ናይዚ ሰሙን ግምት ውፅኢታት ፕሪመየርሊግ እንግሊዝ ብማርክ ላውረንሰን

Tottenham v Man City Image copyright BBC Sport

ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስታድየም ዌምበለይ ከቢድ ፈተና'ዶ ክፅበዮም ይኸውን?

ሜዳ ስታድየም ንሲቲ ከምዝምቸዎም ዝገልፅ ላውሮ፡ ምስ ቶተንሃም ነጥቢ ተማቒሎም ከምዝወፁ ግምቱ ሂቡ።

ግምታት ላውሮ

ቀዳም

ሳውዝኣምተን - ቸልሲ

Image copyright BBC Sport

ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዌስታሃም ኣብ ዝነበራ ፀዋታ ነጥቢ ከምዝደርበየት ይዝከር።

ሳውዝኣምተን'ውን ኣብ ፅቡቕ መገዲ የላን።

ቸልሲ ኣብዚ ፀዋታ ከመይ ከምእትቐርብ ምርኣይ ቀልቢ ዝስሕብ'ዩ።

ሳውዝኣምተን ክትዕወት'ኳ ግድነት እንተኾነ፡ ተፃወትታ ግን ዝካኣሎም ኣይመስለንን።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

በርንለይ - ስዋንዚ

Image copyright BBC Sport

በርንለይ ብዓወታት ኣብ ዝተዓጀበ ጉዕዞ ኮይና'ያ ናብዚ ፀታ ከትኣቱ። ካልእ ዓወት ምርካቦም ድማ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንኽፀንሑ ዘኽእሎም ስለዝኾነ ዝገብርዎ ይመስለኒ።

ሌይስትር ግን ዕድለኛታት ኣይኮኑን፤ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፍፁም ቅላዕ ክረኽቡ ምተገበአ።

ኣብዚ ፀዋታ በርንለይ ከምእትዕወት ግምት ኣለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 2-1

ክርስታልፓላስ - ብራይተን

Image copyright BBC Sport

ክረስታል ናብ ላዕሊ ከምእትድይብ እሓስብ።

ኣብቲ ሊግ ንምፃናሕ ኣብ ከቢድ ቃልሲ ይርከቡ። ስለዝኾነ ንመወዳድርቶም ክስዕሩ ዕድል ዝህልዎም ይመስለኒ።

እቲ ሜዳ ብድምፂ ዝደመቐን ደገፍቲ ፓላስ ዝህጎሱሉን ክኸውን ትፅቢት ኣለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 2-1

ሃደርስፊልድ - ዋትፎርድ

Image copyright BBC Sport

ዋትፎርድ ሕዚ'ውን ካብ ፈተና ኣይወፀትን። ካብ ዝሓለፉ ተኸታተልቲ ኣርባዕተ ፀዋታታት ሓንቲ ነጥቢ ጥራሕ'ያ ረኺባ።

ሃደርስፊልድ'ውን ኣብ ድኹም ኣካይዳ ትርከብ።

ንዋትፎርድ ሓንቲ ነጥቢ ምርካብ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ፤ እዚ ማለት ግን ንሃደርስፊልድ ናብ ድሕሪት ምምላስ'ዩ ዝኸውን።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ስዋንዚ - ኤቨርተን

Image copyright BBC Sport

ኤቨርተን ምስ ሊቨርፑል 0 ን 0 ማዕረ ምፍልላያ ዘሕርቕ ኮይኑ ሓሊፉ'ዩ።

ካብ ሓሙሽተ ፀዋታታት ኣብ ሓደ ጥራሕ ዓወት ምርካብ ስዋንሲ ብዙሕ ክትሰርሕ ከምዘለዋ የመላኽት።

ኤቨርተን ካብ ሜድኣ ወፃኢ ኣብ እትገብሮም ፀዋታታት ድኽመት ስለዘለዋ፡ ተፃወትቲ ስዋንዚ ከምዝዕወቱ ይግምቱ።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ሊቨርፑል - በርንማውዝ

Image copyright BBC Sport

ሊቨርፑል ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ትርከብ። ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ'ውን ዕድለኛ ከምዝነበረት ኩሉ ዝፈልጦ'ዩ።

ምስ በርንማውዝ ኣብ ዝህሉ ፀዋታ ከቢድ ፈተና ክፅበያ ግምት የብለይን።

በርንማውዝ ናብ ናይ ሊቨርፑል ሜዳ ከይዳ እትገብሮ ፀዋታ ስለዝኾነ ንሊቨርፑል ዝቐለለ ክኸውን'ዩ።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ቶተንሃም - ማንቸስተር ሲቲ

Image copyright BBC Sport

ቶተንሃም፡ ኣብ መእተዊ ግጥማት እዚ ዓመት ብማንቸስተር ሲቲ 4 ን 1 ተሳዒራ ነይራ። ሕዚ ግን እቲ ኩነታት ኣይከምቀደምን።

ሲቲ ብማዕረ ትፈላለ ይመስለኒ። ነቲ ሊግ ብዓወት ዝውድእዎ'ኳ እንተኾኑ ዓወቶም ግን ቁሩብ ዝደናጎይ ይመስለኒ።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ሰንበት

ኒውካስል - ኣርሰናል

Image copyright BBC Sport

ኣርሰናል ዝሓለፉ ሽድሽተ ፀዋታታት ብዓወት ዛዚማ'ያ። እዚ ግን ካብቲ ኩልግዜ ኣብ መዛዘሚ ግጣማት ሊግ ዝገብርዎ ዝፍለ ኣይኮነን።

ኒውካስል ኣብ ዝሓሸ ጉዕዞ ትርከብ። ኣብ ውሑስ ደረጃ ይርከቡ።

ግምት ላውሮ፡ 1-1

ማነቸስተር ዩናይትድ - ዌስትብሮም

Image copyright BBC Sport

ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ንስዕረት ዌስትብሮም ካብ ምርኣይ ወፃኢ ካልእ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር የለን።

ኣየነይቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሜዳ ከምእትኣቱ ክርእይ ድልየት ኣለኒ። እታ ኣብ ሜዳ ኢትሃድ ኣብ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረት ወይካኣ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝነበረት?

ደገፍታ'ውን ነዚ ክፅበዩ እዮም።

ግምት ላውሮ፡ 3-0

ሰኑይ

ዌስት ሃም - ስቶክ

Image copyright BBC Sport

ዌስት ሃም ካብ ቸልሲ ነጥቢ ተማቒላ ክትወፅእ ምኽኣላ ቁሩብ ቅሳነት ዝፈጠረሎም ይመስለኒ።

ኣብዚ ፀዋታ ዌስት ሃም እንተተዓዊታ፡ ቦትኣ ተውሕስ ኣላ ማለት'ዩ።

ንሰቶክ ግን ከቢድ ክኸውን'ዩ።

ግምት ላውሮ፡ 2-0

ተመሳሳሊ ዛዕባታት