ግምት ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ላዉሮ

ፕሪሚየር ሊግ ኢንግሊዝ ቀዳምን ሰንበትን ቀጺሉ ክካየድ'ዩ። መበል 32 ሰሙን ግትም እቲ ሊግ ክሪስታል ፓላስን ሊቨርፑልን ብዘካይደኦ ጸወታ ክጅምር'ዩ።

ተንታኒ ስፖርት ቢቢሲ ማርክ ላዉረንሰን ናይቶም ጸወታታት ግምት ሂቡ ኣሎ።

ዳም

Image copyright BBC Sport

ክሪስታል ፓላስ ምስ ሊቨርፑል (8:30)

ቅድሚ ጸወታታት ምሕዝነት፡ ክሪስታል ፓላስ ንሃደርስፊልድ ኣብ ሜድኣ ክልተ ንባዶ ዝረትዐትሉ ዉጽኢት ኣብዚ ናይ ዉድድር ዘመን ካብ ሞንጎ ዝተመዝገቡ ብሉጻት ዓወታት ሓደ'ዩ።

ካብ መስርዕ ንዘይምውራድ ድማ ፓላስ ነጥቢ ክትእክብ ኣለዋ። ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝህልዋ ጸወታ እዚ ክተተግብር ትኽእል'ያ ይብል ላዉሮ።

ግምት ላዉሮ፡ ክሪስታል ፓላስ 1 - 1 ሊቨርፑል

Image copyright BBC Sport

ብራይተን ምስ ሌስተር ሲቲ (11፡00)

ሌስተር ሲቲ ዋላ'ኳ ካብ ኤፍኤ ካፕ እንተተሰናበተት ኣብ'ቲ ፕሪሚየር ሊግ ግና ሻብዓይ ደረጃ ሒዛ ንምዝዛም ምስ በርንለይን ኤቨርተንን ከቢድ ኣብ ምፍጣጥ'ያ ዘላ።

ሳውዝሃምፕተን ኤፍኤ ካፕ ክትረትዕ እንተዘይኽኢላ ሌስተር ኣብ ኣውሮፓዊ ሊግ ናይ ምስታፍ ዕድል ክህልዋ'ዩ።

ብራይተን እንተኾነት'ዉን ብማንችስተር ዩናይትድ ተረቲዓ ካብ ዉድድር ኤፍ ኤካፕ ተሰናቢታ'ያ። ኣብ ፕሪሚየርሊግ'ዉን ብኤቨርተን ተስዒራ'ያ። ብራይተን ምስ ሌስተር ኣብ ዝህልዋ ጸወታ ድማ ኣብ ሜድኣ ስለዝኾነ ዝሓሸ ዉጽኢት ክተመዝግብ'ያ።

ግምት ላዉሮ፡ ብራይተን 1-1 ሌስተር።

Image copyright BBC Sport

ማንችስተር ዩናይትድ ምስ ስዋን(11፡00)

ተጻወትቲ ማንችስተር ዩናይትድ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየዱ ጸወታት ምሕዝነት፡ ዘርኣዩዎ ምንቅስቓስ ጽቡቕ ኣይነበረን። ሮሜሎ ሉካኩን ፖል ፖግባን ንቤልጄምን ፈረንሳይን ሸቶታት ከቑጽሩ እንተኽኢሎም ጽቡቕ ዜና'ዩ።

ስዋንዚ'ዉን ብካርሎስ ካርቫለሃል እናተመርሐት ካብ ዓሰርተ ጸወታታት ክልተ ጥራሕ ብምስዓር ጽቡቕ ክብረወሰን ሒዛ'ያ። እንተኾነ ግና ማንችስተር ዩናትድ ኣብ ሜዳ ክጻወሩዎ ዝኽእል ኣይመስለንን።

ግምት ላዉሮ፡ ማንችስተር ዩናይትድ 2 - 1 ስዋንሲ

Image copyright BBC Sport

ኒውካስትል ምስ ሃድርስፊልድ (11፡00)

ደገፍቲ ኒውካስትል ኣብቲ ፕሪሚየር ሊግ ዝጸንህሉ ዕድል ከረጋግጹ ስለዝደልዩ እታ ጋንታ እዚ ጸወታ ክትረትዕ ሰፊሕ ድጋፍ ክገብሩ ትጽቢት ይግበር።

ሃድርስፊልድ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝሓሸ ቅርጺ ሒዛ ትጻወት ነይራ። ኣብ ሜድኣ ብክሪስታል ፓላስ ድሕሪ ዝገጠማ ስዕረት ግና ስምዒት እቲ ጋንታ ወሪዱ'ዩ።

ግምት ላዉሮ፡ ኒውካስትል 2-0 ሃድርስፊልድ

Image copyright BBC Sport

ዋትፎርድ ምስቦርመዝ (11፡00)

ክልቲኤን ጋንታታት ብ36 ነጥቢ ብዕዳ ሸቶ ተበላሊጸን ቦርመዝ ኣብ 10ይ ዋትፎርድ ድማ 11 ይርከባ። ክልቲኤን ጋንታታት ንምስዓር ዝገብርኦ ጻዕሪ ዝለዓለ ክከዉን ትጽቢት ይግበር።

ዋትፎርድ ኣብ ሜድኣ ምጽዋታ ዝሓሸ ዕድል ዋላ'ኳ እንተሃለዋ ዓቕማ ስለዝፈላለ ግና እቲ ዉጽኢት ምግማት ኸቢድ'ዩ።

ዋትፎርድ ብአርሰናልን ሊቨርፑልን ሰፊሕ ናይ ሸቶ ኣፈላላይ ኣተኣናጊዳ'ያ። ሕጂ'ዉን ክትስዓር ከምእትኽእል እግምት።

ግምት ላዉሮ፡ ዋትፎርድ 1- 2 ቦርመዝ

Image copyright BBC Sport

ዌስት ብሮም ምስ በርንሌይ (11፡00)

ኣሰልጣኒ ዌስት ብሮም አለን ፓርዲው ብቦርመዝ ብዝበጽሖ ስዕረት ኣብቲ ፕሪሚየር ሊግ ዝጸንሐሉ ናይ መወዳእታ ዕድል ከምዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ። ኮይኑ ግና እዛ ተሪፋ ዝተብሃለት ዕድል ትርከብ ኣይትመስልን።

ካብ ናይ ምዉራድ ቀጠና ንምዉጻእ እንተዉሓደ 10 ነጥቢ የድልያ። ንዌስት ብሮም ኣብቲ ፕሪሚየር ሊግ ናይ ምጽናሕ ጉዳይ ዓብዪ ዕዮ ገዛ'ዩ።

ግምት ላዉሮ፡ ዌስት ብሮም 1-1 በርንሌይ

Image copyright BBC Sport

ዌስት ሃም ምስ ሳውዝሃምፕተን (11፡00)

ኣብ ሕሉፍ ጸወታ ፕሪሚየር ሊግ፡ ዌስት ሃም ኣብ ሜድኣ ብበርንለይ 3 ን 0 ተሳዒራ'ያ። ዌስት ሃም ተመሓይሻ'ዶ ትቐርብ ትኸውን ዝብል ሕቶ ብዙሓት'ዩ።

እዚ ጸወታ ንኽልቲኤን ጋንታታት ወሳኒ'ዩ።

ግምት ላዉሮ፡ ዌስት ሃም 2-1 ሳውዝሃምፕተን

Image copyright BBC Sport

ኤቨርተን ምስ ማንችሰተር ሲቲ (1:30)

ኤቨርተን ዝሓለፉ ክልተ ግጥማት'ኳ እንተስዓረት ማንችስተር ሲቲ ዝስዕር ዓቕሚ ግና ዘለዋ ኣይትመስለንን።

ሲቲ እዚ ጸወታን ቐጸልቲ ጸወታታትን ኣብ ሜድኣ ኣተኣናጊዳ እንተድኣ ስዒራ ናይ'ዚ ዘመን ዉድድር ተዓዋቲት ከምዝኾነት ክተረጋግጽ'ያ።

ሲቲ ምስ ኤቨርተን እተካይዶ ጸወታ ክትስዕር ትኽእል'ያ። ይኹን'ምበር ሞሪኒዮ ነዚ ዝፈቕዱ ኣይመስለንን።

ግምት ላዉሮ፡ ኤቨርተን 0 - 2 ማንችስተር ሲቲ

ሰንበት

Image copyright BBC Sport

አርሰናል ምስ ስቶክ (9:30)

አርሰናል ኣብ ሜድኣ ይኹን ካብ ሜድኣ ወጻኢ ምስእተጻወት ክተምጽኦ እትኽእል ዉጽኢት ምግማት ኸቢድ'ዩ። ይኹን'ምበር እዚ ጸወታ ከምእትረትዕ ተስፈኛ'የ።

ስቶክ ካብ መስርዕ ምዉራድ ንምዉጻእ ጻዕሪ ክትገብር ትኸዉን። እንተኾነ፡ ኣርሰናል ብቐሊሉ ክትስዕር'ያ ኢለ'የ ዝግምት።

ግምት ላዉሮ፡ አርሰናል 3-0 ስቶክ

Image copyright BBC Sport

ቸልሲ ምስ ቶተንሃም (12፡00)

ቸልሲ ምስ ቶተንሃም ዘለዋ ናይ ነጥቢ ኣፈላላይ ንምጽባብ ዕድላ እዚ'ዩ። ኣብዚ ጸወታ ግድን ክትስዕር ኣለዋ። ጽቡቕ ጸወታ ክንርኢ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ።

ኣብዚ ጸወታ ቸልሲ ክትረትዕ'ያ ዝብል ግምት ድማ ኣለኒ።

ግምት ላዉሮ፡ ቸልሲ 2-0 ቶተንሃም