እዚ ቪድዮ ብዛዕባኹም 'ውን ክትሰምዑዎ ዘይትደልዩ ክኸውን ይኽእል'ዩ

እዚ ቪድዮ ብዛዕባኹም 'ውን ክትሰምዑዎ ዘይትደልዩ ክኸውን ይኽእል'ዩ

እዚ ቪድዮ ብዛዕባኹምን ክትሰምዑዎ ዘይትደልዩን ትሕዝቶ ዝሓዘለ ክኸውን ይኽእል'ዩ። ቑሩብ ኽብድ ዝበለ ሕቶ እንትቐርበልኹም ከመይ ዓይነት ምላሽ ይቕድመኩም?