"እቲ ውሳነ ንክልተኣዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ግምት ኣየእተወን"

ዶክተር ነገሪ ሌንጮ

ሃውስ ሪዞሉሽን 128፡ ካብቶም ቅድም ክብል ዝነበሩ ኤችኣር 2003ን ኤችኣር 2006ን ዝተፈለየ ከምዘይኮነን እዞም ሓድሽቲ ውሳነታት ከኣ ለውጢ ከምፅኡ ከምዘይክእሉን ዝዛረቡ ኣለው። ብኣንፃሩ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ዝለዓለ ድምፂ ብምርካብ ዝሓለፈ ውሳነ ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ክረኣይ ከምዘለዎ ዝገልፁ ኣለው።

ብፍላይ ነቶም እዚ ውሳነ ክውሰን ይፅዕሩ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ዘሕጎሰ ክኸውን ከሎ ብወገን መንግስቲ ግን ተቓውሞ ገጢምዎ'ሎ።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚዩኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ "እዋኑ ኣይሓለወን፤ ግቡእ'ውን ኣይኮነን" ኢሎም።

ነዚ ከም ምኽንያት ዝሓበርዎ፡ መንግስቲ ነቶም ዝነበሩ ፀገማት ተሓታትነትን ሓላፍነትን ወሲዱ ለውጢ ንምምፃእ ይሰርሕ ምህላው'ዩ።

"ኢትዯጵያን ኣሜሪካን ዱልዱል ክልታኣዊ ርክብ ኣለወን። ነዚ ዞባ ብፅሒትና እናፈፀምና ኢና። ነዞም ኩሎም ፃዕርታት ናብ ጎኒ ገዲፍካ ንጥንኩር ርክበን ዘየገናዘበ ውሳነ ምውሳን ግቡእ ኣይኮነን" ኢሎም።

እቲ ውሳነ ቀሊል ውሳነ ('ሲምምፕል ውሳነ') ዝበሃል ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ኣፈፃፅማ ሕጊ ከምዘይብሉ ተገሊፁ'ሎ። ዶክተር ነገሪ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብረሂ፡ እቲ ፈፃሚ ሕጊ ስለዘይደገፎ ናብ ካልእ ፀቕጢ ዘእትው ከምዘይኮነ ሓቢሮም።

"ኣባላት እቲ ኮንግረስ ቅዋሞም ምግላፅ መሰሎም ከምዝኾነ ንፈልጥ ኢና። ብኣና ወገን ግን እዚ ውሳነ ዘ፥እፅኦ ለውጢ የለን" ዝብሉ ዶክተር ነገሪ "ካልእ ኣካል ነጊሩና ዘይኮነስ ህዝብናን ሕገ-መንግስትናን ስለዘገድዱና፡ መንግስቲ ዝሰርሖም ዓበይቲ ስራሕቲ ኣለው፤ ክቕፅሉ ካኣ እዮም" ክብሉ ተዛሪቦም።

ፕረዚደንት ሰልፊ ሰማያዊ ኣይተ የሺዋስ ብወገኖም ነቲ ሰነድ ናብ ኣባላት ኮንግረስ ምስ ዘቕረቡን ይጠርዑ ዝነበሩን ሰባት ከምዝተዘራረቡ ብምግላፅ፡ ክፀድቕ ምኽኣሉ ኣብ ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት ለውጢ ከምዘምፅእ ይኣምኑ።

ብርግፅ ብፅዕንቶ ናይ ደገ ኣካላት ጥራሕ ለውጢ ይመፅእ'ዩ ኢሎም'ኳ እንተዘይሓሰቡ፡ "እዚ ሰነድ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዝቖመ መርኣዪ'ዩ" ኢሎም።

ኣብ ኣሜሪካ ኮሌጅ ጉኔት መምህር ፖለቲካ ዝኾኑ ዶክተር ዮሃንስ'ውን እቲ ውሳነ ለውጢ ንዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ሰናይ ዕድል ከምዝኾነ ይዛረቡ።

"እታ ሃገር ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንኽትሰጋገር፣ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ደው ንኽብሉን እሱራት ፖለቲካ ኩሎም ንኽፍትሑን፤ ብሓፈሻ ንኹሉ ዝሓቁፍ ስርዓት ዝምስረተሉ መገዲ ኣብ ምፅራግ ግደ ክህልዎ'ዩ" ኢሎም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት