ወለዱ ካብ ዝሞቱ ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ዝተወለደ ቻይናዊ ህፃን

ብመርፍእ ዝስደድ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ነታ እንቋቁሖ ከፅግያ ይግበር እሞ፤ እቲ ፅግዮ ብሰብ ሰራሕ መገዲ ክምዕብል ምስተገብረ እቲ ዝተፈጠረ ድቂ ናብ ማህፀን ክኣቱ ይግበር። Image copyright Science Photo Library
ናይ ምስሊ መግለጺ እቶም ዝፀገዩ እንቋቁሖታት ንዓመታት ተኸዚኖም ፀኒሖም

ኣብ ቻይና ሓደ ህፃን ወለዱ ብሓደጋ መኪና ካብ ዝሞቱ ኣርባዕተ ዓመት ፀኒሑ ዕብየቱ ኣብ ማህፀና ክቕፅል ካብ ዝፈቐደትሉ ካልእቲ ኣደ ምውላዱ ሓደ ናይ ቻይና ማዕኸን ዜና ፀብፂቡ።

እቶም ብ 2013 ዝሞቱ መፃምዲ፤ IVF ተብሂሉ ብዝፍለጥ ሕክምናዊ መገዲ ቆልዓ ንምውላድ ሃቂኖም ብዙሓት ድቅታት ኣብ በረድ ክኽዘነሎም ገይሮም ነይሮም።

እቲ ሓደጋ ድሕሪ ምብፅሑ፤ ስድራ ናይቶም መወትቲ ነቶም ተኸዚኖም ዘለዉ ድቅታት ክጥቀሙሎም ነዊሕ ግዘ ዝወሰደ ናይ ሕጊ ሞገት ከካይዱ ፀኒሖም።

እቲ ህፃን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እዩ ዕብየቱ ኣብ ማህፀና ክቕፅል ካብ ዝፈቐደትሉ መተካእታ ኣዲኡ ተወሊዱ። 'ዘ ቤይጂንግ ኒውስ' ዝተብሃለ ጋዜጣ ድማ ነዚ ዜና ንፈለማ እዋን ኣብዚ ሰሙን እዚ አቃሊሕዎ።

ቅድም ክብል ከምዚ ዝኣመሰለ ተጓንፎ ብዘይምንባሩ፤ እቲ ድቂ ኣብ ካልእቲ ኣደ ምዕባልኡ ክቕፅል ቅድሚ ምውሳኑ ስድራ ናይቶም መወትቲ ሓያሎ ሕጋዊ ክትዕ ሓሊፎም እዮም።

ቅድሚኡ ከምዚ ዝኣመሰለ ተጓንፎ ኣይነበረን

እቲ ሓደጋ ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን፤ እቶም ድቅታት ኣብ ሆስፒታል ናንጂንግ ናይትሮጅን ኣብ ዝተመልአ መቐመጢ ብውሑስ መገዲ ተኸዚኖም ነይሮም።

ቤት ፍርዲ ኣብ መወዳእታ፤ እቶም ኣርባዕተ ናይቲ ህፃን ኣቦ ሓጎታትን እኖ ሓጎታትን ነቶም ዝፀገዩ እንቋቁሖታት ክጥቀሙሎም መሰል ከምዘለዎም ፈሪዱ።

ፀብፃባት ከምዝበልዎ፤ እቶም ስድራ ናይ መወትቲ ደቆም ዝተኸዘኑ ድቅታት ክወርሱ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ዝብል ሕሉፍ ተሞክሮ ኣይነበረን።

Image copyright China Photos
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣቦ ሓጎን እኖ ሓጎን ናይቲ ህፃን ዘርኦም ምቕፃሉ ኣዝዩ ከምዘሐጎሶም ገሊፆም (ፎቶ ፋይል)

ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ድቅታት ክወሃብዎም ተገይሩ፤ ግን ከኣ ነዊሕ ከይፀንሐ ፀገም ተፈጢሩ። እቶም ድቅታት ካብ ናንጂንግ ሆስፒታል ክውሰዱ ዝኽእሉ ካልእ ሆስፒታል ከምዝኽዝኖም መረዳእታ ምስቀረበ ጥራሕ እዩ።

ግን ከኣ ካብ ዝነበረሉ ሰብ ሰራሕ መኽዘን ናብ ማህፀን ዘይሓለፈ ድቂ ዝምልከት ሕጊ ሰለዘይነበረ፤ ኣብ ቻይና ናብዚ ጉዳይ ኢዱ ክሓውስ ዝደሊ ናይ ሕክምና ትካል ምርካብ ከቢድ ነይሩ።

ኣብ ቻይና ማህፀን ካልእቲ ኣደ ምጥቃም ብሕጊ ስለዘይፍቀድ ድማ ናብ ካልእ ሀገር ክጥምቱ ግድን ነይሩ።

መቦቆልን ዜግነትን እቲ ህፃን

ስድራ ናይቶም መወትቲ ኣብ መወዳእታ ብሓደ ትካል ተሓጊዞም ክራይ ማህፀን ሕጋዊ ናብ ዝኾነላ ላኦስ ክኸዱ ወሲኖም።

ዝኾነ መገዲ ኣየር ነቲ ክንዲ ፔርሙስ ዝኾን መጠን ዘለዎን ፈሳሲ ናይትሮጅን ዝሓዘን ጥርሙዝ ክፅዕን ፍቓደኛ ስለዘይነበረ፤ እዚ ኽቡር ፅዕነት ብመኪና ክጓዓዝ ግድን ኮይኑ።

ኣብ ላኦስ፤ እቲ ድቂ ብመልክዕ ክራይ ማህፀና ናብ ዝፈቀደት ኣደ ክኣቱ ብምግባር፤ እቲ ህፃን ታሕሳስ 2017 ተወሊዱ።

ዜግነት ናይዚ ቲያን ቲያን ዝብል ሽም ዝተውሃቦ ህፃን ድማ ካልእ ፀገም ኮይኑ፤ ኣብ ላኦስ ከይኮነስ ኣብ ቻይና እዩ ተወሊዱ። እታ ማህፀና ዝፈቐደት ኣደ ድማ ናብ ቻይና ናይ በፃሕቲ ዓዲ ቪዛ ሒዛ እያ ኣትያ።

ዘርኢ ሓረግ ናይቲ ህፃን ብመረዳእታ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ወለዱ ስለዘይነበሩ፤ ኣርባዕቲኦም እኖ ሓጎታትን ኣቦሓጎታትን ናይቲ ህፃን ብሓቂ ወዲ-ውላዶም ምዃኑ ንምርግጋፅ ናይ ደም ከምኡ ድማ ዲኤንኤ ምርመራ ክገብሩ ነይርዎም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት