ተቖጻጻሪ ተጠቀምቲ ኣሜሪካ ፌይስ ቡክ መርሚሩ

20 መጋቢት 2018 ዝተወሰደ ምስሊ ፌይስ ቡክ Image copyright Reuters

ኮሚሽን ንግዲ ፌደራል ኣሜሪካ (ኤፍ.ቲ.ሲ) ዉልቃዊ ሓበሬታ 50 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ፌስ ቡክ ንኣማኻዊ ትካል ፖለቲካዊ ኣሕሊፉ'ዩ ዝብል ምጽራይ ይካየዶ ኣሎ።

መረዳእታ ዉልቀሰባት ብዘይፍቓዶም ብምጉርጓር ዝተኸሰሰ ፌይስ ቡክ ካብ ዝሓለፈ ሰኑይ ጀሚሩ ኣብ ዘለዉ መዓልቲታት ኣብ ዕዳጋ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘለዎ ዕዳጋ እናነከየ ምምጽኡ ይንገር።

ኣብ መረጻ ኣሜሪካ 2016 ንጎስጓስ መረጻ ትራምፕ ዝተቖጸረ ካምብሪጅ ኣናላቲካ ድማ ሓበሬታ ዉልቀ ሰባት ብዘይ ኣግባቡ ተጠቒሙ ዝብል ኽሲ ገጢሙዎ ኣሎ።

እዚ ኽሲ እቲ ትካል ሕጊ መረጻ ኣሜሪካ ተዳፊኡ ይኸዉን'ዶ ዝብል ጥርጣረ'ኳ እንተልዓለ፡ ካምብሪጅ ኣናላቲካ ግን ስሕተት ኣይፈጸምኹን'ዩ ዝብል።

ፓርላማ ብሪጣኒያን ሃገራት ሕብረት ኣዉሮጳን ግና ንኣካያዲ ስራሕ ፌይስ ቡክ ማርክ ዙከርበርግ መረዳእታ ክህብ ዝሓተቱ እንትኾን፡ እዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ሎም መዓልቲ መብርሂ ክህብ'ዩ።

ፌይስ ቡክ ኣብ ዘዉጸኦ መግለጺ ግና፡ በቲ ዘይሕጋዊ ኣጠቓቕማ ሓበሬታ ከምዝሓረቐን ብካምብሪጅ ኣናላቲካ ከምዝተታለለን ገሊጹ።

ኮሚሽን ንግዲ ፌደራል ኣሜሪካ ንምንታይ?

እዚ ኮሚሽን ናጻ ኤጀንሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኾይኑ ዉሕስና ኣሜሪካዉያን ተጠቀምቲ ምሕላዉ ዕዩኡ'ዩ።

ፌይስ ቡክ ስምምዕ ዉሕስና ማሕበራዊ መራኸቢታት 2011 ተመሓላሊፉ ድዩ ኣይተመሓላለፈን ዝብል'ዩ ዘጻሪ ዘሎ ክብል ድማ ሽሙ ዘይተጸርሐ ነዚ ጉዳይ ቐረባ ኣካል ንዋሽንግተን ፖስት ሓቢሩ።

ብመሰረት ስምምዕ 2001፡ ፌይስ ቡክ ብዛዕባ ሓደ ተጠቃሚ መረዳእታ ቕድሚ ምዉሳዱ ንተጠቀምቲ ከፍልጥ ኣለዎ።

እዚ ማሕበራዊ መራኸቢ ትማሊ ከምዝገለጾ ግና ብዛዕባ እቲ ተበርቢሩ ዝተብሃለ መረዳእታ ዝገልጽ ደብዳበ ካብ ኮሚሽን ንግዲ ፌደራል ኣሜሪካ ክበጽሖ ይጽበ ከምዝነበረ'ዩ። እንተኾነ ግና ስሩዕ ምጽራይ ከምዝተጀመረ ዘመላኽት ነገር የለን'ዉን ኢሉ።

"ሓበሬታ ሰባት ንሕሉ ኢና ዘለና" ኢሉ ምኽትል ሓላፊ ዉልቃዉነት ፌይስ ቡክ ሮብ ሸርማን። "ኤፍ ቲ ሲ ንዝህልዎ ሕቶ ንምምላስ ድማ ድልዋት ኢና"።

ተወሳኺ ዛንታ