እዚ ኣብ 18 ሚያዝያ ዝኽፈት ሲነማ ስዑዲ ዓረብ ብላክ ፓንተር ብእተበሃል ፊልም ክላለ እዩ።

Image copyright AFP
ናይ ምስሊ መግለጺ ስዑዳውያን ካብቶም ፊልምታት ወጻኢ ብብዝሒ ዝርእዩ እዮም ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤቶም እዮም ዝርእዩ ነይሮም

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ን 35 ዓመታት ተዓጽዩ ዝነበረ ሲነማ ዳግማይ ክኽፈት'ዩ። እቲ ዝኽፈተሉ መዓልቲ 18 ሚያዝያ ክኸውን እንከሎ እቲ ዘርእይዎ ፊልም ድማ "ብላክ ፓንተር" ኢዩ።

እቲ ዉዕል ምስቲ ዝዓበየ ኤይ.ኤም.ሲ. ዝበሃል ናይ ሲነማ-ሰንሰለት'ዩ ተፈሪሙ፣ ኣብ ዉሽጢ ሓሙሽተ ዓመታት 40 ሲነማታት ኣብ 15 ከተማታት ስዑዲያ ክኽፈቱ'ዮም።

ዝሓለፈ ዓመት ዘአንገዶ ጕዳይ እንተሎ ኣብ ስዑዲያ መዘናግዒ ብመደብ ቪዥን 2030 ኣቢሉ ንኽተኣታቶ'ዩ።

እዚ ብወራስ-ዙፋን ሞሓመድ ቢን ሳልማን ዝተኣታቶ ዘሎ ቍጠባውን ማሕበራውን ለውጥታት ኣዝዩ ትሕልንታዊ መደብ ምዃኑ ይንገረሉ።

ኣብዚ ዓቃባዊ ሃገር'ዚ ብ70ታት ሲነማታት ከም ዝነብሩ ዚዝከር'ዩ፣ ግናኸ ብድፍኢት እቶም ተሪር ዝመርገጺኦም መራሕቲ ሃይማኖት ክዕጾ ተገደደ።

ዓሚ፡ እቲ ዓቢ-ሙፍቲ ሸኽ ዓብዱልዓዚዝ ኣል-ሸኽ ዝበሎ'ውን ዚዝከር'ዩ - "ሲነማ እንተ ድኣ ተፈቒዱ ዝርጋን ንሞራል ከባላሹ ምዃኑ" ከም ዘጠንቀቑ።

ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ ስዑዲ ዀነ እቲ ሃይማኖታዊ ስርዓት ጽኑዕ ዝባህሪኡ ወሃቢያ ዚበሃል ናይ ሱኒ ምስልምና'ዩ ዝኽተሉ። ኰይኑ ድማ እስላማዊ ኣደብ ኰነ ኣከዳድና ብጥብቂ'ዮም ዝሕለዉ።

ደቂ ስዑዲያ ምዕራባዊ መድያ ዀነ ባህሊ ብሃረርታ ኣዝዮም እዮም ዘዘውትሩ። ግን ብስቱር - ኣብ ናይ ኢድ ተሌፎንን ኣብ ገዝኦም ኰይኖም ብሳተላይት ተለቪዥን'ዮም ክከታቱ ጸኒሖም።

ሓለፍቲ ስዑዲያን ሰብ-ሲነማን ዘይተጣዕመ ዕዳጋ ከም ዘሎ ይኣምኑ - ሲነማ ካብ መሸጣ ቲኬት ኣብ ሓደ ዓመት ሓደ ቢልዮን ዶላር ከመንጩ ከም ዝኽእል፣ እዚ ካብ 350 ቤት-ሲነማታት።

እቲ መጀመርያ ዝኽፈት ሲነማ ኣብቲ ርእሰ ከተማ ዀይኑ ኣብ ወረዳ ንጉስ ዓብዱላህ - ቀንዲ ናይ ዕዳጋ ቦታ - ዀይኑ ሮይተርስ ከም ዝበሎ ድማ እታ ንመጀመርያ እትርአ ፊልም ድማ "ብላክ ፓንተር" ኢያ።

እቲ ምንጪ ሓበሬታ ከም ዝበሎ እቲ ሲነማ ብፍልያ ኣይክሰርሕን'ዩ - ማለት ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮም ተሓዋዊሶም ኮፍ ከም ዚብሉ ኪግበር'ዩ። እቶም ሲነማታት እንታይ ዝዓይነቶም ፊልምታት ከም ዘርእዩ ግን ዛጊት ኣይተፈልጠን። ገለ ክፋላት እቲ ምርኢት 'ውን መምዮም የርእዩ ይዀኑ።

መደብ ቪዥን 2030 ንቍጠባ ስዑዲ ካብ ምርኰሳ ዘይቲ ኣውጺኡ ሓደስቲ ስርሓት ብምፍጣር፡ ገንዘብ ዜጋታት ከኣ ኣብ ክንዲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ዉሽጢ ሃገር ከም ዚጠፍእ ዝዓለመ'ዩ።

እዚ ወዲ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ወራስ-ዙፋን፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኰይኑ ወፍሪ-ገንዘብ ኣብ ምንዳይ ዚርከብ፡ መደብ ቪዥን 2030 ምስ ዓለም ኣፋሊጡዎ'ዩ። እቲ ዘቤታዊ ቍጠባ ስድራቤታት ናይዚ ኣብ ዘይቲ ተመርኲሱ ክጐዓዝ ዝጸንሐ ሃገር፡ ኣብ ባህላውን መዘናግዓውን ስርሓት ብ2030 ካብ 2.9% ናብ 6% ከደይብ'ዩ ዕላምኡ።

ልኡል መሓመድ፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ ንመጀመርታ ጊዜ፡ ካብ ወርሒ ሓምለ 2018 ጀሚረን መኪና ምዝዋር ክፍቀደለም ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ - እዚ'ውን እቶም ዓቃባውያን ኣይተዋሕጠሎምን ኣሎ።

ኣካይዳ ልኡል መሓመድ ሓያል ኰይኑ ኣንጻር ብልሽውና ብኣማኢት ዝቝጸሩ ሰባት - ዓበይቲ መኳንንትን ወነንቲ ዓበይቲ ትካላት ንግዲ ዝርከቡዎም - ኣሲሩ ከም ዝነበረ፡ ብናይ ገንዘብ ክፍሊት'ውን ምሕረት ከም ዝተገብረሎም ተገይሩ።

ይዅን'ምበር፡ ገለገለ ሃየስቲ ከም ዝብልዎ፡ ተግባራቱ ንተቓወምቲ ከንበርክኾም ከም ዝኸኣለ፡ እቶም ቍጠባውን ማሕበራውን ለውጥታቱ ድማ ብፖለቲካዊ ኣገባብ ከም ዘይተሰነዩ ይገልጹ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት