እኹል ድቃስ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

እኹል ድቃስ እንታይ ረብሓ ኣለዎ?

ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከምዝሕብርዎ፡ ወዲ ሰብ እኹል ድቃስ እንተረኺቡ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ንቑሑን ኣድማዕን ይኸውን። እኹል ድቃስ ዘይረኸበ ኣእሙሮ ብኣንጻሩ ኣብ ኣተሓሳስብኡ ድኽመት ከምዘስዕበሉ ይእመት።