ምጥራዝ ኣፈሪቃውያን ስደተኛታት ካብ እስራኤል ተናዊሑ

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል
ናይ ምስሊ መግለጺ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል

መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ወይ ካልእ ሳልሰይቲ ሃገር እንተዘይከይዶም ንዘይተወሰነ ግዜ ክእሰሩ ከምዝኽእሉ ከጠንቅቕ ጸኒሑ ነይሩ።

እዚ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምኻድ ወይ ከኣ ንዘይተወሰነ ግዜ ምእሳር ዝብል መደብ፡ ጠበቓታት ስደተኛታት ይግባይ ስለዝበልሉ መንግስቲ እስራኤል ተወሳኺ መብርሂ ከቕርብ ንትማሊ ዕድል ተዋሂቡዎ ነይሩ።

ኮይኑ ግና መንግስቲ ዳግም ተወሳኺ ክልተ ሰሙን ክወሃቦ ንቤት ፍርዲ ስለዝሓተተ እቲ ውሳኔ ን10 መዓልታት ተናዊሑ ኣሎ።

መንግስቲ እስራኤል ዕቑባ ንዝሓተቱ ሰባት ኣብ ኢምግሬሽን ክረኽቡዎ ዝግባእ ኣገልግሎት የጽንዖን መፍትሒ የናድየሉ ከምዘሎን'ኳ እንተገለጸ ዛጊት ግን ርጡብ ሓበሬታ የሎን።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፤ ስደተኛታት ድምጾም ንኸስምዑ ዝሕግዙን ንስደተኛታት ዝድገፉን ብእስራኤላውያን ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ሰላማዊ ስልፍታትን በብእዋኑ ይካየዱ ኣለዉ።

ኣብ እስራኤል ተረኺባ ነቶም ስደተኛታት እትሕለቕ ዘላ፡ ዳይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኤልሳ ጭሩም "እዚ ጽልዋ ማሕበረሰብ ዓለም፤ ዘይተሓለለ ደገፍ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ጽዕጹዕ ሰላማዊ ሰለፍታት ዜጋታት እስራኤልን ንዉሳነን መርገጽን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሙሉእ ንሙሉእ ክቕይሮ'ዩ እኳ እንተዘይበልና ከመሓይሾን መሰል ስደተኛታት ብመጠኑ ከሐሉን ይኽእል'ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ"ትብል።

እዚ ውሳኔ፡ ኣብ'ቲ ፕረዚደንት እታ ሃገር ቤንጃሚን ነታንያሁ " እስራኤል ብዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከተዕለቕልቕ ስቕ ኢልና ኣይንዕዘብን ኢና። ስለዚ ዶባትና ክንዓጹን ሃገርና ከነኽብርን ግዴታና'ዩ" ዝብለሉ ዘሎ እዋን ቤት ፍርዲ እስራኤል ዝስዕብ ሰሙን ናይ መወዳእታ ውሳኒኡ ክህብ ትጽቢት እግበረሉ።

ተወሳኺ ዛንታ