ዴህያ፣ ቭረቶንገን፣ ሲልቫ፣ ኣሊና ማኔ ካብ ሞንጎ ዝተመረፁ እዮም

ኣብ ዝሓለፉ ቀዳመ ሰናብቲ ካብ ሞንጎ ዝተኻየዱ ፀዋታት ፕሪምየር ሊግ ኢንግሊዝ መሓመድ ሳላሕ መበል 29 ሸቶኡ ከመዝግብ ክኢሉ።

ሌስተር፣ ማንችስተር ዩናይትድ፣ ኒውካስል፣ በርንሌይ፣ ዌስትሃም፣ ማንችስተር ሲቲን ቶተንሃምን ካብ ሞንጎ ዝተዓወታ ጋንታታት ክኾና ክኢለን እየን።

ብሉፅ ፀዋታ ካብ ሞንጎ ዘርኣያ ጋንታታት ዝተሓረዩ ተፃወትቲ ተንታኒ ቢቢሲ ጋርዝ ክሩክስ እነሆ።

ሓላዊ ልዳት - ዴቪድ ዴህያ (ማንችስተር ዩናይትድ)

ዋላ'ኳ ምስ ኣርጀንቲና ኣብ ዘካየድዎ ፀዋታ፡ ሓንቲ ኩዕሶ እንተምለጠቶ፡ ምስ ስዋንዚ ኣብ ዝነበረ ግጥም ግና ዴቪድ ዴህያ ኣይተረትዐን።

ፈላመይቲ ኩዕሶ እንትምልስ፡ ኣእዳዉ ካብ ወርቂ ከይተሰርሓ ኣይተርፋን ተባሂልሉ።

እታ ካልአይቲ'ውን ኣመና እትነኣድ ነይራ። ምኽንያቱ እታ ኩዕሶ ናብ መረብ እንከይተፀገዐት እንከላ ኣንፈታ ስለዝረአያ።

ተኸላኻልቲ፡ ዴቪንሰን ሳንቼዝ (ቶተንሃም)፣ ጃን ቬርቶንገን (ቶተንሃም)፣ ቪንሰንት ኮምፓኒ (ማንችስተር ሲቲ)

ዴቪንሰን ሳንቼዝ

ህዩጎ ሎሪስ ብዝፈፀሞ ጥፍኣት እንተተጎድአ'ኳ፡ ፀዋታ ዴቪንሰን ግና ብጣዕሚ ዝነኣድ ነይሩ። ኣብ ከበድትን መፀገምትን ፀወታታት ከይተረፈ ምፅዋት ልምዲ ኮይንዎ እዩ።

ጃን ቬርቶንገን

ጥፍኣት ሎሪስ ስዒቡ ተፃወትቲ ንክጉልብቱ ዕዙዝ ግደ ስለዝነበሮ፡ ምስ ቼልሲ ኣብ ዘካድዎ ፀዋታ፡ ተሳትፎ ጃን ልዑል ነይሩ።

ቪንሰንት ኮምፓኒ

ኮምፓኒ ሙሉእ ፀዋታ ብዘይማህሰይቲ ወዲኡ'ሎ። እዚ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ተዓዋታቲ እቲ ፅዋዕ ንክትኸውን ከምዘኽእላ ኣየጠራጥርን።

ማእኸል - ጄሲ ሊንጋርድ (ማንችስተር ዩናይትድ)፣ ክርስቲያን ኤሪክሰን (ቶተንሃም)፣ ዴቪድ ሲልቫ (ማንችስተር ሲቲ)ዴሌ አሊ (ቶተንሃም)

ጄሲ ሊንጋርድ

እዚ መንእሰይ ኣብ ቀፃሊ ዋንጫ ዓለም፡ ንሃገራዊት ጋንታ ኢንግሊዝ ምስ ቀወምቲ 11 ክስለፍ ኣለዎ።

ኣሰልጣኒ ማንችስተር ጆዜ ሞሪንሆ፡ ከፅንሕዎ'ኳ ዝደለዩ እንተመሰሉ፡ ኣይተሳኸዐሎምን።

ሊንጋርድ ሓፁር ሞሪንሆ በጢሱ፡ ነቲ ዝነበረ ፀዋታ ተቖፃፂርዎ።

ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ስዋንሲ ኣብ ዘቑፀረተን ሸቶታት እጃም ሊንጋርድ ወሳናይ ነይሩ።

ክርስቲያን ኤሪክሰን

ኩነታት እዚ ተፃዋቲ ሕዚ ካብ ዘለዎ ክመሓየሽ ዝኽእል፡ ዋንጫ እንትውሰኾ እዩ። ኤሪክሰን ብዘለዎ ፅቡቕ ብቕዓት፡ ዝካየዱ ፀዋታታት ብዕውታት ሽቶታት እናዛዘመ እዩ።

ስፐርስ ኣብ ስታምፈርድ ብሪጅ ክትዕወት'ኳ ትፅቢት እንተተገበረላ፡ እዚ ግና ብዘይ ኤሪክሰን ኣይገሃድን ነይሩ።

ዴቪድ ሲልቫ

ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘካየድዎም 38 ፀዋታታት፡ ማንቸስስተር ሲቲ ሓደ ግዘ ጥራሕ እያ ስዕረት ኣተኣናጊዳ። እቲ ውፅኢት ፅቡቅ ንክኸውን ዝገበረ ዴቪድ ሲልቫ እዩ።

ዴሌ

ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪስዮ ፖኬቲኖ፡ ብሰፊሑ ክእለታት ደሊ ዓሊ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ከንፀባርቁ ፀኒሖም እዮም።

ምስ ቼልሲ ኣብ ዘካየድዎ ፀዋታ ድማ፡ ኣብ ፈለማ ፍርቂ ፀዋታ እንተዛይተርኣየ'ውን ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ፀዋታ ግና ዕዙዝ ኣበርክቶ ነይርዎ።

ኣጥቃዕቲሳድዮ ማኔ (ሊቨርፑል)፣ ማርኮ ርኖቶቪች (ዌስት ሃም)፣ ሊሮይ ሳኔ (ማንችስተር ሲቲ)

ሳድዮ ማኔ

እዚ ተፃታይ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ንክርስታል ፓላስ ከጨንቕ ፀኒሑ'ዩ።

ማኔ ኩዕሶ ብኢዱ ምንክኡ ቢጫ ካርዲ'ኳ ዘውህቦ እንተነበረ፡ ዳኛ ኒል ስዋርቢክ ግና ምሒርዎ እዩ።

ማርኮ ርኖቶቪች

ማርክ ኣርኖቶቪች፡ ህዩዝ ኣሰልጣኒ ቼልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዘ፡ ንኣርኖቪች ይነቕፎ ዝነበረ ይዝከር። ይኹን እንበር ኣጥቃዕቲ ንዝነቕፍዎም ኣሰልጠንቲ ሕነ ንምፍዳይ ስለዘይድቅሱ፡ ኣርኖቪች እውን ከምዚ እዩ ገይሩ።

እዚ ኦስትርያዊ ተፃዋቲ ምስ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ዝነበሮ ግጥም፡ ንህዩዝ ዘሕንኽ ፀዋታ ብምርኣይ ፡ ብፅቡቕ ኩነታት እዩ ዛዚሙ።

ሊሮይ ሳኔ

ብራዚል ምስ ጀርመን ኣብ ትፃወተሉ ግዘ፡ ቀዋሚ ተሰላፊ ኮይኑ ዘርኣዮ ብቕዓት ዝነኣድ ነይሩ።

ሳኔ ንምጅማር ኣርባዕተ ደቓይቅ ጥራሕ እዩ ወሲድሉ። ቴእኒካዊ ብቕዓቱ ዘስደምም ነይሩ።