ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትስ ጀርመን፡ ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት መሪፁ

ኣንድሪያ ናህለስ Image copyright Reuters
ናይ ምስሊ መግለጺ ኣንድሪያ ናህለስ

እቲ ንኡስ መላፍንቲ ናይቲ ንጀርመን ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዝኾነ ሶሻል ደሞክራትስ (ኤስ ዲ ፒ) ኣብ ናይ 154 ዓመት ታሪኹ ንፈለማ እዋን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት መሪጹ።

ሚኒስተር ዕዮ ነበር ኣንድሪያ ናህለስ ንማርቲን ሻልስ ክትትክእ'ያ ተመሪጻ። ማርቲን ሻልስ እቲ ሰልፊ ኣብቲ ዓሚ ዝተገብረ ምርጫ ካብ 1933 ኣትሒዞም ካብ ዝተገብሩ ምርጫታት እቲ ዝተሓተ ውጽኢት ድሕሪ ምርካቡ'ዩ ብወለንትኡ ካን መዝነቱ ተኣልዩ።

እታ ጓል 47 ዓመት ዝኾነት ናህለስ ነታ ንፖሊስን ከንቲባ ፍለንስበርግ ነበርን ሲሞነ ላንጅ ብምስዓር'ያ ተዓዊታ።

ንሓላፍነት መሪሕነት ሰልፊ ንምቕባል ኣብ ዘስመዓቶ መደረ ድማ ንማሕበራዊ ፍትሕን ውሕስነትን ክትቃለስ ምዃና ተመባጺዓ።

"ኣብ ቁጠባን ማሕበራዊ ፍትሕን መጻውር ሓድነት የድልየና፡ ምኽንያቱ ኣብዛ ዓለማዊት፣ ሓድሽ ክልሰ-ሓሳባዊትን ልዑል ዲጂታላዊትን ዓለም እቲ ኣዝዩ ጠፊኡ ዘሎ ነገር ሓድነት ስለዝኾነ።

ብመጠኑ'ውን ይኹን ንባዕሉ ብዛዕባ ማሕበራዊ ደሞክራሲ'ውን እንተኾነ ግልጽነት ክህልወና ይግብኦ" ኢላ ኣብ ዊስባደን ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ናይቲ ሰልፊ።

ምስ መርከል'ከ (መራሒት ጀርመን) ክትሳነ ድያ?

ኣብ ሓደ እዋን፡ ነቲ ጁሶ ተባሂሉ ዝፍለጥ መንእሰይ ክንፊ ናይ'ቲ ጸጋማይ ሸነኽ ናይ'ቲ ሰልፊ መሪሓ ነይራ። ምስ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ድማ ጥቡቕ ዝምድና ኣለዋ።

እዛ ዝተራእያ ብምዝራብ እትፍለጥ ጓል ነዳቓይ ዝኾነት ናህለስ ኣብ ሓደ እዋን፡ ወይ ኣብ ገዛ እትውዕል በዓልቲ ሓዳር ወይ ከኣ መራሒት ጀርመን ክኸውን'የ ዝደሊ ኢላ ነይራ።

"ሎሚ ኣብዚ ጉባኤ ሰልፊ፡ ነቲ ናይ ኤስ ዲ ፒ ናይ መረጼን (ቤትሮ) ናሕሲ ንሰብሮ ኣለና፡ እቲ ናሕሲ ድማ ክፉት ኮይኑ ክነብር'ዩ" ኢላ።

እንተኾነ ኣብቲ ዝተገብረ ምርጫ፡ ኣንጻር'ታ መወዳድርታ ዝነበረት ላንጅ 66 ሚእታዊት ጥራይ ስለዝረኸበት፡ ጅማሮ ስራሓ ከም ሓላፊት ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝነወሐ ዕድመ ዘለዎ ሰልፊ ሰንኮፍ'ዩ ኮይኑ ዘሎ።

እዚ ውጽኢት'ዚ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝተገብሩ ምርጫታት ኤስ ዲ ፒ እቲ ዝተሓተ'ዩ።

ገለ ኣባላት ሰልፊ ምስ'ቲ ዓቃባዊ ሰልፊ ናይ ቻንስለር (መራሒት ጀርመን) ኣንጌላ መርከል ኣብ ልፍንቲ ምእታዋ ቂር ኢልዎም'ዩ።

ከምዘይ'ታ ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝዓበየት መርከል፡ ናህለስ ኣብ'ታ ገና ትነብረላ ዘላ መበቆል ዓዳ ዝኾነት ወይለር ዞባ ኤይፈል ናይ ምዕራብ ጀርመን እያ ተወሊዳን ዓብያን።

ቻንስለር መርከል ሊቀ-ፊዚክስ ክትከውን እንከላ፡ እታ ሓዳስ መራሒት ኤስ ዲ ፒ ድማ ብስነ-ጽሑፍ ጀርመንኛ ዲግሪ ኣለዋ።

እታ ንሓንቲ ጓላ ብውልቃ እተዕቢ ናህለስ፡ ከም መርከል ንጥፍቲ ኣማኒት ክርስትና'ያ። ንሳ ካቶሊክ ክትከውን እንከላ፡ መርከል ግን ኣባል ቤተክርስትያን ሉተራን'ያ።

ናይ ፖለቲካ ፍልልያተን ብዘየገድስ፡ እዘን ክልተ መራሕቲ ጥቡቕ ዝምድና መስሪተን ኣለዋ ይብሃል።

"ካብ ክልተ ዝተፈላለየ ድሕረ-ባይታ ምምጸአን ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ነንሕድሕደን ክደጋገፋ ምርኣይ ትኣምር'ዩ። መርከል ስጊንጢር ዝኾነ ነፍሰ-ምቁጽጻር ዘለዋ ክትከውን እንከላ፡ ናህለስ ግን ቅጽበታዊት ፖለቲከኛ'ያ" ኢላ ስፒገል መጋዚን ናይ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘውጻኣቶ ሕታም።

ተመሳሳሊ ዛዕባታት