶም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ልዕሊ 600 ሽሕ ስደተኛታት ጥልያን ኣትዮም'ዮም።

ኣብዚ ዓመት፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ መረጻ፡ ስደት ቑልፊ ጉዳይ ዝነበረ እንትኾን፡ መረጽቲ ኣንጻር ስደተኛታት ንዝንቀሳቐስ ጥምረት ድምጾም ብምሃብ፡ ኣብ ታሕተዋይ ፓርላማ ኣብዝሓ መንበር ረኺቡ'ዩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት