"ክሰይ እንተተቛረፀ'ኳ፡ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክኣስሩኒ ይኽእሉ'ዮም"

ኣብራሃ ደስታ Image copyright FB

መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ 'ባይታ ፖለቲካ ንምስፋሕ' ከምኡ ድማ 'ሃገራዊ ስምምዕነት ንምፍጣር' ብዝብል ናይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ክሲ ከቋርፅ ከሎ ኩነታት ክሲ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዓረና ትግራይ ኣይተ ኣብረሃ ደስታ ግና ከይተፈለጠ እዩ ፀኒሑ።

ኣይተ ኣብረሃ ደስታ ናብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቀሪቡ፤ ኩነታት ክሱ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከምዘሎ ንምፍላጥ ብመሰረት ዘቕረቦ ሕቶ 'ተንጠልጢሉ' ዝፀንሐ ክሱ ትማሊ ሰሉስ ዕልባት ከምዝረኸበ ይዛረብ።

"ሕዚ ናብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪበ ክሰይ ይረኣየለይ ምስበልኩ ክሰይ ከምዝተቛረፀ ነጊሮምኒ እምበር ቅድሚ ሐዚ ተቛሪፁ እዩ ኢሎም ኣይነገሩንን ነይሮም። ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ከምዝተቛረፀ ግን ነጊሮምኒ ኣለዉ ሕዚ" ይብል።

ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብዘቕርቦም ተረርቲ ነቀፌታታቱ ዝፍለጥ ኣብርሃ፤ ሓምለ 2006 ዓ/ም ብሽበራ ተኸሲሱ ምስተኣሰረ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ ተፈቲሑ።

"ምስ ግንቦት 7 ይራኸብ እዩ፡ ምስ ደምሒት እውን ይራኸብ እዩ ኢሎም እዮም ከሲሶምኒ ነይሮም" ዝብል ኣብርሃ መረዳእታ ከቕርቡ ስለዘይከኣሉ ግን ብናፃ ከምዝተሰናበተ ይዛረብ።

ኮይኑ ግና ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍትሑ ብዙሕ ከይፀንሐ፤ ይግባይ ተሓቲትዎ ንክከላኸል ከምዝተወሰነሉ ይገልፅ።

"ህዝቢ እንተደኣ መሰሉ ተዘይተሓልይሉ እንተደኣ ተዓፊኑ፤ ናብ ዓመፅ ክኸይድ ይኽእል እዩ" ምባሉ ተጠቒሱ ዓመፅ ከላዓዕል ድልየት ከምዝነበሮ ዝገልፅ ክሲ ቐሪብዎ ዝነበረ ኣብርሃ፤ ሕዚ ክሱ ስለዝተቛረፀሉ እንታይ ከምእተሰምዖ ሓቲትናዮ።

"ብባህሪኦም ሕዚ እውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክኣስሩኒ ከምዝኽእሉ ይፈልጥ እየ። ሕዚ እውን ምንም ዝተቀየረ ነገር የብሉን። እቲ ክሲ ተቛሪፁ እዩ ኢሎምኒ ኣለዉ ፅቡቕ እዩ። ክቅፅል እዩ ተዝብሉ እውን ያው እዩ። ኢህወደግ እንተደኣ ኣሰራርሕኡ ዘየስተኻኺሉን ፍትሒ ከምፅእ እንተዘይክኢሉን ምኡ'ዉን ነፃ ናይ ቤት ፍርዲ ኣሰራርሓ እንተዘይተኸቲሉ ሐዚ ነፃ ስለዝተብሃልኩ ክስመዐኒ ዝኽእል ነገር የለን።" ይብል ኣብርሃ።

ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ናይ መድረኽ ኣባል ዝኮነ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራስን ንልኣላዊነትን ኣቦ-መንበር እዩ።

ተወሳኺ ዛንታ