መምህር ኮምፒዩተር ብዘይ ኮምፒውተር

ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ጋና፡ ሓደ ዝጨነቖ መምህር ኮምፒውተር ዝምህረሉ ቤት ትምህርቲ መምሃሪ ኮምፒውተር ስለዘይኣማላኣሉ ኩሎም ባእታታት ኮምፒውተር ኣብ ጸሊም ሰሌዳ ሲኢሉ ከምህር ተራእዩ። ነዚ ሕጽረት ዝተገንዘበ ማይክሮሶፍት ኩባንያ ድማ ኮምፒውተራት ክልግሰሉ ተመጻቢዑ።