ዩሊያ ስክሪፓል፡ብበመዓልቱ ይጥንክር እየ ዘለኹ

ዩሊያን ስክሪፓልን
መግለጺ ስእሊ,

ወዲ 66 ዓመት ሰርጌ ስክሪፓልን 33 ዝዕድሚኣ ጓሉ ዩሊያን ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ

ሩስያ ብሪጣኒያ ኣብ ጉዳይ ናይቲ ኣብ ከተማ ሳልስበሪ ዝተመረዘ ሩስያዊ ሰላዪ "ናይ ሓሶት ወረ" እናፈጠረት "ብሓዊ ትጻወት ኣላ" ኢላ።

ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቫሲሊ ነበንዚያ ቀንዲ ዕላማ ብሪጣኒያ "ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ጠቐነታት" ተጠቒምካ ንሩስያ "ንምክፋእን ዘይሕጋዊት ምግባርን" እዩ ኢሉ።

ብሪጣኒያ ንሩስያ በቲ መጥቃዕቲ ከሲሳታ፡ ሩስያ ግን ክሒዳ'ላ።

ወኪል ብሪጣኒያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካረን ፒርስ ስጉምቲ ብሪጣኒያ "ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹነ መርመራ ደው ዝብል'ዩ" ኢላ።

ነቲ ሩስያ ኣካል ናይቲ ዝግበር መርመር ክትከውን ዘቕረበቶ ጠለብ ድማ ምስ ጠለብ ናይ ሓደ ኮነ'ይሉ ንዝወልዖ ባርዕ ክምርምር ዝፍትን ሰብ ኣመሳሲላቶ።

ሩስያዊ ሰላይ ነበር ሰርገይ ስክሪፓልን ጓሉ ዩሊያን ብ4 መጋቢት'ዮም ኣብ ከተማ ሰልስበሪ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ተረኺቦም።

ጥዕና ናይታ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚባ ዘላ ጓል 33 ዓመት ዩሊያ ይመሓየሽ ኣሎ፡ ሓይላ "ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርትዐ ይመጽእ ኣሎ" ድማ ኢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ። እቲ ወዲ 66 ዓመት ኣቡኣ ግን ኣብ ጽኑዕ ግን ከአ ዝተረጋግአ ኩነታት ኣሎ።

"ውግእ ፕሮፓጋንዳ"

ብዛዕባ'ቲ መጥቃዕቲ ንምዝታይ ኣብ ኒው ዮርክ ዝተገብረ ፍሉይ ኣኼባ፡ ሩስያ'ያ ብሪጣኒያ ክትምልሶ ዘለዋ "ሕጋዊ ሕቶታት ኣሎ" ብምባል ጠሊባቶ።

እቶም ጠቐነታት "ዘሰንብዱን ዘይተጻረዩን" እዮም ድሕሪ ምባል፡ ብሪጣኒያ ኣንጻር ሩስያ ዝቐንዐ "ናይ ፕሮፓጋንዳ ውግእ" ከፊታ'ላ ኢሉ ሚስተር ነበንዚያ ።

እቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝወዓለ ኖቪቾክ ዝተባህለ ናይ ነርቭ ቀመም፡ ዋላኳ ሩስያዊ ስም እንተሃለዎ፡ ናይ ሩስያ ምስክር ምህዞ (ኮፒ ራይት) ግን የብሉን፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ተሰሪሑ'ዩ ኢሉ ሚስተር ነበንዚያ።

"ትርጉም-ኣልቦ ዝኾነ ትያትር'ዩ። ዝሓሸ ሓሶት ኣይምመሃዝኩምን'ዶ?" ድማ ኢሉ።

ንምንታይ'ከ ሩስያ ንሓደ ሰብ "ሓደገኛን ኣዝዩ ንህዝቢ ቅሉዕ ብዝኾነን" መንገዲ ትቕንጽሎ ኢሉ ኣብቲ ዘስምዖ ናይ ባይቶ ጸጥታ ኣኼባ።

ነቲ ምጥቃም ቀመም ድማ ምስ'ቲ "ኣማኢት ዓይነት ኣቀታትላ ሰብ" ዘርእስቱ ኣብ ሚድ ሳመር ማርደርስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ብሪጣኒያ ናይ ተሌቪዥን ዝቐርብ ምርኢት ኣነጻጺርዎ።

ሩስያ "ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም ንዓመታት ድሕነትና ዘውሓሱ ዓለም-ለኻውያን ትካላት ኣብ ሓደጋ ክተውድቖም ትፍትን ኣላ" ኢላ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካረን ፒርስ።

ሩስያ ብብዙሕ ምኽንያታት እያ ተጠርጢራ። "ብመንግስታዊ ምወላ ዝካየድ ቅንጸላ ዝተፈልጠት'ያ"፡ "ንኸዳዓት ድማ ከም ቅኑዓት ዒላማ ናይ ቅንጸላ'ያ እትርእዮም" ድማ ኢላ።

መግለጺ ስእሊ,

ሰርጌ ስክሪፓልን ጓሉን ፡ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሆስፒታል ሳሊስበሬ ይርከቡ

ሩስያ ንዩሊያ ንምብጻሕ (ናብ መንግስቲ ብሪጣኒያ) ዘቕረበቶ ጠለብ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሓሊፉ'ሎ "መልሲ ድማ ንጽበ ኣሎና" ብምባል ንተጋባእቲ ሓቢራ።

"ድሌት ናይ ዩሊያ'ውን ኣብ ግምት ክእቱ ኣለዎ" ኢላ ፒርስ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ወኪል ኣሜሪካ ኬሊ ካሪ፡ ሩስያ ንባይቶ ጸጥታ "ንፖለቲካዊ ጥቕሚ" ክትጥቀመሉ ትፍትን ኣላ ኢሉ፡ "እዚ ሜላ'ዚ ድማ ኣብዚ ትካል'ዚ ክትጥቀመሉ ቅኑዕ ኣይኮነን" ድማ ኢሉ።

እዚ ኣኼባ'ዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ምዕራባውያን ሃገራትን ናይ ዲፕሎማሲያዊ ቅልውላው ተፈጢሩሉ ኣብ ዘሎ እዋንን 60 ኣሜሪካውያን ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሩስያ ተሰጒጎም ብሓሙስ ኣብ ዝወጽሉ እዋንን'ዩ ተኻዪዱ።

ብሪጣኒያ 23 ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ካብ ሃገራ ድሕሪ ምስጓጋ፡ ንዓኣ ብምድጋፍ ካልኦት ልዕሊ 20 ሃገራት ሩስያውያን ዲፕሎማሰኛታት ሰጒገን ኣለዋ።

መንግስቲ ብሪጣኒያ "ካልእ ዝእመን መግለጺ የለን" ብምባል፡ ሩስያ ብድሕሪ'ቲ መጥቃዕቲ ከምዝነበረት ትገልጽ።

ሩስያ ሓባራዊ ምርመራ ክካየድ ብረቡዕ ኣሚማ፡ እቲ እማመ ግን ብዓለም-ለኻዊ ውድብ እገዳ ቀመማዊ ኣጽዋር ብድምጺ ተነጺጉ።

እቲ ምንጻግ ናይቲ እማመ ምድማጽ ኣንጻር "ግልጽነት" እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ብሪጣኒያ ኣለክሳንደር ያኮቨንኮ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ፖሊስ ብሪጣኒያ ንዩሊያ ወኪሉ ብሓሙስ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ሓይላ በብመዓልቱ ይብርትዕ ከምዘሎ ገሊጹ።

እዚ መግለጺ'ዚ ነቲ ተሌቪዥን ሩስያ ዘቃልሓቶ ኣብ መንጎ ዩሊያን ሓንቲ ዘመዳ ተኻይዱ ዝተባህለ ዝተቐድሐ ናይ ስልኪ ዝርርብ ስዒቡ'ዩ መጺኡ።

ኣብ ሓቅነት ናይቲ ቅዳሕ ጥርጠራታት'ኳ ዓብዩ እንተነበረ፡ እታ ቪክቶሪያ ዝተባህለት ዘመዳ ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዩሊያ ምዃና ንመደብ ኒውስ ናይት ቢቢሲ ሓቢራ።