ጸብጻብ ቁጽሪ ግዳያት ባርነት ካብ መዛግብቲ ሕቡራት መንግስታት ብሪጣንያ

ጓል ኣንስተይቲ ብጓሂ ደኒና Image copyright Getty Images

ልዕሊ 5000 ግዳያት ምዕቡል ባርነትን ኣሰጋገርቲ ዘይሕጋውያን ሰባትን ናብ ሰብ ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያ ከምዝተመዝገቡ ጸብጻብት እታ ሃገር ሓቢሮም።

ትካል ሃገራዊ ገበን ከም ዝበሎ፡ ንመጀመሪያ ጊዜ እቲ ዝልዓለ ቁጸሪ ግዳይት ድማ ዜጋታት ሕቡራት ነገስታት ብሪጣንያ ከም ዝኾኑን፤ ስዒቡ ድማ ኣልባንያን ቬትናምን ይርከብዎም።

ካብ 2016 ንድሓር፡ 66 ሚእታዊት ካብዚኦም ህጻንት ምዃኖም ይእመን።

ዝሓለፈ ዓመት፡ 5145 ብቑዓት ግዳያት ምስግጋር ዘይሕጋውያን ሰባትን ምዕቡል ባርነትን ምዃኖም ብኣገባብ ሃገራዊ ምትሕላላፍ ድሕሪ ምልላዮም ኣድላይ ሓገዛት ተጌሩሎም። ምብዛሕ ምትሕልላፍ ናይ ግዳያት ድማ "ልዑል ኣቓልቦ" ኣብ 'ዚ ጉዳይ ክፈጥር'ዩ ይብል እቲ ትካል።

ካበ'ቲ ንመጀመርታ ቁጽሪ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብሪጣንያ ምምዝጋብ ዝተጀመረሉ እዋን 2009 ክሳብ 2016 ብ 35 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ እቲ ሓብሬታ የረድእ።

እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ከም ዝሕብሮ እቶም ብሳልሳይ ደረጃ ተመዝጊቦም ዘለው ኣስታት 1700 ንግብረ-ሶዶማዊ መሸጣ ዝወዓሉ'ዩ እዮም።

ልዕሊ 2000 ህጻናት ንሓገዝ ከም ዝተሓላለፉ እቲ ጸብባብ ብተወሳኺ ዝሓበረ ኮይኑ እዚ ምስናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር ከሎ 1278 የቕውም።

እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ምዕባይ ናይ'ቲ ብ"ካውንቲ ላይንስ" ዝፍለጥ ጉጅለ ሸየጥቲ፤ ተጠቀምትን ኣዋፈርትን እጸ-ፋርስ መንእሰያት ምዃኑ ትካል ሃገራዊ ገበን (NCA)116 ይገልጽ።

''ሻቕሎታዊ ምቅልቓል'

መጽናዕትታት ከምዝሕብርዎ፤ ካብ 2017 ኣትሒዙ 116 ን ዜጋትት ዓባይ ብሪጣንያ ስዒቦም ዝተፈላለዩ ዜጋታት ከምዝተመዝገቡ፤ ካብኦም ድማ 777 ኣልባናዊያን፤ 739 ቬትናማውያን ከምዝርከብዎምን'ዩ።

ዳይረክተር ትካል ሃገራዊ ገበን (NCA)፤ ዊል ኬር " ቑጽሪ ናይቶም ብምዕቡል ባርነት ዝሳቀዩ ዘለው ብድሕሪት ዝስራዕ እኳ እንተኾነ ኣስጋኢ ጉዳይ ብምዃኑ ትሑት ግምት ክወሃቦ'ኳ ኣይገባእን" ይብል።

ኣስዒቡ ድማ፤ ምክልኻል ሰበ-ስልጣን ገበን ብመረብ ሓበሬታ ብዙሓን ንዝፍጸም ገበናት ኣብ ምክልኻልን ምዕጋትን ኣበርክቶሞ ከዓዝዝ ተላብዩ።

ኣብ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ምክልኻል ገበን ቪክቶሪያ ኣትኪንስ ብወገና፡ ግቡእ መረዳእታ ምዕቡል ባርነት ብምዕባዩ ቁጽሪ ግዳያት በግቡእ ከነለልን ክንሕግዞምን ክኢልና ትብል።

Image copyright Home Office

ምዕቡል ባርነት እንታይ'ዩ?

ዝኾነ ይኹን ሰብ ብሰበብ ስራሕን ካልእን ጅሆ ሒዙ ምስዝረከብ ከም ገበነኛ ተቖጺሩ ኣብ ፍርዲ ይቐርብ።

ቅዋም መንግስቲ'ታ ሃገር ብተወሳኺ፤ ንመቕጻዕቲ ኸተርትን ኣማሓላለፍትን ሰባት ናብ 14 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ክብ ኣቢልዎ'ሎ።

ምዕቡል ባርነት ኣብ ሕቡራት ነገስታት ብሪጣንያ ብብዝሒ ዝካየደሎም ቦታታት እምብኣር፤ ስርሓት ስነ-ጽባቐ፡ ህንጻን ሕርሻን ዝኣመሳሰሉ ቦታታት'ዮም።

መብዛሐትኡ እዋን ከተረቲ፤ መርበብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም፡ ናይ ሓሶት ተስፋታት ከም ምርካብ ስራሕን ትምርትን ብምሃብ ድማ ብቐሊሉ ይጠልፍዎም።

ክትራንን ምዕቡል ባርነትን፤ ንዓበይቲ፡ ንኣሽቱ፡ መንእሰያት፡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብፍላይ ድማ ነቶም ተነቀፍትን ግሉላትን ዝኾኑ ክፋል ማሕበረ-ሰብ የጋጥም።

እዚ ድማ፤ ካብ ድኽነት ንምህዳም፡ እኹል ትምህርቲ ካብ ዘይምህላውን ሕጽረት መንበሪ ከምኡ'ውን ዘይቅሱን ማሕበራውን ፖሊቲካውን ኩነታት ዝፈጥሮ ምዃኑ'ዩ ዝእመን።