ናይዚ ሰሙን ሕርይቲ ጋንታ ብጋርዝ ክሩክስ

ሲዛር ኣዝፒሊክየታ (ቸልሲ) ፣ ክሪስ ስሞሊንግ (ማንቸስተር ዩናይትድ) ን ናቾ ሞንሪል (ኣርሰናል)ን Image copyright Getty Images

ንሳውዝኣምተን ዝሰዓረት ቸልሲ ምስታ ንቶተንሃም ዝሰዓረት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ናይ ፍፃመ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ክራኸባ እየን።

ኣብ ፕሪምየርሊግ ድማ ሊቨርፑል ምስ ዌስትብሮም ክልተ ማዕረ ብምፍልላያ ነጥቢ ተማቒላ ወፂኣ'ላ።

ቻምፒዮንስ ናይዚ ዓመት ግጥማት ፕሪምየርሊግ እንግሊዝ ዝኾነ ማንቸስተር ሲቲ፡ ንስዋንዚ 5 ን 0 ብምስዓር ጎብለልነታ ኣረጋጊፃ።

እሞ ዳኣ በዓል መን"ዮም ብሉፃት ተፃወትቲ ኮይኖም ነይሮም?

ሐላዊ ልዳት - ዋይኔ ሄነሰይ (ክሪስታል ፓላስ)

Image copyright Getty Images

ክርስታል ፓላስ ምስ ዋትፎርድ ዝገበርኦ ፀዋታ ጭቡቕ ኣይነበረን። ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ ዝነበረ ፀዋታ ዋትፎርድ ንፓላስ ክትድዕኻ ከላ፡ ሓላዊ ማዕፆኣ ሄነሰይ ተዋሒስዋ።

ሄነሰይ፡ ጋንትኡ ክሪስታል ካብ 12 ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ ንኻልኣይ ግዜ ሸቶ ከይተቖፀራ ክትወፅእ ኣኽኢልዋ።

ተኸላኸልቲ - ሲር ኣዝፒሊክየታ (ቸልሲ) ፣ ክሪስ ስሞሊንግ (ማንቸስተር ዩናይትድ) ን ናቾ ሞንሪል (ኣርሰናል)ን

Image copyright Getty Images

ሴዛር ኣዝፒሊክየታ - ናብቲ ናይሎሚ ዓመት ፍፃመ ፅዋዕ ኤፍኤ ካፕ ቅድሚ ምቕራባ ዝፅበያ ዕዮ ገዛ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንዝረኸበቶ ፅዋዕ ፕሪምየርሊግ እናኽበረት ነዊሕ ግዜ ብምውሳዳ ኣብ ፅዋዕ ኤፍኤ ካፕ ምዝንጋዕ ፈጢሩላ'ዩ።

ኣብቲ ብሰንበት ምስ ሳውዝኣምተን ዝገበረቶ ፀዋታ ፍርቂ ፍፃመ፡ ሴዛር ዓብዪ ሓላፍነት ተሰኪሙ ነይሩ። ንኣልቫሮ ሞራታ ፅቡቓት ኩዓሳሱ እናሃበ ውዒሉ።

ኣብዚ ዓመት ኣስጊሩ ዝሃበንን ናብ ሸቶ ዝተቐየራን ሸውዓተ ኩዓሳሱ ኩለን ንኣልቫሮ ሞራታ ዘቐበለን እየን።

ክሪስ ስሞሊንግ - ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስ ጣልያን ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ክስለፍ ኣይተመረፀን።

ኣብቲ ብቐዳም ዝተገበረ ፀዋታ ፍርቂ ፍፃመ ዝነበሮ ብቕዓት፡ ንተፃዋታይ ጋንታ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ቦታ ክኸፍት ዘይከኣለ ነይሩ።

ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንስሞሊንግ እትገድፈሉ ካልእ ኣማራፂ የብላን።

ናቾ ሞንሪል - ስንብት ኣርሰን ዌንገር ብዝነኣድ ብቕዓት እታ ጋንታ ዝተዓጀበ ክኸውን ዝጀመረ ይመስል። ምስ ዌስት ሃም ዝነበሮም ግጥም ፅቡቕ ተፃዊቶም።

ሞንሪል'ውን ንጋንትኡ ብብቕዓት ክፃወት ኪኢሉ ነይሩ።

እቲ ኣብ ዝሓሸ ብቕዓት ዝርከብ ስፔናዊ ተፃዋቲ፡ ጋንትኡ ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪግ ኣብ እትገብሮ ፀዋታ ከድልያ'ዩ።

ኣብ ዝሓለፉ ዝተሰለፈሎም ሸውዓተ ፀዋታታት ፕሪምየርሊግ ሰለስተ ሸቶታት ኣቑፂሩ።

ማእከል - ኣንድሬ ሄሬራ (ማንቸስተር ዩናይትድ)፣ ኬቨን ደ ብረይነ (ማንቸስተር ሲቲ)፣ ፖል ፖግባ (ማንቸስተር ዩናይትድ)ን ኣሌክስ ሳንቼስ (ማንቸስተር ዩናይትድ)ን

Image copyright Getty Images

ኣንድሬ ሄሬራ - እቲ መትከር ዝኾነ ተፃዋቲ እዩ። እዚ ዕጉስ ዝመስል ተፃዋታይ፡ ማልያ ተፃወትቲ ኣብ ሜዳ ከውፅኣሎም'ኳ እንተዘይኪኢሉ፡ ጫማ እግሩ ግን ኣብ ጥቓ ተፃዋትቲ ናይታ መጋጥምቱ ዝኾነት ጋንታ ምግዳፉ ኣይተርፍን።

ዋላ ንኢሽተይ እንተተንኪፉ፡ ከቢድ ማህሰይቲ ከምዝበፅሖ ይወድቕ።

ጋንትኡ ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝገበረቶ ፀዋታ'ውን ነዚኦም ኩሎም ተግቢሩ እዩ። ይኹን ዳኣ'ምበር ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብን ዝንቀሳቐስን ተፃዋቲ'ዩ።

ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ፀዋታታት ኤፍኤ ካፕ ሸቶታት ኣቑፂሩ'ዩ።

ኬቪን ደ ብረይነ - ብቕዓት ሲቲ ዝነኣድ ነይሩ። ነቲ ፀዋታ ይመርሑ ዝነበሩ ድማ ኬቪን ደ ብረይነን ዳቪድ ሲልቫን'ዮም። ደ ብረይነ 'ብልፅቲ' ዝብል ቃል ክገልፃ ዝኽእል ሸቶ ከቑፅር ኪኢሉ።

ኣብዚ ዓመት ካብ ክሊ ሓላዊ ልዳት ወፃኢ ኮይኑ ዘቑፀረን ሸቶታት ፕሪምየርሊግ ሓሙሽተ በፂሐናሉ።

ፖል ፖግባ - ክፃወት እንተደልዩ ብሕመቕ ዝግለፅ ተፃዋቲ ኣይኮነን። ምስ ቶተንሃም ኣብ ዝነበረ ፀዋታ'ውን ዘስግረን ኩዓሳሱ ብንቕሓት ዝከታተልን ክፃወት ዘይፈርሕን ነይሩ።

ኣብዚ ዓመት ይካየድ ኣብ ዘሎ ፀዋታ ፕሪምየርሊግ ብድምር 12 ናብ ሸቶ ዝተቐየራ ኩዓሳሱ ኣቐቢሉ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሮ ክልተ ዕፅፊ'ዩ።

ኣሌክስ ሳንቼዝ - ከምቲ ናቱ ብጥንካረ ዝፃወትን ምህዞ ዝተመልኦ ፀዋታ ዝነጥፍን ምርካብ ከቢድ'ዩ።

ካብ ፖል ፖግብ ዝተሳገረትሉ ኩዕሶ እተገርም ነይራ። ኩዕሶ ረኺቡ ናብ መረብ ሓላዊ ልዳት ዝፅጋዓሉ ኩነታት ዝተፈለየ ይገብሮ።

ሳንቼስ ንጋንታ ይኹን ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ሜዳ ወምብለይ ኣብ ዝገበሮም ሸሞንተ ግጥማት፡ ሸሞንተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ።

ኣጥቃዓይ - ሞሃመድ ሳላህ (ሊቨርፑል)፣ ሳሎሞን ራንደን (ዌስት ብሮም)ን ዳኒ ኢንግስ (ሊቨርፑል) ን

Image copyright Getty Images

ሞሓመድ ሳላህ - ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ጥራይ ከመይ 41 ሸቶታት ምቑፃር ይካኣል?

እዚ ብዝሒ ሸቶ ገሊአን ጋንታታት ካብ ዘቑፀርኦም ሸቶታት ዝበዝሐ'ዩ።

ኣብ ልዕሊ ዌስት ብሮም'ውን ሸቶ ኣቑፂሩ።

ሳላህ ኣብዚ ዓመት 31 ሸቶታት ፕሪምየርሊግ ኣመዝጊ'ሎ።

ሳሎሞን ሮንደን - እዚ ተፃዋታይ ንፕሪምየርሊግ ዝበቅዕ ተፃዋታይ ከምዘይኮነ እሓስብ ነይረ።

ንፃዕርታቱ ቦታ ንዘይምሃብ ኣይኮነን፤ ነዚ ድማ'ዩ ኣብ ከክንዲ ኣሌዛንድረ ላካዜት ንዕኡ ዝመረፅኩ።

እዚ ቬነዝዌላዊ ተፃዋቲ ኣንፃር ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረ ግጥም ሰሓቢት ዝኾነት ሸቶ ኣቑፂሩ'ዩ።

ዳኒ ኢንግስ - ናይ ሊቨርፑል ክዳን ተኸዲኑ ኣብ ሜዳ ምርኣይ ዘሕጉስ'ዩ። ዕውት'ውን ይመስል።

ጀርገን ክሎፕ ነዚ ኣጥቃዓይ ንምንታይ ከምዘውፅኦ ኣይተረድኣንን። ኢግነስ ዝፃወተሉ ግዜ እዩ።

ኢግንስ ብድሕሪ 930 መዓልቲ ቀዳመይቲ ዝኾነት ሸትኡ ኣቑፂሩ።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት