ኣብ ለንደን፡ ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ሓሙሽተ ቆልዑ ብኻራ ተወጊኦም

ሰባት ኣብ ሃክኒ ስቴሺን
መግለጺ ስእሊ,

ሰባት ኣብ ሃክኒ ተኣኪቦም እቲ ደም ምፍሳስ ከብቅዕ ይጽውዑ

ኣብ ዝሓለፈ ዕለታት ወዲ 13 ዓመት መንእሰይ ኣብ ኒውሃም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከኣ ካልእ መንእሰይ ኣብ ኢሊንግ ብኻራ ተወጊኡ። ካልኦት ብኻራ ዝተወግኡ ደቂ 15 ዓመታት እውን ኣብ ሆስፒታል ሚል ኤንድ ኣብ ርጉእ ኩነታት ይርከቡ ኣለዉ።

ሐደ ጥርጡር ሰብኣይን ሓደ መጠናዊ መጉዳእቲ ካራ ዝበጽሖ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ተኣሲሮም ኣለዉ። በቲ ኩነታት ዝተሻቐሉ ወለድን ነበርቲ ሃክኒን ኣብ መደበር ባቡር እስቴሺን ተኣኪቦም እቲ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር ከብቅዕ ጸዊዖም።

መግለጺ ስእሊ,

ነበርቲ ሃክኒ እቲ ምቅትታል ክብቅዕ ብሰልፊ እናጸውዑ

ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ለንደን 50 ሰባት ብካራ ተቐቲሎም ኣለዉ። እንተኾነ ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካን፡ ፖሊስ ለንደን ነቲ ገበን ምቁጽጻር ከምዝሰኣኑዎ ክእመን ኣይደለየን። ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ እስራኤል ኦጉንሶላ ዝተባህለ ወዲ 18 ዓመት ኣብ ሃክኒ ተቐቲሉ።

ብሰኑይ ድማ ታኔሻ መልቦርን ዝተባህለት ጓል 17 ዓመት ኣብ ቶተንሃም ብብረት ተቐቲላ። ቅድሚኡ እውን ኣማን ሻኮር ዝተባህለ 16 ዝዕድሚኡ ወዲ ለይቶን መንእሰይ ኣብ ዋልተሃምስቶው ተቐቲሉ።

መግለጺ ስእሊ,

ብብረት ዝተቕትለት ታኒሻ መልቦርን

ፖሊስ ለንደን፡ እቲ ኣብ ኢሊንን ኣብ ጌይንስቦሮው ኣቬኑ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ካራ ሰዓት ሸውዓተ ናይ ምሸት ምንባሩን ፈጸምቲ ገበን እኳ እንተዘይተረኽቡ ሰለስተ ጥርጡራት ግን ከምእተታሕዙ ብምሕባር እቶም ግዳያት ንሆስፒታል ከምእተወስዱ ሓቢሩ።

መግለጺ ስእሊ,

ኣብ ዋለታምስቶው ብኻራ ዝተቐትለ ኣማን ሻኩር

ሰዓት ሽዱሽተ ናይ ምሽት ኣቢሉ ኣምቡላንስ ሚል ኤንድ ንሰለስተ ሰባት ሕክምና ረድኤት ሂቦም። እቶም ክልተ ውጹዓት ንሆስፒታል ክኸዱ እንከለው እቲ መጠነኛ ማህረምቲ ዝነበሮ ወዲ 16 ዓመት ሳልሳዮም ብጥርጠራ ተኣሲሩ ምህላዉ ሓቢሮም።

መግለጺ ስእሊ,

ሰባት ኣብ ሃክኒ ተኣኪቦም እቲ ደም ምፍሳስ ከብቅዕ ይጽውዑ

ኣወሃሃዲ ድምጸ-ቑጠዐ ነበርቲ ሰባት ዛንትኦም ከካፍኡን ቅትለት ካራ ከብቅዕ ክጽዉዑን ሓቲቱ። ወዲ 40 ዓመት ኣክቲቪስት ቦግዝ " ንመንእሰያትና ኣብ ቅኑዕ መገዲ ከምዘየለዉ ንሓብሮም - ናብ ቅኑዕ መገዲ ንምርሓዮም፡

እዚ ህይወት ኣይኮነን ክብሎም እደሊ!" ኩሉ እቲ ንኸምዚ ዓይነት ባህሪያት ዘተባብዕ ሙዚቃ ኮነ ኣብለጭላጪ መልእኽቲ ናይ ሓሶት ህይወት ከብቅዕ ኣለዎ።